ביבליוגרפיות לקורסים

שלחו לחבר

ארכיון

חיפוש קורסים בכל השנים

תש"פ

 

שם המרצה                          מס' הקורס              שם  הקורס                                                                            
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-427-01      
דר' אבן-ריפינסקי חגית 79-426-01  
ד"ר איזקסון עטרה 79-505-02 ניווט כתה ופתרון בעיות משמעת