ד"ר אלטמן כרמית 77-796-01 כלים ותהליכים בייעוץ מערכתי 

שלחו לחבר

                                                          

כלים ותהליכים בייעוץ מערכתי

ד"ר כרמית אלטמן

7779601

סוג הקורס: שיעור

תשע"ח, סמסטר ב,  1 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: lemida.biu.ac.il

 

מטרות הקורס

מטרות הקורס הינם לעסוק בתיאוריות הקשורות להתנהגות ארגונית, להכיר את הכלים הנחוצים ליועץ לשם התמודדות עם נושאים הדורשים שינוי/שיפור בבית הספר ולהתנסות בתכנון עבודה עם בית ספר המעוניין להתמודד עם שיפור/שינוי.

 

תוכן הקורס

הקורס יבחן תיאוריות ומודלים מרכזיים בהתנהגות ארגונית ויציג כלים וגישות בייעוץ.

 

מהלך השיעורים

תוכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

שיעור 1-4

ייעוץ מערכתי

ותכונות הארגון- מהפרקטיקה לתאוריה

בחירת נושא משמעותי שדורש שינוי / התייחסות מערכתית

אפיון האוכלוסיה  + חיפוש חומר על הנושא הנבחר

שיעורים 5-7

פגישות בקבוצות ע"פ נושא משותף

 

שיעורים 8-10

תאוריות מערכתיות

ותכונות היועץ במערכת

קריאת מאמר 

סיכום + רפלקציה (23/4)

11-13

פגישות עם כל קבוצה בנפרד

 

שיעור 14

הצגת העבודה

 
 

 

*יש להתעדכן באתר לגבי שינויים

חובות הקורס:

 

מטלה- 30%

עבודה מסכמת-70%.

בעבודה המסכמת יש להגיש תוכנית התערבות מערכתית ע"י:

1. סקירת ספרות רלוונטית לתחום

2. בחירת בית ספר וזיהוי תחום הדורש טיפול והצגת הרציונאל.

3. הבהרת וניתוח התחום.

4. הכנת תכנית מפורטת לטיפול בתחום שזוהה תוך הסתמכות על המודלים התיאורטיים הרלוונטיים לתחום (ניתן להסתמך על תאוריות ומודלים שהוצגו בשיעור באופן חלקי).

 

הגשת עבודה בתא מס' 27 בקומה שניה (בניין 905) ובאתר

 

נושאים אפשריים: התמודדות עם אובדן/ גירושים/ השמנה/ יצירת אקלים מיטבי/ שינוי בית ספרי (החלפת מנהלת)/ אקדמיזציה וכו'

                  

ניתן לפנות אלי תמיד באימייל: carmit.altman@biu.ac.il

או בשעות הקבלה בימי שני: 8:00-10:00 בתיאום מראש (חדר 308)

בהצלחה רבה

 

 

ביבליוגרפיה: חובה

Firestone, W., Mangin, M., Martinez, C., & Polovsky, T. (2005). Leading coherent professional development: A comparison of three districts.      Educational Administration Quarterly, 41 (3), 413-448. (000143449)

Steen, S., & Rudd, T. T. (2009). Preparing the 21st century school counselor: Alternatives and Implications for counselor educators. Counseling and Human Development, 42 (2), 1-12. (000573257)

Tschnnen-Moran, M., Uline, C., Woolfolk-Hoy, A., & Nckely, T. (1999). Creating smarter school through collaboration. Journal of Educational  Administration, 38 (3), 247-271. (000117507)

 

ארהרד, ר' (2008).  היוועצות מעצימה. תל-אביב: רמות. (פרק 11) (001146262) (חינוך 371.422 ארה.הו תשס"ח) (העותק האלקטרוני ברשומה 2367128

סמואל, י' (1996). ארגונים : מאפיינים, מבנים, תהליכים. חיפה: אוניברסיטת חיפה. (פרקים 2, 3, 4, 6 , 12) (000326364) (חינוך, מדעי החברה 658 סמו.אר תשנ"ז)

