פרופ' שכטר חן 77-262-01 האומץ להנהיג: מניהול למנהיגות במערכת החינוך

שלחו לחבר

 

האומץ להנהיג: מניהול למנהיגות במערכת החינוך

פרופ' חן שכטר

77-262-01

סוג הקורס: סמינריון

 

שנת לימודים:  תשע"ט                    סמסטר:  שנתי                        היקף שעות: 2 ש"ש

 

הטוראי נושא בתרמילו את שרביט הגנרל                                                                          נפוליאון

 

מנהיגות צועדת למקום שאיש עוד לא היה בו                                         בוב גלווין, מוטורולה

 

העניין אינו בהליכה בראש, כך תהיה לרועה על עדר, כי אם היכולת ללכת לעצמך, היכולת להיות שונה         ניטשה                                                                                                                                                                    

 

I am not a teacher, only a fellow traveler of whom you asked the way. We pointed the way, ahead of myself as well as ahead of you

                                             George Bernard Shaw

 

א. מטרות הקורס:

המטרות:

  1.  לבחון באופן ביקורתי את תפיסותינו לגבי קשרי הגומלין בין מנהיגים למונהגים במערכת החינוך.
  2.  לדון בדרכי ישומן של תיאוריות העוסקות במנהיגות במערכת החינוך.
  3.  לבחון כיצד דפוסי אישיות שונים באים לידי ביטוי במנהיגות ובניהול בית הספר.
  4.  ליצור דיאלוג בין הסטודנטים כבסיס לחשיפת דפוס המנהיגות האישי.
  5.  להפוך את הידע הנרכש בנושא המנהיגות ל"ידע פעיל".
  6.  לבחון את תפקיד המנהיג ביצירת ארגון לומד וחשיבה מערכתית כמקור לשינוי ארגוני.
  7.  לדון במנהיגות חינוכית עתידית. מהי המנהיגות הנדרשת ליישום הרפורמות במערכת החינוך. המיקוד בשנה זו.
  8. לבחון באופן אמפירי תהליכי מנהיגות במערכת החינוך, תוך כדי ניתוח ביקורתי של המידע המתקבל והצגתו.

 

ב. תוכן הקורס:

מהלך השיעורים:

 

שילוב בין בחינת התיאוריות השונות העוסקות במנהיגות ובין יישומן בהקשרים מעשיים.

יישום התיאוריות השונות בפעילויות לפיתוח מנהיגות חינוכית על מנת להפוך את הידע הנרכש    ל "ידע פעיל". הסבר ותרגול לקראת תהליך איסוף הנתונים וניתוחם בנושא מנהיגות במערכת החינוך.

 

תכנית הוראה: *** בשנה זו נעסוק במיוחד במנהיגות לאור תהליכי הרפורמה המתרחשים במערכת החינוך הישראלית. נעסוק ברפורמת הלמידה המשמעותית במערכת החינוך בראי מנהלים, מפקחים ומורים.

 

מס'

נושאי הסמינריון

1

מערכת החינוך הישראלית בראי המנהיגות

רפורמות ומנהיגות

2

הגדרות למנהיגות והבחנה בין ניהול למנהיגות

סקירה היסטורית לניתוח תופעת המנהיגות: מנהיגות תכונתית, גישת הסגנון במנהיגות

 

3

המשך ניתוח תופעת המנהיגות: מנהיגות מצבית, מנהיגות תלוית הקשר

 

4

 

מנהיגות כריזמטית. סיכויים וסיכונים

ממנהיגות מתגמלת למנהיגות מעצבת

 

5

 

פסיכודינמיקה במנהיגות: MBTI ויישומו במינהל החינוך

6

מנהיגות כארגון לומד: פרדיגמת הלמידה הארגונית.

האם בתי-ספר לומדים?

המהפכה התעשייתית והנחותיה לגבי מהות הלמידה

מחשיבה מכניסטית לחשיבה מערכתית

הצורך בלמידה מערכתית לאור מהפכת המידע, השינויים וחוסר הוודאות המאפיינים את תקופתנו

7

"מפת" הלמידה הארגונית. שימור הידע בארגון – ניהול הידע

אבני הבניין של ארגון לומד. בית-הספר כארגון לומד. האם חלום רחוק? תפקידו של המנהל/מנהיג ביצירת למידה ארגונית

8

למידה מהצלחות כמנוף לפיתוח בית-ספר לומד ומנהיגות בית-ספרית.

 

9

 

מנהיגות וחשיבה מערכתית ככלי לבחינת מציאות דינאמית ומורכבת

הגדרות, פונקציות ומטרות של מערכות

מורכבות דינאמית לעומת מורכבות פשוטה

חשיבה ליניארית לעומת חשיבה מערכתית

 

10

מנהיגות עתידית?

 

11

 

שיטות מחקר במנהיגות החינוך ורפורמות בחינוך

12

דרכי איסוף הנתונים

13

כניסה לשטח, אתיקה במחקר החינוך

14

ניתוח הנתונים ופרשנות הנתונים

 

15

דיון והמשגת הנתונים

16

הצגת עבודות הסטודנטים לשם למידה משותפת וביקורתית

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות הקורס:

1. השתתפות פעילה בדיונים ובמשימות שינתנו בשיעורים. מכיוון שחלק מהשיעורים יתבססו על  עבודה בקבוצות, השתתפות כל סטודנט חשובה לפיתוח תהליך הלמידה.

2. ביצוע סקירה ספרותית, איסוף מידע, ניתוח, דיון והצגת הנתונים (ברמת סמינריון).

