ד"ר אלטמן כרמית 77-323-01 תהליכי חשיבה וטיפוחם בגיל הרך

שלחו לחבר

                       

שם ומספר הקורס:
 
תהליכי חשיבה וטיפוחם בגיל הרך

77-323-01

סוג הקורס: שיעור

מרצה: ד"ר כרמית אלטמן

שנת לימודים:  תשע"ט                    סמסטר:  א'                       היקף שעות: 1

 

מטרות הקורס:

 

במהלך הקורס נתעמק בתהליכי חשיבה מרכזיים בגיל הרך ונדון בעקרונות לטיפוח החשיבה בגילאים שונים, בתחומים שונים, ובאוכלוסיות מגוונות.  

     תוכן הקורס:

 

בקורס נתמקד בתהליכי חשיבה  מרכזיים המאפיינים ילדים בגיל הרך. נדון בקשר בין שפה וחשיבה,  בתהליכים קוגניטיביים ומטא-קוגניטיביים, בתהליכי חשיבה מתמטית ומדעית, ובקשרים בין תהליכי חשיבה בסיסיים בתחומי תוכן שונים (כמו, שפה, מתמטיקה ומוסיקה). בנוסף, נתייחס לחשיבה מוסרית בגיל הרך תוך התמקדות בהיבטים קוגניטיביים-חברתיים ורגשיים. כמו כן, נדון בעקרונות לטיפוח החשיבה בקבוצות גיל שונות ובאוכלוסיות מגוונות. 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה

1

מבוא - תהליכי חשיבה

 

2-3

תהליכי חשיבה מרכזיים בגיל הרך

Dixon-Krauss (1996)

4-6

חשיבה מטה קוגניטיבית

Anderson (2004)

7-8

שפה חשיבה וסביבה

Hsu & Bishop (2011)

9-10

תהליכי חשיבה מתמטית ומדעית בגיל הרך

Mevarech & Fridkin (2006)

11-12

חשיבה ומוסיקה

Gruzelier, Foks  Steffert, Chen, & Ros (2014)

13

חשיבה מוסרית

Cushman, Sheketoff, Wharton, & Carey  (2013)

14

סיכום

 

 

 

ג. חובות הקורס:

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

נוכחות

בחינה (70%)

מטלה (30%)

 

ד. קריאה נדרשת:

 

Anderson, N. J. (2004). Developing metacognitive awareness. In J. Bamford & R. R. Day (Eds.), Extensive reading activities for teaching language (pp. 175-180). Cambridge: Cambridge University Press. (אין בבר אילן)

Bialystok, E., & Barac, R. (2012). Emerging bilingualism: Dissociating advantages for metalinguistic awareness and executive control. Cognition, 122(1), 67-73. (000140978)

Butler, D., & Winn, P. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65, 245-282. (000133699)

Cushman, F., Sheketoff, R., Wharton, S., & Carey, S. (2013). The development of intent-based moral judgment. Cognition, 127, 6-21. (000140978)

Dehaene, S. (1997). The number sense: How the mind creates mathematics. New York: Oxford University Press. (אין בבר אילן)

Dehaene, S., Spelke, E., Pinel, P., Stanescu, R., & Tsivkin, S. (1999). Sources of mathematical thinking: Behavioral and brain-imaging evidence. Science, 284(5416), 970-974. (000135020)

Dixon-Krauss, L. (1996). Vygotsky's sociohistorical perspective on learning and its application to western literacy instruction. In L. Dixon-Krauss (Ed.). Vygotsky in the classroom: Mediated literacy instruction and assessment. ( pp. 7-17 ). New York: Longman. (לבדוק גם באתר המודל של הקורס)

Flavell, J. H. (1987). Speculations about the nature and development of metacognition. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), Metacognition, motivation and understanding (pp. 21-29). Hillside, NJ: Erlbaum. (גם באתר הקורס)

Gruzelier, J. H., Foks, M., Steffert, T., Chen, M. J. L., & Ros, T. (2014). Beneficial outcome from EEG-neurofeedback on creative music performance, attention and well-being in school children. Biological Psychology, 95, 86-95. (000581204)

Mevarech, Z. R., & Fridkin, S. (2006). The effects of IMPROVE on mathematical knowledge, mathematical reasoning and meta-cognition. Metacognition and Learning, 1(1), 85-97. (001119124)

Mevarech, Z. R., & Kramarski, B. (1997). IMPROVE: A multidimensional method for teaching mathematics in heterogeneous classrooms. American Educational Research Journal, 34(2), 365-395. (000117972)

Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1-2), 113-125. (000437845)

Torff, B. (2006). Expert teachers' beliefs about critical-thinking activities. Teacher Education Quarterly, 33(2), 37-52. (001091906)

Torff, B., & Warburton, E. (2005). Assessment of teachers' beliefs about classroom use of critical-thinking activities. Educational and Psychological Measurement, 65, 155-179. (000143451)

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes . Cambridge, MA: Harvard University Press. (חינוך 155.413 VYG) (000010975)

Zohar, A., Degani, A., & Vaakin, E. (2001). Teachers beliefs about low-achieving students and higher-order thinking. Teaching and Teacher Education, 17, 469-485. (000141830)

בן חורין, י' (2003). חשיבה המצאתית: תכסיסי חשיבה בפעולה. ירושלים: מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה. (מכון פדגוגי 153.35 בן-חור) (000583803)

ויגוצקי, ל' (2004). פעילות למידה בין למידה והתפתחות. בתוך מ', צלרמאייר וא', קוזולין (עורכים), למידה בהקשר חברתי: התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים (עמ' 113-128). תל אביב: הקבוץ המאוחד. (000586302( ( חינוך 370.152 ויג.למ תשס"ד) (העותק האלקטרוני ברשומה 1229151)

וינברגר, י' וזוהר, ע' (2005). פיתוח החשיבה: אתגר בהכשרת מורים - מחקר מלווה תהליכי למידה והתנסות. תל אביב: מכון מופ"ת. (חינוך370.711 וינ.) (001100642)

זוהר, ע' (1996). ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב. ירושלים: מכון ברנקו-וייס לטיפוח החשיבה.  (מכון פדגוגי 153.42 זהר) (000322989)  (‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2368639)

זוהר, ע' (1999). הכשרת מורים לקראת פיתוח החשיבה של התלמיד. תל אביב: מכון מופ"ת. (חינוך 153.42 זהר.) (000427412)

זיו, א' (2001). פסיכולוגיה בחינוך. תל אביב: יחדיו. (עמ' 84-101 ) (000490770) (חינוך 370.15 זיו.פס תשס"א)

לביא, צ' (1991). עיונים בחינוך עכשווי. קרית ביאליק: אח. (עמ' 83-111) (000167537) ( חינוך E371.1 לבי.עי תשנ"א)

פיאז'ה, ז' (1972). הפסיכולוגיה של הילד. תל אביב: ספריית הפועלים. (עמ' 99-127) (000114510) ( חינוך, מדעי החברה, פסיכולוגיה 155.4 פיז’.פס תשל"ב) (העותק האלקטרוני ברשומה 2359363 )

קליין, פ"ש ויבלון, י"ב (2008). ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך. ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. (חינוך 372.21 ממח) (001158712) (ספר + משאב אלקטרוני)