ד"ר קסירר ענת 77-750-01 אוטיזם ובעיות התפתחותיות רחבות היקף

שלחו לחבר

                                  

קורס: אוטיזם ובעיות התפתחותיות רחבות היקף

 77-750-01

דר' ענת קסירר

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:     תשע"ט                 סמסטר:   ב                          היקף שעות:  1

 אתר הקורס באינטרנט:     אין     

 

א. מטרות הקורס:

הבנה מעמיקה של מודלים ועקרונות התערבות עבור ילדים בספקטרום האוטיסטי תוך התייחסות להבט ההתפתחותי והתפקודי.

 

ב. תוכן הקורס:

 

ASD—גיל הרך—הצגת מודלים ועקרונות התערבות

ASD—מאפיינים מרכזיים ועקרונות בהתערבות בגיל בית הספר

ASD—המשפחה כסוכן התערבות

ASDבמערכת החינוך

ASDקידום יכולות תקשורתיות-חברתיות

ASD מודלים להתערבות על בסיס הבנות נוירוביולוגיות

 

    מהלך השיעורים:

הוראה פרונטאלית, דיונים פתוחים, שימוש במצגות, הרצאות אורח

   

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

 1. 24.2

 גיל הרך— הצגת מודלים לעבודה בגיל הרך

 1. 3.3

התערבות בגיל הרך המשך

 1. 10.3

התערבות בגילאי בית הספר מאפיינים בהתערבות ועקרונות

 1. 17.3

המשך+הצגת מחוון תפקודי

 1. 24.3

מודלים להשתלבות מיטבית- דר' מטי זכאי

 1. 31.3

התערבות באמצעות ניתוח התנהגות-  דר' דגנית איתן

 1. 7.4

התערבות לשיפור יכולת תפקודית חברתית - תקשורתית

 1. 28.4

התערבות חברתית-תקשורתית המשך

 1. 5.5

התערבות באמצעות DIR  דר יאנה פלג

 1. 12.5

אוטיזם  ופסיכיאטריה- דר דוד בלאס

 1. 19.5

אוטיזם בראי המשפחה מיכל אמא של אלון

 1. 26.5

התערבות אקולוגית-משפחתית—ממצאים בספרות

 1. 16.6

סיכום

 

*עשויים להיות שינויים בתאריכי הנושאים השונים ובקריאת החובה-יעודכן בהמשך

 

ג. חובות הקורס: 

1. קריאת חובה

2. בחינת גמר

3. השתתפות ונוכחות בשעורים  חובה

 

מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה

 

ד. *ביבליוגרפיה:

 

Early intervention

קריאת חובה

 

Rogers, S., & Vismara, L.A. (2014). Interventions for Infants and Toddlers at Risk for ASD.  In F., Volkmar., S. J., Rogers, R., Paul. & K. A. Pelphery. (Eds.), Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders (chapter 29, pp 739-769). Forth Edition. Hoboken, NJ: Wiley. (002378561) (618.9285882 HAN 2014 חינוך) (Also available as electronic book, system number 2429601).

Vivanti , G., Kasari, C., Green, J., Mandell, D., Maye, M., & Hudry, K. (2018). Implementing and Evaluating Early Intervention for Children with Autism: Where Are the Gaps and What Should We Do? Autism Research,11, 16–23. (001188545)

Chang,Y., Shih,W.,  Landa, R.,  Kaiser, A. &  Kasari, C. (2018) Symbolic Play in School-Aged Minimally Verbal Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 48, 1438-1445 . (000154960)

 

קריאה מומלצת

דרומי, א' (2018). אוטיזם: מסע להבנת הרצף. הרצליה: ספרי ניב (מתאים גם בשאר הפרקים). (002468061) (חינוך 618.9285882 דרו.או תשע"ח)

ויג, ע'. (2007). מודל ה- DIR® - מתאוריה למעשה. בתוך ס', לוינגר (עורכת). קישורים: טיפול בילדים עם בעיות תקשורת : גישות אינטראקטיביות. (עמ' 247-280). קרית ביאליק: אח. (001144261) (חינוך 618.9285 לוי.קש תשס"ח)

French, L. & Kennedy, M.M.E. (on -line first). Research Review: Early intervention for infants and young children with, or at-risk of, autism spectrum disorder: a systematic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59(4), 444-456. (000154989)

Harrop, C. , Gulsrud, A., Shih, W., Hovsepyan, L. & Kasari, C. (2017). The Impact of Caregiver-Mediated JASPER on Child Restricted and Repetitive Behaviors and Caregiver Responses. Autism Research,  10,  983–992. (001188545)

