ד"ר אפל זאב 77-761-01 ייעוץ למשפחה

שלחו לחבר

שם ומספר הקורסייעוץ למשפחה 77-761-01

ד"ר זאב אפל

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים:    תשפ"א סמסטר:  שנתי          היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

הקורס דן במוסד המשפחה ומתמקד בהשפעת תהליכי מודרניזציה על שינויים בתא המשפחתי. משולבות בקורס גישות תיאורטיות שונות לחקר המשפחה, באמצעותן היועץ החינוכי לומד לאבחן את המערכת המשפחתית; לזהות  תהליכי "דיפרנציאציה של העצמי" ("מובחנות אני"). חרדה ולחץ, וכיצד המשפחה מסתגלת לחיים עם גידול הילדים.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

להכיר את ההבחנות בין סוגי משפחות,  בין מסורתית למודרנית, בין משפחה "בריאה" למשפחה "חולה". לרכוש הבנה בסיסית של תיאוריות המערכת המשפחתית. ללמוד מודלים של טיפול משפחתי. ליצור הזדמנות ל"תרגל" בכתה את גישתו של בואן בטיפול משפחתי.

 

מהלך השיעורים:

הלמידה משלבת הוראה פרונטלית שילוו במצגות, התנסות חווייתית בטיפול משפחתי, סרטוני המחשה במקומות רלוונטיים. הצגת עץ משפחתי  בגישת בואן.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה)

רשימת נושאים  סמסטר א'

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מפגש מס' 1-2

המעבר מטיפול אינדיווידואלי לטיפול משפחתי- פריט מס' 1, 4;

Joining - התחברות למשפחה - פריט מס' 2;

משפחה כאוטופיה, משפחה כראיפיקציה, מיתוס ושמו משפחה, משפחה מודרנית לעומת משפחה מסורתית -  פריט מס' 3

 1. אייל, ח' (2004). יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. בתוך א', קליגמן ור', ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 295-316). תל אביב: רמות. (חינוך  E374 יעו.בב תשס"ד) (קיים גם בטקסט מלא)
 2. אליצור, י' (1996). מעורבות, שותפות והעצמה: מודל משו"ה לפיתוח ברית עבודה עם משפחות. שיחות, י(2), 92-105. (מדעי החברה, פסיכולוגיה)
 3. קליינברג, א' (2004). על אהבת אם ועל מורא אב: מבט אחר על המשפחה. תל אביב: כתר. (חינוך 306.85 על.אהב תשס"ד)
 4. קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות. תל אביב: רמות.  (חינוך 371.4 קלי)

 

מפגש מס' 3-4

תופעות דיספונקציונליות במשפחה, מה מאפיין משפחה בריאה - פריט מס' 1, 2, 7.

משפחה וזוגיות במשבר. מה גורם למשבר במשפחה המודרנית - פריט מס' 3, 4, 5, 6.

Rabin, C., & Appel, Z. (2004). Psycheducational treatment of stressed and traumatized couples. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge. 

Skolnik, A. (1978). The intimate environment. Boston: Little, Brown. (מדעי החברה 306.80973 SKO)

Charny, I. W. (1980). Why are so many (if not really all) people and families disturbed? Journal of Marital and Family Therapy, 6(1), 37-47.

 1. אליצור, י', טנא, א' וגשל, מ' (1994). עבודה עם משפחות במעונות של רשות חסות הנוער. בתוך י', ווזנר, מ', גולן ומ', חובב (עורכים), עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. תל אביב: רמות.  (מדעי החברה E364.4 עבר.וע תשנ"ד)
 2. אפל, ז' וג'וסמן, ל' (1997). מערבות הורים בחנוך בפנימיה החנוכית. מנחה למנחה, 8,      36-46.
 3. היילי, ג' (1982). בעיות במשפחה: גישות חדשות לפתרונן. תל אביב: ספרית הפועלים. (עמ' 90-30). (חינוך 616.8915 היל.)
 4. וולרונד-סקינר, ס' (1983). תרפיה משפחתית. תל אביב: דביר. (עמ' 10-70) (חינוך, פסיכולוגיה, מדעי החברה 616.89156 וול.תר תשמ"ג)       

 

מפגש מס' 5-6

תיאוריות משפחת המוצא - פריטים מס' 2, 3, 4, 5.

