שלחו לחבר

ביבליוגרפיות לקורסים

ארכיון

חיפוש קורסים בכל השנים

תשפ"א

 

שם המרצה                          מס' הקורס              שם  הקורס                                                                            
 דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-427-01 הוראה זוטא – אנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-0015-01 מיומנויות השיח והכתב בשפה האנגלית
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-426-01 מתודיקה להוראת הלשון האנגלית 
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-323-01 פרקטיקום
ד"ר אפל זאב 77-761-01 ייעוץ למשפחה
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 8077-7501-01 אוטיזם ובעיות התפתחותיות רחבות היקף
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 77-749-01 הספקטרום האוטיסטי (ASD)
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 77-8301-01 התפתחות רגשית –חברתית
פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 77-829-01 התפתחות רגשית של ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-143-01 אתגרים ניהוליים בהערכה בית ספרית
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-230-01 זרמים ומגמות בחברה בישראל ובמערכת החינוך
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-0140-01 מנהיגות מוסרית וחינוך לערכים במערכת החינוך 
הרב ד"ר אהרן בוזגלו 77-202-02 מערכת החינוך בישראל  
ד"ר בן דוד הדר איריס 77-8951-01 המפגש בין חינוך לבין כלכלה בעידן הגלובלי התחרותי
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-761-01  יסודות בטיפול זוגי ומשפחתי
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-337-01 ייעוץ למשפחה- מתיאוריה ליישום
ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-040-01 מבוא למחקר איכותיסמסטר א' וב'
ד"ר גולדרט מירי 77-837-01 סדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי
ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית
ד"ר שמחה גתהון 77-500-01 חינוך בלתי פורמלי 
כהן ג'יין 79-427-02 הוראה זוטא – אנגלית
ד"ר לאור נעה 77-767-01 התערבות חינוכית בגיל הרך
ד"ר לאור נעה 77-768-01 חינוך וטיפול בגיל הרך
ד"ר עדן סיגל 77-951-01 טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים  
ד"ר עדן סיגל 77-474-01 טכנולוגיות לקידום שפה, חשיבה ולמידה
ד"ר עדן סיגל 77-759-02 כלים דיגיטליים בחינוך המיוחד
פרופ' מיכל ציון

79-435-01, 79-436-01

מתודיקה בהוראת הביולוגיה

פרופ' מיכל ציון 77-783-01 קוגניציה ומטה קוגניציה בדגש הוראת המתמטיקה והמדעים
פרופ' קורת עפרה 77-764-01 אוריינות במשפחה  
פרופ' קורת עפרה 77-922-01 הורים כמתווכים 
פרופ' קורת עפרה 77-712-01 התפתחות ולמידה בעידן הדיגיטאלי 
ד"ר יוליה רזניק 79-8006-01 הוראה מותאמת בכתיבה
ד"ר יוליה רזניק 77-432-01 התפתחות תקינה ולקויות בתחום התקשורת והשפה
ד"ר יוליה רזניק 798-02-401 תהליכי קריאה במחקר וביישום
ד"ר שטרן הינדי 79-8456-01 דידקטיקה בחינוך המיוחד (שלב ג')
ד"ר שטרן הינדי 79-8009-01 מתודיקה להוראת הקריאה
ד"ר שטרן הינדי 77-855-01 תכניות התערבות בשפה וחשיבה בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-813-01 משאבי אנוש במערכת החינוך
פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-200-01 תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך

תאריך עדכון אחרון : 31/05/2021