Strain, P. (2017). Four-Year Follow-Up of Children in the LEAP Randomized Trial: Some Planned and Accidental Findings. Topics in Early Childhood Special Education, 37, 121–126. (000581734)

Jones , E., Dawson, J., Kelly, J., Estes, A., & Webb, S.J. (2017). Parent-Delivered Early Intervention in Infants at Risk for ASD: Effects on Electrophysiological and Habituation Measures of Social Attention. Autism Research, 10(5), 961–972. (001188545)

Ketcheson, L., Hauck, J., & Ulrich, D. (2017). The effects of an early motor skill intervention on motor skills, levels of physical activity, and socialization in young children with autism spectrum disorder: A pilot study. Autism, 21(4), 481–492. (001106341)

Rogers, S.J. & Vismara, L.A. (2008). Evidence-based comprehensive treatments for early autism. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37, 8-38. (000154996)

Rogers, S.J., Estes, A. ,Lord, C., Vismara, L.A., Winter, J., Fitzpatrick, A., Guo, M. & Dawson, G. (2012).  Effects of a Brief Early Start Denver Model (ESDM) – Based Parent Intervention on Toddlers at Risk for Autism Spectrum Disorders: A Randomized Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child and Adolescent psychiatry, 51(10), 1052-1065. (001223358)

Dawson, G., Rogers, S., Munson, J., Smith, M., Winter, J., Greenson, J., Donaldson, A. & Varley, J. (2010). Randomized, Controlled trail of an intervention for toddlers with autism: The early start Denver model. Pediatrics, 125(1), 17-23. (000438495)

Strain, P.S. & Bovey, E.H. (2011). Randomized, Controlled Trial of the LEAP Model of Early Intervention for Young Children With Autism Spectrum Disorders. Topics in Early Childhood Special Education, 31(3), 133–154. (000581734)

Odom, S., Hume, K., Boyd, B. & Stabel, A. (2012). Moving Beyond the Intensive Behavior Treatment Versus Eclectic Dichotomy: Evidence-Based and Individualized Programs for Learners With ASD. Behavior Modification 36(3), 270–297. (000135527)

Kasari, C., Freeman, S. & Paparella, T. (2006). Joint attention and symbolic play in young children with autism: A randomized controlled intervention study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(6), 611-620. (000154989)

Magiati, I., Moss, J., Charman, T., & Howlin, P. (2011). Patterns of change in children with Autism Spectrum Disorders who received community based comprehensive interventions in their pre-school years: A seven year follow-up study. Research in Autism Spectrum Disorders, 5(3), 1016–1027. (001129053)

McConachie, H. & Diggle, T. (2006). Parent implemented early intervention for young children with autism spectrum disorder: A systematic review. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13, 120-129. (001185491)

Meadan, H., Ostrosky, M. M., Zaghlawan, H. Y. & Yeong-Yu, S. (2009). Promoting the social and communicative behavior of young children with autism spectrum disorders: A review of parent – implemented intervention studies. Topics in Early Childhood Special Education, 29(2) , 90-104. (000581734)

Eikeseth, S. (2009). Outcome of comprehensive psycho-educational interventions for young children with autism. Research in Developmental Disabilities, 30, 158-178. (000132167)

Eldevik, S., Hastings, R. P., Hughes, J. C., Jahr, E., Eikeseth, S. & Cross, S. (2009). Meta-analysis of early intensive behavioral intervention for children with autism. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38(3), 439-450. (000154989)

Tews, L. (2007). Early intervention for children with autism: Methodological critique. Developmental Disabilities Bulletin, 35(1-2), 148-168. (001166131)

 

תפקוד חברתי-רגשי

קריאת חובה

Bauminger-Zviely, N. (2013). Social and academic abilities in children with high-functioning autism spectrum disorders. New York: Guilford press. ( pp. 155-186). (002363397) (371.94 BAU-ZVI s חינוך)

Krasny L., Williams B.J, Provencal S. & Ozonoff S. (2003). Social skills interventions for the autism spectrum: essential ingredients and a model curriculum.  Child and Adolescent Psychiatric Clinic of North America, 1, 107-122   (אין גישה מספריות בר אילן)

Attwood, T. (2004). Cognitive behaviour therapy for children and adults with Asperger’s syndrome. Behaviour Change, 21(3), 147-161. (001164688)

 

קריאת רשות

*Scarpa, A., White, S.W. & Attwood, T. (2013). CBT for children and adolescents with high-functioning autism spectrum disorders. New York: Guilford Press. (002367924) (618.9285882 CBT 2013 ( חינוך (Also available as electronic book, system number 002386398).