 1. עוז, ע' (2002). סיפור על אהבה וחושך. ירושלים: כתר. (מדף פתוח, ספרות C2  עז.ספו )

Framo, J. (1976). Family of origin as a therapeutic resource for adults in marital and family therapy: You can and should go home again. Family Process, 15(2) 193-210.

Gerson, R., Hoffman, S., Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354.

Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (2000). Repeating the errors of our parents? Family-of-origin spouse violence and observed conflict management in engaged couples. Family Process, 30(2), 219-236.

 

מפגש מס' 7-8 

תיאוריית בואן, דיפרנציאציה של העצמי - פריטים מס' 2, 4, 5

Appel, Z., Elizur, D., & Cohen, A. (2001). Facets of differentiation of self. In D. Elizur (Ed.), Facet theory: Integrating theory construction with data analysis. Prague: Matfyz. 

Charles, R. (2001). Is there any empirical support for Bowen’s concepts of differentiation of self, triangulation and fusion? The American Journal of Family Therapy, 29(4), 279-292.

Day, H. D., Sally, A., Clair, S. T., & Marshall, P. D. (1997). Do people who marry really have the same level of differentiation of self? Journal of Family Psychology, 11(1), 131-135.

Griffin, J., & Apostal, A. (1993). The influence of relationship enhancement training on differentiation of self. Journal of Marital and Family Therapy, 19(3), 267-272.

Fishbane DeKoven, M. (2001). Relational narratives of the self. Family Process, 40(3), 273-291.

 

מפגש מס' 9-10

תיאוריית בואן וגישת המגדר – פריטים מס' 1, 2, 3, 4, 5

 1. רבין, ק' ואפל, ז' (2004). מגדר: משמעויות בתהליך הייעוץ. בתוך א', קלינגמן ור', ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 135-158). תל אביב: רמות. (חינוך  E371.4 יעו.בב תשס"ד) (קיים גם בטקסט מלא)

Knudson-Martin, C. (1994). The female voice: Applications to Bowen’s family systems theory. Journal of Marital and Family Therapy, 20, 35-46.

Horne, B. K., & Mary, W. H. (2002). All in the family: A belated response to Knudson-Martin’s feminist revision of Bowen theory. Journal of Marital and Family Therapy, 28(1), 103-113.

White, M., & Tyson-Rawson, K. (1995). Assessing the dynamics of gender in couples and families: The gendergram. Family Relations, 44(3), 253-260.

Cheryl, R. (2002). Marriage in the 20th century: A feminist perspective. Family Process, 41(2), 261-268.

 

מפגש מס' 11-12 

משולשים במשפחה, בקהילה ביחסי בית ספר משפחה – פריטים 5, 6

 1. זיידר, י' ומרום, מ' (1986). התמודדות המשפחה עם קבלת חריגותו של אחד מילדיה. חברה ורווחה, ג(4), 394-405.
 2. זיידר, י' (1989). אחאיו הרגילים של הילד החריג. בתוך א', רימרמן, ש', רייטר ומ', חובב (עורכים), נכות התפתחותית ופיגור שכלי. תל אביב: צ'ריקובר. (חינוך E362.3 נכו.הת תשמ"ו)
 3. קורת, ע' (2003). הקשר בין דמיון ברמת הדיפרנציאציה לבין טריאנגולציה ביחסי הורים וילדים, ולבין הסתגלות לחיי נישואין. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן. (חינוך 155.645 קור.)

Charles, R. (2001). Is there any empirical support for Bowen’s concepts of differentiation of self, triangulation and fusion? The American Journal of Family Therapy, 29, 279-292.

