ייצוג מנטאלי מרחבי בקרב ילדים עם לקות שפה בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה בגיל הגן : השפעת ההיבט המיוצג ורמת מורכבותו