 • מומלץ מאוד

 

DeRosier, M.E., Swick, D.C., Davis, N.O., McMillen, J.S., & Matthews,R. (2011). The efficacy of a social skills group intervention for improving social behaviors in children with high functioning autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41(8), 1033-1043. (000154960)

Bauminger, N. (2007a). Brief report: Individual social-multi-modal intervention for HFASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(8), 1593-1604. (000154960)

Bauminger, N. (2007b). Brief report: Group social-multimodal intervention for HFASD. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(8), 1605-1615. (000154960)  

Rogers, S. J. (2000). Interventions that facilitate socialization in children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30(5), 399-409. (000154960)  

Solomon, M., Goodlin-Jones, B.L. & Anders, T.F. (2004). A social adjustment enhancement intervention for high functioning autism, Asperger’s Syndrome, and pervasive developmental disorder NOS.  Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(6), 649-668. (000154960)  

Sofronoff, K.,  Attwood, T.,  Hinton, S., & Levin, I. (2007) A randomized controlled trial of a cognitive behavioural intervention for anger management in children diagnosed with Asperger Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(7), 1203-1214. (000154960)  

Sze, K.M & Wood, J.J. (2007). CBT of comorbid anxiety disorders and social difficulties in children with HFA a case report. Journal of Contemporary Psychotherapy, 37(3), 133-143. (000459153)

Wood,  J.J., Drahota, A.,  Sze, K.,  Har, K.,  Chiu, A.,  &  Langer, D.A. (2008).  Cognitive behavioral therapy for anxiety in children with autism spectrum disorders: A randomized, controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(2), 224-234. (000154989)

Review

Bellini, S., Peters, J.K., Benner, L., & Hope, E.L. (2007). A meta-analysis of school-based social skills interventions for children with autism spectrum disorders. Remedial and Special Education, 28(3), 153-162. (000132983)

Rao, P.A., Beidel, D.C.  & Murray, M. J. (2007). Social Skills interventions for children with Asperger’s Syndrome or High-Functioning Autism: A review and recommendations. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(2), 353–361. (000154960)

Rhea, P. (2003). Promoting social communication in high functioning individuals with autistic spectrum disorders. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 12, 87-106     

Tse, J.,  Strulovitch, J., Tagalakis, V.,   Meng, L. & Fombonne, E. (2007). Social skills training for adolescents with Asperger Syndrome and High-Functioning Autism. Journal of Autism and  Development  Disorder,  37(10), 1960–1968. (000154960)

White, S.W., Keonig, K. & Scahill., L. (2007). Social skills development in children with ASD: A review of the intervention research. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(10), 1858-1868. (000154960)

 

תיפקוד בבית הספר

קריאת חובה

 

Volkmar, F.R., Rogers, S.J.,  Paul, R. & Pelphery, K.A. (Eds.), Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders (chapter 34-35, pp 838-870). Forth Edition. Hoboken, NJ: Wiley. (002378561) (618.9285882 HAN 2014 חינוך) (Also available as electronic book, system number 2429601).

 

 

Parent Education

קריאת חובה

 

Patterson, S.Y.,  Smith, V. , Mirenda, P. (2011). A systematic review of training programs for parents of children with autism spectrum disorders: Single subject contributions. Autism, 16(5), 498-525. (001106341)

Steiner, A.M., Koegel, L.K., Koegel, R.L. & Ence, A.W. (2012). Issues and theoretical constructs regarding parent education for Autism Spectrum Disorders.  Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(6), 1218–1227. (000154960)

 

קריאת רשות

 

Green, J., et al. (2017). Randomized trial of a parent-mediated intervention for infants at high risk for autism: longitudinal outcomes to age 3 years. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(12), 1330–1340. (000154989)

Pickles, A., et al. (2016). Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): long-term follow-up of a randomized controlled trial.  Lancet, 388(10059),  2501–09. (000120086)

Karst, J.S. & Vaughan Van- Hecke ,A. (2012). Parent and family impact of Autism Spectrum Disorders: A Review and proposed model for intervention evaluation. Clinical Child & Family Psychological Review, 15(3), 247–277. (000453013)

Burrell, T.L. & Borrego, J. (2012). Parents' involvement in ASD treatment: What is their role? Cognitive and Behavioral Practice, 19(3), 423-432. (001106314)

 

גנוסר, נ' (2017). "כמו לוליין על חוט" - טיפול בהורות לילדים עם אוטיזם והתמודדות עם תמות פרדוקסליות. בתוך א', כהן (עורכת). טיפול בהורות: גישה אינטגרטיבית לטיפול בבעיות ילדים באמצעות הוריהם (עמ' 407-470).  קרית ביאליק: הוצאת אח. (002457214) (חינוך 306.874 טפו.בה תשע"ח)