Titelman, P. (Ed.). (1987). The therapist’s own family: Toward the differentiation of self. Northvale, NJ: Jason Aronson. (אין בבר-אילן)

Kerr, M. E. (1981). Family systems theory and therapy. In A. S. Gurman (Ed.), The handbook of family therapy (Vol. 1, pp. 226-264). New York: Brunner/Mazel. (Soc. Sci. 616.89156 HAN 1981) 

Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: Norton.  (Soc. Sci. 616.89156 KER f)

 

מפגש מס'  13-14

גינוגראם – פריטים מס' 1, 2, 3

Guerin, P. J., & Pendagast, E. G. (1976). Evaluation of family system and genogram. In P. J. Guerin (Ed.), Family therapy (pp. 450-464). New York: Gardner. (Soc. Sci. 616.8915 FAM) 

Guerin, P. J., & Fogarty, T. (1972). Study your own family. In A. Ferber, M. Mendelsohn & A. Napier (Eds.), The book of family therapy (pp. 445-467). Boston: Houghton Mifflin. (Psy. 616.8915 BOO 1972)

DeMaria, R., Weeks, G., & Hof, L. (1999). Focused genograms. New York: Brunner/ Mazel. (pp. 1-55).  (אין בבר-אילן)

Kaslow, F. (1995). Projective genogramming. Sarasota, FL: Professional Resource. (pp. 1-29 )  (אין בבר-אילן)

McGoldrick, M., & Gerson, R. (1985). Genograms in family assessment. New York: Norton. (Soc. Sci. 616.89156 MAC-GOL g)

Hof, L., & Berman, E. (1986). The sexual genogram. Journal of Marital and Family Therapy, 12(1), 39-47.

Scarf, M. (1987). Intimate partners. New York: Random House. (Soc. Sci. 155.333 SCA)

 

סמסטר ב'

מפגש מס' 15-16 

חרדה בתיאוריה הבואניאנית ציר אנכי וציר אופקי – פריטים מס' 1, 3

תיאוריית מעגלי החיים במשפחה - פריט מס' 2

Harris, S. M., & Glade, L. T. (2004). Assessment and treatment of trauma from a Bowen family systems theory perspective. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge.

McGoldrick, M., & Gerson, R. (1988). Genograms and the family life cycle. In B. Carter & M. Mcgoldrick (Eds.), The changing family life cycle.  Boston: Allyn and Bacon. 

*Peleg, O. (2005). The relation between differentiation and social anxiety: What can be learned from students and their parents? American Journal of Family Therapy, 33(2), 167-183.

 

מפגש מס' 17-18

סולם הדיפרנציאציה של בואן כסקאלה של מ-0 ועד 100, סולם לעומת פירמידה - פריט מס' 1.              

 1. אפל, ז' (1997). דיפרנציאציה של העצמי, מדידתה ותרומתה להסתגלות לנישואין. עבודת מחקר לתואר שלישי. אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך, רמת-גן. (חינוך 155.645 אפל.)

Kerr, M. E. (1981). Family systems theory and therapy. In A. S. Gurman (Ed.), The handbook of family therapy (Vol. 1, pp. 226-264). New York: Brunner/Mazel. (Soc. Sci. 616.89156 HAN 1981) 

*Bartle-Haring, S., Rosen, K. H., & Stith, S. M. (2002). Emotional reactivity and psychological distress. Journal of Adolescent Research, 17(6), 568-585.

Bartle-Haring, S., & Probst, D. (2004). A test of Bowen theory: Emotional reactivity and psychological distress in a clinical sample. American Journal of Family Therapy, 32(5), 419-435.

 

מפגש מס' 19-20

הערכה איכותנית של מושג הדיפרנציאציה - פריט מס' 1

*Avnir, Y., & Shor, R. (1998). A systematic qualitative evaluation of levels of differentiation in families with children at risk. Families in Society, 79(5), 504-513.

מפגש מס' 21-22

פרופילים לעומת סולם ליניארי להערכת מושג מובחנות האני. דיפרנציאציה של העצמי, מעורבות, המושג. 6 אופנויות התנהגות המתארות אותו.

שימוש במדריך לשאלון רמת הדיפרנציאציה הבין אישית - פריט מס' 1

הרצאות תלמידים

 

Appel, Z., Elizur, D., & Cohen, A. (2001). Facets of differentiation of self. In D. Elizur (Ed.), Facet theory: Integrating theory construction with data analysis. Prague: Matfyz.

 

מפגש מס' 23-24

אמוציונליות במשפחה הגרעינית - פריטים מס' 1, 7, 8

הרצאות תלמידים

Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford.

Day, H. D., Sally, A., Clair, S. T., & Marshall, P. D. (1990). Do people who marry really have the same level of differentiation of self? Journal of Family Psychology, 11, 131-135.  