פופר, מ' (1994). על מנהלים כמנהיגים. תל-אביב: רמות. (פרק 2 ) (000264777) (מדעי החברה, כלכלה שמור לפי פופ.על) (העותק האלקטרוני ברשומה 2409082 )

שרן ,ש', ושחר, ח' (1990). ארגון ועבודת צוות במוסדות חינוך. תל-אביב: שוקן. (פרק 3, 6, 5) (000128113) (חינוך 371.2 שרן.אר תש"ן)

שרן, ש', שחר, ח', ולוין, ת' (1998(. בית הספר החדשני: ארגון והוראה. תל-אביב: רמות. (פרק 4-5, 3, 7, 1, 8) (000373041) (חינוך 371.2 שרן.בי תשנ"ח) (העותק האלקטרוני, מהד’ ב, ברשומה 2366312)

שחר, ח' (2007). ייעוץ לבית הספר כמערכת: תיאוריה, מחקר ומעשה. תל-אביב: רמות. (פרק ה' ,ז')( 001141017) (חינוך E371.2 שחר.יע תשס"ח) (העותק האלקטרוני ברשומה 002392579)

חומר עזר נוסף:

ארהרד, ר' (2003). היעוץ החנוכי באספקלריית המנהלים. היעוץ החינוכי, יב', 33-48. (000128077)

ארהרד, ר'  ודשבסקי, ע' (1999). היועץ החינוכי מהות ומעשה. בתוך א', פלד (עורך), יובל למערכת החינוך בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. (000443455) (חינוך E370.9  יוב)

ארהרד, ר' ודשבסקי, ע' (1999). הייעוץ החינוכי בישראל – במסע מייגע מקוטב לקוטב. עיונים בחינוך, 4 (1), 9-29. (000120256)

ארן, ש' (2001). עמדות מורים והנכונות לשלוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכתה רגילה. עבודת מחקר לתואר שני, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. (000504623) (חינוך 371.9046  ארן.)

 ארנון, ח' והלמן, ש' (2004). על הדרכה והתפתחות מקצועית של יועצים חינוכיים. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל-אביב: רמות. (000580387) (חינוך E371.4  יעו) (העותק האלקטרוני ברשומה 002392577 )

הראל, י'  וארהרד, ר'  (2001). סגנונות תפקוד של יועצים חינוכיים בישראל. הייעוץ החינוכי, י',  171-152. (000128077)

טטר, מ' (1997). תפיסות וציפיות של יועצים בבתי-ספר לגבי תפקידיהם. הייעוץ החינוכי, ו',  71-48. (000128077)

טייכמן, י' ובר-אל, צ' (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית הספר. בתוך ר' ארהרד וא'    קלינגמן, (עורכים). ייעוץ בבית הספר בחברה משתנה (עמ' 273-294). תל-אביב: רמות. (000580387) (חינוך E371.4  יעו) (העותק האלקטרוני ברשומה 002392577 )

יוסיפון, מ' (1998). מגמות בשינוי תפקיד היועץ החינוכי בבית הספר העתידי. בתוך ר', לזובסקי וש' פלדמן (עורכות). מרחב ונחלה בייעוץ חינוכי (עמ' 143-172). אבן יהודה: רכס. (000387209) (E371.422 מרח.ונ תשנ"ח)

ישראלשוולי, מ' וסוכר, פ' (1994). מדידת חוללות עצמית כיועץ. הייעוץ החינוכי, ד (א), 43-33. (000128077)

כהן-ג'וור, א' (2003). ייעוץ בעידן של אי ודאות. בתוך ר', לזובסקי וצ', בר אל (עורכות), מסע של תקווה: יעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות (עמ' 23-42). אבן יהודה: רכס. (000573056) (חינוך 371.422  מסע)

לזובסקי, ר' (1997). שילוב בין ייעוץ חינוכי לבין הוראה: בטחון תעסוקתי מול זהות מקצועית מובחנת. הייעוץ החינוכי, ו', 19-11. (000128077)

סדגר, ר' (1989). היועץ החינוכי והציפיות מתפקידו כפי שהם נתפסים על-ידי תלמידים, הורים  ומורים. הייעוץ החינוכי, א (א), 22-17. (000128077)

