תפיסתן של נשים חרדיות גרושות את מידת המשמעות של גופי חינוך שונים על חיי הנישואין‏