*Johnson, P., Buboltz, W. C., & Seemann, E. (2003). Ego identity status: A step in the differentiation process. Journal of Counseling & Development, 81(2), 191-195.

*Gerson, R., Hoffman, S., & Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 19(4), 341-354.

Knudson-Martin, C. (1994). The female voice: Applications to Bowen’s family systems theory. Journal of Marital and Family Therapy, 20(1), 35-46.

L’abate, L., & Sloan, S. (1984). A workshop format to facilitate intimacy in married couples. Family Relations, 33(2), 245-250.

*Larson, J. H., & Wilson, S. M. (1998). Family of origin influences on young adult career decision problems: A test of Bowenian theory. American Journal of Family Therapy, 26, 39-53.

*Skowron, E. A. (2005). Differentiation of self and child abuse potential in young adulthood. The Family Journal, 13(3), 281-290.

*Skowron, E., & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 26(3), 337-357.

*Tuason, M. T., & Friedlander, M. L. (2000). Do parents’ differentiation levels predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in Philippine sample. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 27-35.

 

מפגש מס' 25-26

העברה רב דורית - פריט מס' 4

הרצאות תלמידים

 

Hare, E. R., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen theory with a conflictual couple. Family Therapy, 25, 221-226

Kosek, R. B. (1998). Self-differentiation within couples. Psychological Reports, 83(1), 275-279.

Tuason, M. T., & Friedlander, M. L. (2000). Do parents’ differentiation levels predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in Philippine sample. Journal of Counseling Psychology, 47, 27-35.

Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford. 

 

מפגש מס' 27-28 

הבטים תיראפויטיים חברתיים והשלכות של התיאוריה על החינוך והחברה - פריטים מס' 1, 4, 5

 1. אפל, ז' וחיים, ש' (2010). זוגיות בשלט רחוק: העשרת חיי הנישואין בכלא הישראלי על פי גישת PAIRS. צהר לבית הסוהר, 13, 77-90. 
 2. שלסקי, ש' ואפל, ז' (2010). נרטיבים בקבוצה בשירות ההבניה-מחדש של העצמי: אסירים מספרים על זוגיותם. בתוך ר', תובל-משיח וג', ספקטור-מרזל (עורכות), מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה, פרשנות (עמ' 349-378). תל אביב: מכון מופ"ת.  (חינוך  300.72 מחק.נר תש"ע)
 3. שלסקי, ש' ואפל, ז' (2010). אני חייב ללמוד שפה שמקרבת אותי לאנשים..": אסירים מתנסים בדיבור אחר עם בנות הזוג. מגמות, מז(1), 130-148.

Fine, M., & Norris, J. E. (1989). Integrational relations and family therapy research: What we can learn from other disciplines. Family Process, 28, 301-315.

Framo, J. (1980). Marriage and marital therapy: Issues and initial interview techniques. In M. Andolfi & I. Zwerling (Eds.), Dimensions of family therapy.  New York: Guilford.  ( Soc. Sci., Psy. 616.89156 DIM 1980)

Framo, J. (1975). Personal reflections of a family therapist. Journal of Marital and Family Therapy 1(1), 15-28.

Freeman, D. S. (1992). Family therapy with couples: The family of origin approach. Northvale, NJ: Jason Aronson Inc.  אין בבר-אילן))

Gerson, R., Hoffman, S., & Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354.

Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (2000). Repeating the errors of our parents? Family-of-origin spouse violence and observed conflict management in engaged couples. Family Process, 30(2), 219-236.

Guerney, B., Jr., & Maxson, P. (1990). Marital and family enrichment research: A decade review and look ahead. Journal of Marriage and the Family, 52(4), 1127-1135.

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

הסטודנטית תציג 2 מטלות:

 1. ג'ינוגראם משפחתי;
 2. סיכום של מאמר.

בנוסף הסטודנטית נדרשת להיות פעיל במשימות שיינתנו במהלך הסדנה.

 

 • בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.
 • יש להגיש את העבודה לא יאוחר משנה מסיום הקורס.
 • המרצה מקבל קהל בחדר 120 בנין 905 .