3. הגשת עבודה מסכמת המיישמת את הנלמד בקונטקסט הבית-ספרי, והצגתה (יוסבר במהלך השיעורים).

4. ניתן לשוחח בימי שני בתאום מראש: חדר 505 בניין חינוך. 03-5318708     

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי

עבודה מסכמת המיישמת את נושא המנהיגות בקונטקסט הבית-ספרי (יוסבר במהלך השיעורים). 100%.

במקרים חריגים המגובים במסמכים רפואיים או אחרים בשל נסיבות של כוח עליון, תאושר הגשת העבודה באיחור.

              

ו .ביבליוגרפיה:

הסטודנטים יתבקשו לבחור מספר מקורות קריאה עדכניים בהתאמה למיקוד עבודת החקר.

קריאת הפרטים הביבליוגרפיים תתואם עם המנחה מתוך אפשרויות אלה וגם אפשרויות קריאה אחרות.

 

שכטר, ח. (2015). תנו לנו להוביל: מנהלי בתי-הספר בחזית הרפורמות. אוניברסיטת תל-אביב: הוצאת רמות. (002408872) (חינוך E371.2012 שכט.תנ תשע"ו)

     Browne-Ferrigno, T. (2007). Developing school leaders: Practitioner growth during an advanced leadership development program for principals and administrator-trained teachers. Journal of Research on Leadership Education, 2(3), 1-30. (2366343)

Collinson, V., & Cook, T. F. (2007). Organizational learning: Improving learning, teaching, and leading in school systems. Thousand Oaks, CA: Sage. (002408635)

Darling-Hammond, L., LaPointe, M., Meyerson, D., Orr, M., & Cohen, C. (2007). Preparing school leaders for a changing world: Lessons from exemplary leadership development program. Stanford, CA: Stanford Educational Leadership Institute. ( 002403576)

Davis, S., Darling-Hammond, L., LaPointe, M., & Meyerson, D. (2005). School leadership study: Developing successful principals (Review of research). Stanford, CA: Stanford Educational Leadership Institute. (002403593)

Day, C. (2000). Beyond transformational leadership. Educational Leadership, 57(7), 56-59. (143466)

Drago-Severson. (2009). Leading adult learning: Supporting adult development in our schools. Thousand Oaks: CA: Corwin/Sage. אין בבר אילן)

Drago-Severson, E. & Pinto. K. (2009). School leadership in support of teachers' learning: The dramatic differences that financial resources make. Leadership and Policy in Schools, 8, 446–476. (2404651)

Fullan, M. (2009). Large-scale reform comes of age. Journal of Educational Change, 10, 101-113. (472583)       

Goldring, E., Cravens, X., Murphy, J., Porter, A., Elliott, S., & Carson, B. (2009). The evaluation of principals: What and how do states and urban districts assess leadership? The Elementary School Journal, 110(1), 19-39. (2611955)

Hallinger, P. (2003). Leading educational change: Reflections on the practice of instructional and transformational leadership. Cambridge Journal of Education, 33(3), 329-351. (437350)

Heck, R., & Hallinger, P. (2009). Assessing the contribution of distributed leadership to school improvement and growth in math achievement. American Educational Research Journal, 46, 659-689. (117972)

Hulpia, H., Devos, E., & Keer, H. (2011). The relation between school leadership from a distributive perspective and teachers' organizational commitment: Examining the sources of the leadership function. Educational Administration Quarterly, 47(5), 728-771 (143449)

Knapp, M.S., & Copland, M. (2006). Connecting leadership with learning: A framework for reflection, planning, and action. Alexandria, VA: Association for Supervision & Curriculum Development. (002505512)

Kurland, H., Peretz, H., & Hertz-Lazarowitz, R. (2010). Leadership style and organizational    learning: The mediating effect of school vision. Journal of Educational Administration, 48(1), 7-30. (002610653)

Leithwood, K., Seashore Louis, K., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). Review of            research: How leadership influences student learning. Retrieved from:             http://conservancy.umn.edu/handle/11299/2035

Louis, K. S., Dretzkea, B., & Wahlstrom, K. (2010). How does leadership affect student achievement? Results from a national US survey. School Effectiveness and School Improvement, 21, 315-336. (002611647)

McGough, D. J. (2003). Leaders as learners: An inquiry into the formation and    transformation of principals’ professional perspectives. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25(4), 449-471. (000143464)

Mestry, R., Moonsammy-Koopasammy, I., & Schmidt, M. (2013). The instructional leadership role of primary school principals. Education as Change, 17(1), 49-64. (002405027)

Mulford, B., & Silins, H. (2011). Revised models and conceptualization of successful school principalship that improve student outcomes. International Journal of Educational Management, 25(1), 61-82. (000437231)

Porter, A., Polikoff, M., Goldring, E., Murphy, J., Elliott, S., & May, H. (2010).Developing a psychometrically sound assessment of school leadership. The VAL-ED as a case study. Educational Administration Quarterly, 46(2), 135-173. (000143449)

Printy, S. (2008). Leadership for teacher learning: A community of practice perspective. Educational Administration Quarterly, 44(2), 187-228. (000143449)

Schechter, C., & Ganon, S. (2015). Reforming schoolwork: The collective doubting perspective. International Journal of Educational Management, 29(1), 62-72.   (000437231)

Schechter, C., & Qadach, M. (2016). Promoting learning in schools: Principals' learning mechanisms. Leadership and Policy in Schools . 15(2), 141-167.  (002404651)

Schlechty, P. C. (2009). Leading for learning: How to transform schools into learning organizations. San-Francisco, CA: Jossey-Bass. (אין בבר אילן )

 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

The Courage to Lead: From Managing to Leading in Educational Systems