יציבות מורפמת השורש הדבור בלקסיקון המנטאלי : השוואה בין קוראים עם דיסלקציה לקוראים שהתפתחותם תקינה