יצירת שירים כחלק מתהליך הבניית תחושת קוהרנטיות בקרב בני נוער במצבי סיכון