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

ג'ינוגראם משפחתי   (60% מהציון)

העבודה תוגש מודפסת. הערכה תעשה על פי מידת החשיבה המקורית ; הבנת החומר הביבליוגרפי המשמש חומר רקע לעבודה ויישום המושגים (8 מושגים מרכזיים בתיאוריית בואן וגישתו למושג החרדה) הנלמדים בקורס.

 1. הצג תיאור של תהליך שינוי במשפחה. אפשר לתאר את המשפחה האישית, משפחה מטופלת או משפחה המתוארת בספרות היפה. כולל:
 • ג'ינוגראם (תרשים 3 דורות של המשפחה) ומעברים מהותיים.
 • משולשים עיקריים.
 • ניתוח רמת המובחנות בשלבים שונים תוך הדגמות.
 • תיאור תהליך שינוי וניתוח מנגנוניו.
 • בחירת שלב אחד בחיי המשפחה בו אפשר היה להציע טיפול:
 1. השווה בין טיפול פרטני לטיפול משפחתי
 2. תאר צעדים ראשוניים בטיפול דמיוני זה.

סיכום של מאמר מתחום תיאוריית בואן   (40% מהציון)

העבודה תוגש מודפסת. הערכה תעשה על פי מידת החשיבה המקורית; הבנת כוונתו של כותב המאמר, ומחשבות מציג המאמר על הכתוב בו.

חובת נוכחות פעילה בכל המפגשים בסדנה.

המטלות יוצגו בכתה במהלך המפגשים. תקציר המאמר יחולק על ידי המציג לכל המשתתפים.

 

ו. ביבליוגרפיה:

חומר חובה לקריאה – רשימת הספרות שעל הסטודנט ללמוד/להכיר  מסומן בכוכבית.

חומר לקריאה מומלצת – קריאת העשרה.

 

* אייל, ח' (2004). יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. בתוך א', קליגמן ור', ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 295-316). תל אביב: רמות. (חינוך  E371.4 יעו.בב תשס"ד) (קיים גם בטקסט מלא)

אליצור, י' (1996). מעורבות, שותפות והעצמה: מודל משו"ה לפיתוח ברית עבודה עם משפחות. שיחות, י(2), 92-105. (מדעי החברה, פסיכולוגיה)

אליצור, י', טנא, א' וגשל, מ' (1994). עבודה עם משפחות במעונות של רשות חסות הנוער. בתוך י', ווזנר, מ', גולן ומ', חובב (עורכים), עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. תל אביב: רמות.  (מדעי החברה E364.4 עבר.וע תשנ"ד)

אפל, ז' (1997). דיפרנציאציה של העצמי, מדידתה ותרומתה להסתגלות לנישואין. עבודת מחקר לתואר שלישי. אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך, רמת-גן. (חינוך 155.645 אפל.)

אפל, ז', אפל, י' ומקלר, ע' (2007). "אין שלם מלב שבור": הקשר שבין חווית הכאב, ובין התקווה והצמיחה בעקבות גירושין. טללי אורות, יג, 341-366.

אפל, ז' וג'וסמן, ל' (1997). מערבות הורים בחנוך בפנימייה החינוכית. מנחה למנחה, 8, 36-46.

*אפל, ז', חיים, ש' ואהרון, א' (2011). דיפרנציאציה של העצמי, דיפרנציאציה ממשפחת המוצא, חרדה והסתגלות לנישואין. בתוך ק' רבין וע' לנס (עורכים), דיפרנציאציה של העצמי: פיתוח היכולת למובחנות של העצמי ביחסים קרובים - תיאוריה, מחקר ופרקטיקה (עמ' 175-194). קרית ביאליק: אח. (חינוך 155.22 רבי.די תשע"א) 

אפל, ז' ושלום, ח' (2006). "גברים ממאדים ונשים מנוגה"? דרכי ביטוי של אסרטיביות. והקשר לשביעות רצון בנישואין אצל זוגות צעירים דתיים. טללי אורות,  יב, 337-363.

אפל, ז' וחיים, ש' (2010). זוגיות בשלט רחוק: העשרת חיי הנישואין בכלא הישראלי על פי גישת PAIRS. צהר לבית הסוהר, 13, 77-90. 

