תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2017 תרומת הרכיבה הטיפולית ודפוס התקשרות אימהי לשיפור התפקודים הניהוליים, העיבוד החושי, חווית הערך העצמי, דפוסי ההתקשרות של הילד ורמת המצוקה האימהית בקרב ילדים עם ADHD PhD אביב, טל-לי ד"ר אטי ברנט, פרופ' יעקב כץ
2017 פיתוח מקצועי של מורים למתמטיקה בתכנון וביצוע שיעור משולב טכנולוגיה והכוונה עצמית בגישה היפנית PhD אביטל, חוה פרופ' ברכה קרמרסקי
2017 חוויותיהם של בוגרים מבית הספר היסודי בהיבט חינוכי - ערכי ולימודי MA אוחנה, אשרית פרופ' דבורה קורט
2017 השפעת תהליכי הסוציאליזציה במערכת החינוך הישראלית על התפתחות הזהות הנשית בקרב משכילות בדואיות MA אלטורי, סמאהר פרופ' זהבית גרוס
2017 עולמם הרוחני, האישי והמקצועי של מורים בראשית הקריירה : בחינת הקשר בין רוחניות לבין ממדי זהות אישית, זהות מקצועית, שחיקה ומעורבות בעבודה PhD בוחניק, אשרת פרופ' זהבית גרוס
2017 הקשר בין תגובתיות-יתר וטמפרמנט לבין תפקוד רגשי ותחושת מסוגלות עצמית בגיל הילדות PhD בוכריס-בזק, שירה ד"ר איילת בן-ששון, פרופ' יעקב כץ
2017 התפתחות האינטליגנציה והזיכרון בקרב מתבגרים ומבוגרים עם תסמונת דאון בזיקה לשלושה נתיבים: לקוי, יציב או מתמשך (מפצה) ותרומת גורמים אנדוגניים ואקסוגניים למדדים אלה PhD בוסתן, נעה פרופ' חפציבה ליפשיץ
2017 בדיקת יעילות תוכנית נתמכת טכנולוגיה בקידום שיח בקרב ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה MA ביטון, רויטל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 פיתוח שפה ותפיסה מרחבית בקרב ילדי גן : השוואה בין התערבות טכנולוגית המשלבת רובוט להתערבות ללא טכנולוגיה MA ביכמן, ליאת ד"ר סיגל עדן
2017 בין אלטרואיזם לאגואיזם : אימהות למשפחה גדולה וקריירה - חוויתה של אישה ציונית דתית MA ביננפלד-איזק, יעל פרופ' זהבית גרוס
2017 מוסיקת רקע והרחבת תוכן הסיפור בספר האלקטרוני כמקדמי הבנת הסיפור ואחזורו בקרב ילדי גן MA בן-שבת סגרה, ענת פרופ' עופרה קורת
2017 תפקיד הויסות הרגשי בקשר שבין תסמיני דיכאון לפגיעה עצמית לא אובדנית MA בן-שבת, שירן פרופ' ניר מדג'ר
2017 למידה עם מחשבים ניידים אישיים מנקודות מבט של הלומדים ובוגרי התכנית : עמדות ותפיסות במחקר רב שנתי וישום אורינות מידע PhD ברגר-טיקוצ’ינסקי, טל ד"ר אורנית ספקטור לוי, פרופ' מיכל ציון
2017 אפיונים של משחק באובייקטים, משחק חברתי ומשחק חברתי-דמיוני בקרב ילדי גן בספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה, בזיקה לחומרת הלקות האוטיסטית, חומרת הלקות החברתית, גיל ו-IQ MA ברנשטיין, מורן פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2017 קשיים ברכישת זיכרון לטווח ארוך בקרב ילדים המאובחנים כבעלי DCD, האמנם? MA ברסטל, גתית פרופ' אסתר עדי-יפה
2017 מעורבותם של ארגונים חוץ-ממשלתיים ביישום מדיניות חינוכית במערכת החינוך הישראלית PhD גאלי, ירדן פרופ' חיים גזיאל
2017 תרומת הכוונה מטה קוגניטיבית ולמידה משתפת לרמת תוצרי החקר ולביצועי החקר של תלמידים המבצעים חקר פתוח MA גואטה, עמוס-אהרן פרופ' מיכל ציון
2017 הקשר בין מוחצנות ורגישות לדחייה חברתית, לפגיעה עצמית שאינה אובדנית MA גולד-אליה, רעות פרופ' ניר מדג'ר
2017 הקשר בין נוכחות קבוצת השווים ומעורבות הורית לבין לקיחת סיכון בקרב מתבגרים : השוואה בין מתבגרים צעירים לבוגרים MA גולדבאום, קורל פרופ' שלמה רומי
2017 ידע הורים אודות מעון היום של ילדיהם : מה הם יודעים ומה הם רוצים לדעת MA גולדוסר-בלוך, ורד פרופ' אסתר עדי-יפה, ד"ר צילי שוחט
2017 אוצר מילים ומודעות מטא-לשונית בקרב ילדים חד לשוניים ודו לשוניים בגילאי הגן ‬ (אנגלית) MA גולדשטיין, תמרה ד"ר כרמית אלטמן, פרופ' יעקב יבלון, פרופ' שרון ערמון-לוטם
2017 תפיסות מנהלים בדרג ביניים לגבי רפורמת "הלמידה המשמעותית" MA גפן-סיטון, חגי פרופ' חן שכטר
2017 הקוד החינוכי הבלתי פורמאלי : עדכון המאפיינים של ממדיו ובניית כלי להערכת עוצמתם PhD גרונר, הדס פרופ' שלמה רומי
2017 הקשר בין הזדהות חברתית, אתנוצנטריות, איום, דעות קדומות ואפליה בקרב מתבגרים ישראליים מקבוצות חברתיות שונות PhD גרוס, אסתר אבלין פרופ' ישראל ריץ
2017 השפעת התנהגות אימהות על יכולות תכנון תנועה של פעוטות עם וללא ליקוי בעיבוד חושי באינטראקציה עם ילדן MA דוד, עדי פרופ' אסתר עדי-יפה, ד"ר נורית יגרמן