מדיניות של קידום מצוינות בפריפריה : ניתוח עלויות ואפקטיביות של התוכנית הלאומית 'מצוינגב' באילת