תזות ודיסרטציות

English שלחו לחבר

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה סטודנט/ית מנחה
2018 אפיון מסלולי ההתקדמות בין שלבי החקר בעבודת ה'ביוחקר' והגורמים לדפוסי הקשר הלוגי במסלולים אלו MA כראדי, גלית פרופ' מיכל ציון
2018 הבניית זהויות בטקס יום ההולדת : תפיסות ופרקטיקות של גננות בגן הילדים הישראלי PhD מאיר, הדרה פרופ' אלי הולצר
2018 זיכרון עבודה (פונולוגי, חזותי-מרחבי ומנגנון הבקרה המרכזית) בשלוש רמות עומס קוגניטיבי בקרב סטודנטים עם מוגבלות שכלית הלומדים בהעשרה אקדמית מותאמת וסטודנטים המשולבים בקורסים רגילים MA מחאג’נה, מונא פרופ' חפציבה ליפשיץ
2018 אינטליגנציה רגשית והון פסיכולוגי : השוואה בין בוגרים עם מוגבלות שכלית לבין בוגרים עם התפתחות תקינה MA מלכה-צמח, יעל פרופ' חפציבה ליפשיץ
2018 הקשר בין חווית התאומות לבין האינטימיות הזוגית בבגרות MA מלק, חני ד"ר מאיה כהן-מלייב, ד"ר ניר מדג'ר
2018 "קולן של אימהות" : חוויית האימהות של אימהות לילדים עם הפרעות התנהגות : מחקר פנומנולוגי PhD מנזין, דניאלה פרופ' אריה כהן
2018 השפעת התערבות אמונית על העצמת משאבי דת ורוחניות, ועל פיתוח הנחישות והמסוגלות העצמית בקרב מתבגרות עם תסמונת דאון במגזר החרדי MA מקובצקי, לאה פרופ' חפציבה ליפשיץ, ד"ר דליה טל
2018 חשיבה מערכתית במנהיגות חינוכית - תיקוף מבנה MA נדב, נחמה ד"ר פסקל בן עוליאל, פרופ' חן שכטר
2018 תפיסת הפרת החוזה הפסיכולוגי כמתווכת את הקשר שבין האווירה הבית ספרית לבין מידת ניצול שעות ההוראה בחטיבות העליונות בישראל MA סבג, שמחה מרב פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 השיקולים הפדגוגיים המנחים את המורים בפיתוח תכנית לימודים עבור פרק הבחירה בנושא השואה לפי "עיקרון 30/70" של משרד החינוך MA סוקל דנוביץ’, מעין פרופ' דבורה קורט
2018 השפעת הוראת סוגיות מתמטיות הקשורות לחשבון דיפרנציאלי בספרות הרבנית על עמדות סטודנטים חרדים כלפי מתמטיקה PhD סנדיק, מאיר פרופ' עלי מרצבך, פרופ' נח דנא-פיקארד
2018 סוציאליזציה, זהות וחוסן פסיכולוגי בקרב מתבגרים ערבים-פלסטינים ומתבגרים יהודים בישראל PhD עבד אל-קאדר, ימאמה פרופ' יעקב כץ
2018 דפוסי פנאי בקרב בני נוער ערבים בישראל MA עראקי, סוסן פרופ' זהבית גרוס
2018 הבדלים אינדיווידואליים במרכיבי השיח בקרב ילדים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי עם בני גילם בזיקה לאופי הסיטואציה החברתית MA פינק-רוזנברג, יעל פרופ' נירית באומינגר-צביאלי
2018 "החלום ושברו" : גירושין בגיל צעיר בחברה הציונית-דתית בישראל MA צבן, חן פרופ' זהבית גרוס
2018 זהות מקצועית ושאיפות קריירה כמתווכות את הקשר בין תפיסת המנהל כמנהיג אותנטי ובין התנהגויות מורים ונטייה לעזיבה במערכת החינוך בישראל PhD צמח, סגלית פרופ' אורלי שפירא - לשצ'ינסקי
2018 השפעות סמנטיות על ידע מורפולוגי סמוי ומפורש בקרב קוראים : השוואה בין מיצב חברתי-כלכלי נמוך למיצב בינוני-גבוה MA קיאסי-לבל, מלי פרופ' רחל שיף
2018 רכישה של מיומנות קוגניטיבית בקרב סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז MA קירשטין סער, עדי פרופ' , פרופ' רחל שיף
2018 תמיכה מילונית והרחבת תוכן הסיפור והשפעתן על למידת מילים, הבנת הסיפור ואחזורו בעקבות קריאה בספר אלקטרוני MA קריסטל, נוי פרופ' עופרה קורת
2018 מעורבות בקהילה והשתתפות בפעילות גופנית כמנבאים רווחה נפשית, הישגיות בלימודים ודפוסי התנהגויות בריאות בקרב בני נוער בישראל MA קרת, מתן פרופ' יוסי הראל-פיש
2018 תפקידו של האזור המוחי IFG שמאל בעיבוד פונולוגי, תחבירי וסמנטי של מילים הומוגרפיות PhD רביב, חיים פרופ' נירה משעל, פרופ' אורנה פלג
2018 כלי למדידת פוטנציאל ההצלחה במימוש רעיונות טכנולוגיים חדשניים בקרב יזמים טכנולוגיים PhD רווה, יחיאל פרופ' דוד פסיג
2018 כתיב אותיות הפונקציה בעברית בקרב תלמידים דוברי עברית בישראל MA רוזנשטוק, שלומית פרופ' רחל שיף
2018 הטמעת חדשנות חינוכית : בחינת זהותו המקצועית של המורה PhD רחמים, שרון פרופ' אלי הולצר
2018 הבנת סיפור ואחזורו בעקבות קריאה בספר אלקטרוני עם תמיכה ברמת פרטים, ברמת היקש ובשילוב ביניהם MA שבו-רוז’נסקי, גילי פרופ' עופרה קורת