אפל, ז', שלום, ח' ואהרון, א' (2008). תכנית התערבות להעשרת הזוגיות בקרב אסירים. טללי אורות, יד, 273-286.  

אפל, ז' ושלסקי, ש' (2007). עבודה, משפחה וזהות מגדרית: היכן נמצאת המורה-היועצת הדתית? בתוך ט', כהן (עורכת), להיות אישה יהודייה: דברי הכנס הבינלאומי החמישי: 'אשה ויהדותה', שהתקיים בירושלים בחודש תמוז תשס"ז (עמ' 249-263). ירושלים: קולך-פורום נשים דתיות. (פילוסופיה A76 כנס.לה תשס"ז)

בר-אל, צ' (2003). ייעוץ פרטני קצר מועד ממוקד פתרון. בתוך ר', לזובסקי וצ', בר-אל (עורכות), מסע של תקווה: יעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות . אבן יהודה: רכס. (חינוך 371.422 מסע.של תשס"ג)

גולדברג, י' (2003). ייעוץ וטיפול בילדים: טובת הילד, ההגנה על הילד, ההגנה על ההורים. בתוך ג', שפלר, י', אכמון, וג', ווייל (עורכים), סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי (עמ' 249-277). ירושלים: מאגנס. (חינוך  616.8914 סוג.את תשס"ג) (עותק נוסף בטקסט מלא)

* גינות, ח' (1978). בין הורים למורים. תל אביב: עם עובד.  (חינוך 371.103  גנו)

גתי, א' (2003). הסחל"ב מודל לסיוע בבחירת מסלול לימודים ומקצוע. בתוך ר', לזובסקי וצ', בר-אל (עורכות), מסע של תקווה: יעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות. אבן יהודה: רכס. (חינוך 371.422 מסע.של תשס"ג)

* היילי, ג' (1982). בעיות במשפחה: גישות חדשות לפתרונן. תל אביב: ספרית הפועלים. (עמ' 90-30).  (חינוך 616.8915 היל.)

*וולרונד-סקינר, ס' (1983). תרפיה משפחתית. תל אביב: דביר. (עמ' 10-70) (חינוך, פסיכולוגיה, מדעי החברה 616.89156 וול.תר תשמ"ג)   

כהן, א' (תשס"ז). התמודדויות הוריות וטיפול בהורות. בתוך א', כהן (עורכת), חווית ההורות (עמ' 9-38). ירושלים: האוניברסיטה העברית. (חינוך 306.874 חוי.הה תשס"ז)

מאיירס, י' (תשס"ז). ייעוץ להורים כפתרון בעיות. בתוך א', כהן (עורכת), חווית ההורות (עמ' 389-415). ירושלים: האוניברסיטה העברית. (חינוך 306.874 חוי.הה תשס"ז)

מינושין, ס' (1997). משפחות ותרפיה משפחתית. תל אביב: רשפים. (חינוך 616.8915 מנו)

מלקינסון, ר' (1993). טיפול רציונלי-אמוטיבי: תאוריה ויישום. שיחות, ז(3), 164-174.

מסאלחה, ש' (2004). ייעוץ פרטני בחברה רב-תרבותית. בתוך א', קליגמן ור', ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 295-316). תל אביב: רמות. (חינוך  E371.4 יעו.בב תשס"ד) (קיים גם בטקסט מלא)

נוי, ש' (2003). ייעוץ במצבי לחץ ובמשבר: אבחון, טיפול וניעה. בתוך ר', לזובסקי וצ', בר-אל (עורכות), מסע של תקווה: יעוץ וחינוך בעידן של אי ודאות. אבן יהודה: רכס. (חינוך 371.422 מסע.של תשס"ג)

סאטיר, ו' (1975). המשפחה המודרנית, לחיות ביחד. תל אביב: ספרית פועלים. (חינוך 158.24 סטי.)

