ההשפעה האינטראקטיבית של גמישות קוגניטיבית ומשחק חזותי-מרחבי (טטריס) על הסיכוי לפתח תסמינים פוסט טראומטיים לאחר חשיפה לטראומה (אנגלית)