צינמון, ר' והלמן, ש' (1999). שלבים בהתפתחות המקצועית של היועץ החינוכי: היבטים     ישומיים. הייעוץ החינוכי, ח, 39-30 . (000128077)

שדמי, ח' (2004). היועץ וקדום מיטביות. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית  הספר בחברה משתנה (עמ’ 343-366). תל-אביב: רמות. (000580387) (חינוך E371.4  יעו) (העותק האלקטרוני ברשומה 002392577 )

Altmaier, E. M., Pickett, T., Jr., & Sikes, C. (2004). Counseling psychology in the new millennium: Predictions and realities. Counseling & Clinical Psychology Journal, 1 (3), 125-140. (002404572)

Amatea, E. S., & Clarck, M. A. (2005). Changing schools, changing counselors: A qualitative study of school administrators' conceptions of the school counselor role. Professional School Counseling, 9 (1), 16-27. (000365820)

Anderson, K. L. (2010). Culturally considerate school counseling: Helping without bias (ch. 1, 10). Thousand Oaks, CA: Corwin. (אין לבר אילן)

Brott, P. E. (2006). Counselor education accountability: Training the effective professional school counselor. Professional School Counseling, 10 (2), 179-188. (000365820)

Brott, P. E., & Myers, J. E. (1999). Development of professional school counselor identity: A grounded theory. Professional School Counseling, 2 (5), 339-348. (000365820)

Ceasar, P. (2011). Social justice and multiculturalism: Implications for school counselors and counselor educators. Childhood Education, 87 (4), 276-277. (000140517)

Clark, M. A., & Amatea, E. (2004). Teacher perceptions and expectations of school counselor contributions: Implications for program planning and training. Professional School Counseling, 8 (2), 132-140. (000365820)

Crant, J. M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 26 (3), 435-446. (000401393)

Conwill, W. L. (2003). Consultation and collaboration: An action research model for the full-service school. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 55 (4), 239-248. (000272067)

Curry, J., & DeVoss, J. A. (2009). Introduction to special issue: The school counselor as leader. Professional School Counseling, 13 (2), 64-67. (000365820)

DeVoss, J. C. (2004). Current and future perspectives on school counseling. In B. T.,  Erford (Ed.), Professional school counseling: A handbook of theories, programs practices. Austin, TX: CAPS. (אין בבר אילן)

Erford, B. T. (Ed.) (2011). Transforming the school counseling profession. Boston, MA:  Pearson. (ch. 7, 9, 15). (אין בבר אילן)

Henderson, P., Cook, K., Libby, M., & Zambrano, E. (2006). Today I feel like a professional school counselor!. Guidance & Counseling, 21 (3), 128-142.  (001226556)

Karayanni, M. (1996). The emergence of school counseling and guidance in Israel. Journal of Counseling & Development, 74, 582-587. (000117358)

Kirchner, G. L., & Setchfield, M. S. (2005). School counselors' and school principals' perceptions of the school counselor's role. Education, 126 (1), 10-17. (000437411)

Lambie, G. W., & Williamson, L. L. (2004). The challenge to change from guidance counseling to professional school counseling: A historical proposition. Professional School Counseling, 8 (2), 124-131. (000365820)

Mason, E., & McMahon, H. (2009). Leadership practices of school counselors. Professional School Counseling, 13 (2), 107-115. (000365820)

Schuck, K.; Bricker, J.B.; Otten, R.; Kleinjan, M.; Brandon, T.H.; Engels, R.C. (2014). Effectiveness of proactive quitline counseling for smoking parents recruited through primary schools: Results of a randomized controlled trial. Addiction109(5), 830–841. (000313386)

Sumerlin, T., & Littrell, J. (2011). The heart of the school counselor: Understanding passion over the span of a career. Professional School Counseling, 14 (4), 278-285. (000365820)

Tatar, M. (1995). The potential impact of counsellors on school prestige. British Journal of Guidance & Counselling, 23, 267-274. (000437339)

Vernon, A., & Kottman, T. (2009). Counseling theories: Practical applications with children and adolescents in school settings. Denver, CO: Love. (ch. 1, 15). (אין בבר אילן)