סקארף, מ' (1990). שותפים אינטימיים. תל אביב: זמורה-ביתן. (מדעי החברה – שמורים שמור לפי סקר.שו)

עוז, ע' (2002). סיפור על אהבה וחושך. ירושלים: כתר. (מדף פתוח, ספרות C2 עז.ספו )

קליינברג, א' (2004). על אהבת אם ועל מורא אב: מבט אחר על המשפחה. תל אביב: כתר. (עמ'   7-16 ) (חינוך 306.85 על.אהב תשס"ד)

קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות. תל אביב: רמות. (חינוך 371.4 קלי)

רודי, ד' (1984). הקשר בין רמת דיפרנציאציה ותלות בשדה במשפחה ובין תהליך קבלת החלטות באינטראקציה המשפחתית. עבודת מחקר לתואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, רמת-גן. (עמ' 25-18 ) (פסיכולוגיה תזות +2 - קומה 2 ע.ד. 2+76)

שלסקי, ש' ואפל, ז' (2010). אני חייב ללמוד שפה שמקרבת אותי לאנשים..": אסירים מתנסים בדיבור אחר עם בנות הזוג. מגמות, מז(1), 130-148.

שלסקי, ש' ואפל, ז' (2010). נרטיבים בקבוצה בשירות ההבניה-מחדש של העצמי: אסירים מספרים על זוגיותם. בתוך ר', תובל-משיח וג', ספקטור-מרזל (עורכות), מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה, פרשנות (עמ' 349-378). תל אביב: מכון מופ"ת. (חינוך  300.72 מחק.נר תש"ע)

Apel, Z., & Shalom, H. (2003). Analyzing the structure of the concept assertiveness: A facet analysis based on the Gambrill and Richey Assertion Inventory. In S. Levy & D. Elizur (Eds.), Facet theory: Towards cumulative social science (pp. 381-391). Ljubljana: University of Ljubljana.

Appel, Z., Elizur, D., & Cohen, A. (2001). Facets of differentiation of self. In D. Elizur (Ed.), Facet theory: Integrating theory construction with data analysis. Prague: Matfyz. 

Charles, R. (2001). Is there any empirical support for Bowen’s concepts of differentiation of self, triangulation and fusion? The American Journal of Family Therapy, 29, 279-292.

Day, H. D., Sally, A., Clair, S. T., & Marshall, P. D. (1990). Do people who marry really have the same level of differentiation of self? Journal of Family Psychology, 11, 131-135.  

Fine, M., & Norris, J. E. (1989). Integrational relations and family therapy research: What we can learn from other disciplines. Family Process, 28, 301-315.

*Framo, J. (1976). Family of origin as a therapeutic resource for adults in marital and family therapy: You can and should go home again. Family Process, 15(2) 193-210.

Framo, J. (1975). Personal reflections of a family therapist. Journal of Marital and Family Therapy 1(1), 15-28.

Framo, J. (1980). Marriage and marital therapy: Issues and initial interview techniques. In M. Andolfi & I. Zwerling (Eds.), Dimensions of family therapy.  New York: Guilford.  ( Soc. Sci., Psy. 616.89156 DIM 1980)

Friedman, E. H.  (1991). Bowen theory and therapy.  In A. S. Gurman & D. P. Kniskern (Eds.), Handbook of family therapy (Vol. 2, pp. 134-170). New York: Brunner/Mazel. (Soc. Sci. 616.89156 HAN 1981)

*Gerson, R., Hoffman, S., & Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354.

Griffin, J., & Apostal, A. (1993). The influence of relationship enhancement training on differentiation of self. Journal of Marital and Family Therapy, 19(3), 261-272.

Guerin, P. J., & Fogarty, T. (1972). Study your own family. In A. Ferber, M. Mendelsohn & A. Napier (Eds.), The book of family therapy (pp. 445-467). Boston: Houghton Mifflin. (Psy. 616.8915 BOO 1972)

*Guerin, P. J., & Pendagast, E. G. (1976). Evaluation of family system and genogram. In P. J. Guerin (Ed.), Family therapy (pp. 450-464). New York: Gardner. (Soc. Sci. 616.8915 FAM)  

Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (2000). Repeating the errors of our parents? Family-of-origin spouse violence and observed conflict management in engaged couples. Family Process, 30(2), 219-236.

Harris, S. M., & Glade, L. T. (2004). Assessment and treatment of trauma from a Bowen family systems theory perspective. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge.

Horne, B. K., & Mary, W. H. (2002). All in the family: A belated response to Knudson-Martin’s feminist revision of Bowen theory. Journal of Marital and Family Therapy, 28, 103-113.

