בחינות ביבליוגרפיות 77-960-06 חינוך מיוחד כללי

שלחו לחבר

רשימת המקורות לבחינה הביבליוגרפית – תשע"ט

חינוך מיוחד כללי 77-960-06

 

פרופ' נירה משעל:

Chahboun, S., Vulchanov, V., Saldaña, D., Eshuis, H., & Vulchanova, M. (2016). Can you play with fire and not hurt yourself? A comparative study in figurative language comprehension between individuals with and without autism spectrum disorder. PLoS ONE, 11(12), 1-24. (001203857)

Doi, H. & Shinohara, K. (2017). fNIRS Studies on Hemispheric Asymmetry in Atypical Neural Function in Developmental Disorders. Frontiers in human neuroscience, 11, 137. (001161776)

Nagels, A., Kauschke, C., Schrauf, J., Whitney, C., Straube, B., & Kircher, T. (2013). Neural substrates of figurative language during natural speech perception: an fMRI study. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 7, 121. (001161776)

Saban-Bezalel, R., Hess, S., Dolfin, D., Hermesh, H., Vishne, T., & Mashal, N. (2017). Hemispheric processing of idioms in schizophrenia and autism spectrum disorder. Journal of Cognitive Psychology, 29(7), 809-820. (001228883)

Zeev-Wolf, M., Faust, M., Levkovitz, Y., Harpaz, Y., & Goldstein, A. (2015). Magnetoencephalographic evidence of early right hemisphere over activation during metaphor comprehension in schizophrenia. Psychophysiology, 52(6), 770–781. (000132236)

 

ד"ר סיגל עדן:

Bakker, M., van den Heuvel-Panhuizen, M. & Robitzsch, A. (2016). Effects of mathematics computer games on special education students' multiplicative reasoning ability. British Journal of Educational Technology, 47(4), 633-648. (000137317)

Didehbani, N., Allen, T., Kandalaft, M., Krawczyk, D. & Chapman, S. (2016). Virtual reality social cognition training for children with high functioning autism. Computers in Human Behavior, 62, 703-711. (000141490)

Eden, S. (2014). Virtual intervention to improve storytelling ability among deaf and hard-of-hearing children. European Journal of Special Needs Education, 29, 370-386. (002369710)

Eden, S., Shamir, A., & Fershtman, M. (2011). The effect of using laptops on the spelling skills of students with learning disabilities. Educational Media International, 48(4), 249 - 259. (000445064)

Ismaili, J. & Ibrahimi, E.H.O. Educ Inf Technol (2017). Mobile learning as alternative to assistive technology devices for special needs students. Education and Information Technologies, 22(3), 883-899. (000437834)

Lin, T. J., & Lan, Y. J. (2015). Language learning in virtual reality environments: Past, present, and future. Educational Technology & Society, 18, 486–497. (000571132)

Passig, D., & Eden, S. (2010). Enhancing time-connectives with 3D Immersive Virtual Reality (IVR). Journal of Educational Computing Research, 42(3), 307-325. (000117501)

 

פרופ' חפציבה ליפשיץ-והב:

ליפשיץ-והב, ח' (2011). תיאוריית הגיל המפצה באוכלוסייה בעלת מוגבלות שכלית. פרסום פנימי, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת גן. 

ליפשיץ, ח' ורנד, י' (1999). שיפור הכושר הקוגניטיבי בקרב מבוגרים ומזדקנים מוגבלים בשכלם. מגמות, 39(3), 270-285.  (000116184)

Kim, E. Y., & Kim, K. W. (2014). A theoretical framework for cognitive and non-cognitive interventions for older adults: Stimulation versus compensation. Aging and Mental Health, 18(3), 304–315.(001226323)

Lifshitz – Vahav, H. (2015). Compensation Age Theory (CAT): A Monograph on the Effect of Chronological Age in Individuals with Intellectual Disability. Education and training in developmental disabilities, 50 (2), 142-154. (000143427)

Lifshitz - Vahav, H., Shnitzer, S. & Mashal. N, (2015). Participation in recreation and cognitive activities as a predictor of cognitive performance of adults with/without Down syndrome. Aging and Mental Health, 20(9), 955-964. (001226323)  

Ullman, M.Y. (2015). Compensatory role for declarative memory in neurodevelopmental disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 51 (000581544)

 

ד"ר עינת לוי גיגי:

Aldao, A. (2013). The future of emotion regulation research capturing context. Perspectives on Psychological Science, 8(2), 155–172. (001215196)

Levy-Gigi, E., Bonanno, GA, Richter-Levin, G., Shapiro, A.R, Kéri, S, & Sheppes, G. (2016). Emotion regulatory flexibility moderates the link between repeated exposure to trauma and posttraumatic stress symptoms in active duty firefighters. Clinical Psychological Science, 4(1), 28-39. (002366340)

Sheppes, G., Suri, G., & Gross, J.J. (2015). Emotion regulation and psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology, 11, 379-405. (001090921)

 

פרופ' דוד פסיג:

פסיג, ד' (2006). ה"השבחה" כמיומנות חשיבה מסדר גבוה של אינטליגנציה עתידית. הלכה למעשה בתכנון לימודים, 18, 31-52. (113642(

פסיג, ד' (1997). תסריט רצוי של ליבת תכנית לימודים עתידית. בתוך א', פלדי (עורך). החינוך במבחן הזמן (עמ' 53-61). תל אביב: הוצאת רמות. (000358968) (חינוך, מכון פדגוגי   E370.1 חנו.במ תשנ"ז) (ספר  אלקטרוני ברשומה 001212470)

Passig, D. (2001). A taxonomy of ICT mediated future thinking skills. In H., Taylor & P., Hogenbirk (2001). Information and Communication Technologies in Education: The school of the future (pp. 103-112) .Boston, MA:  Kluwer Academic Publishers. (000486447) (371.334 IFIP 2000 חינוך

Passig, D. & Cohen, L. (2006) Innovative Combinations Test: A Tool for Measuring the Melioration SkillTeachers College Record

 

ד"ר שני קחטה:

Berkeley, S., & Larsen, A. (2018). Fostering Self-Regulation of Students with Learning Disabilities: Insights from 30 Years of Reading Comprehension Intervention Research. Learning Disabilities Research & Practice33(2), 75-86. (000522375)

Hall, C. S. (2016). Inference instruction for struggling readers: A synthesis of intervention research. Educational Psychology Review28(1), 1-22. (000445111)

McMaster, K. L., Espin, C. A., & Van Den Broek, P. (2014). Making connections: Linking cognitive psychology and intervention research to improve comprehension of struggling readers. Learning Disabilities Research & Practice29(1), 17-24. (000522375)

Williams, J. P., Kao, J. C., Pao, L. S., Ordynans, J. G., Atkins, J. G., Cheng, R., & DeBonis, D. (2016). Close analysis of texts with structure (CATS): An intervention to teach reading comprehension to at-risk second graders. Journal of Educational Psychology108(8), 1061-1077. (000117511)