הערכת יכולות פרגמטיות בקרב מתבגרים עם התפתחות תקינה (אנגלית)