Kaslow, F. (1995). Projective genogramming. Sarasota, FL: Professional Resource. (pp. 1-29 – 001134918)(אין בבר-אילן)

*Kerr, M. E. (1981). Family systems theory and therapy. In A. S. Gurman (Ed.), The handbook of family therapy (Vol. 1, pp. 226-264). New York: Brunner/Mazel. (Soc. Sci. 616.89156 HAN 1981) 

Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: Norton.  (pp. 89-111) (Soc. Sci. 616.89156 KER f)

Knudson-Martin, C. (1994). The female voice: Applications to Bowen’s family systems theory. Journal of Marital and Family Therapy, 20(1), 35-46.

Kosek, R. B. (1998). Self differentiation within couples. Psychological Reports, 83(1), 275-279

*McGoldrick, M., & Gerson, R. (1985). Genograms in family assessment. New York: Norton. (מדעי החברה 616.89156 MAC-GOL)

McGoldrick, M. & Gerson, R. (1985). Genograms in family assessment. New York: Norton. (pp. 29-66 ) (מדעי החברה 616.89156 MAC-GOL)

McGoldrick, M., & Gerson, R. (1988). Genograms and the family life cycle. In B. Carter & M. Mcgoldrick (Eds.). The changing family life cycleBoston: Allyn and Bacon. (Psy. 362.82 CHA 1989) 

Minuchin.S., Reiter and Borda., (2014), The Craft of Family Therapy. Routledge, New- York. (Edu.  616.89156 MIN c)

Minuchin, S., Nichols, M. P., & Wai-Young, L. (2007). Assessing families and couples: From symptom to system. Boston: Pearson/Allyn-Bacon. (חינוך 616.89156 MIN)

*Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford. (Soc. Sci., Psy.  616.89156 CLI 1995) 

Hare, E. R., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen theory with a conflictual couple. Family Therapy, 25, 221-226

Scarf, M. (1987). Intimate partners. New York:  Random House. (000383534) (מדעי החברה 155.333 SCA)

Tuason, M. T., & Friedlander, M. L. (2000). Do parents’ differentiation levels predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in Philippine sample. Journal of Counseling Psychology, 47, 27-35.

White, M., & Tyson-Rawson, K. (1995). Assessing the dynamics of gender in couples and families: The gendergram. Family Relations, 44(3), 253-260.

 

 

                      מטלה מס' 2. סקירה של מאמר.

 (1) *Betchem, S. J. (1992). Short-term psychodynamic therapy with a divorced single mother. Families in Society, 73, 116-121. 

(2) *Gerson, R., Hoffman, S., Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 19(4), 341-354.

(3) *Gibson, J. M., & Donigian, J. (1993). Use of Bowen theory. Journal of Addictions and Offender Counseling, 14(1), 25-35.

 (4) Harris, S. M., & Topham, G L. (2004). Assessment and treatment of trauma from a Bowen family systems theory perspective. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge. 

(5) Hof, L., & Berman. E. (1986). The sexual genogram. Journal of Marital and Family Therapy, 12(1), 39-47.

(6) *Horne, B. K., & Mary, W. H. (2002). All in the Family: A belated response to Knudson-Martin’s feminist revision of Bowen theory. Journal of Marital and Family Therapy, 28, 103-113.

(7) *Johnson, P., Buboltz, W. C., & Seemann, E. (2003). Ego identity status: A step in the differentiation process. Journal of Counseling & Development, 81(2), 191-195.

 (8) *Knudson-Martin, C. (1994). The female voice: Applications to Bowen’s family systems theory. Journal of Marital and Family Therapy, 20(1) 35-46.

(9) Kosek, R. B. (1998). Self-differentiation within couples. Psychological Reports, 83(1), 275-279.

 (10) *Larson, J. H., & Wilson, S. M. (1998). Family of origin influences on young adult career decision problems: A test of Bowenian theory. The American Journal of Family Therapy, 26(1), 39-53.

 (11) *Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford. 

(12) *Peleg, O. (2005). The relation between differentiation and social anxiety: What can be learned from students and their parents? American Journal of Family Therapy, 33(2), 167-183.

 (13) Hare, E. R., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen theory with a conflictual couple. Family Therapy, 25, 221-226 

(14) *Skowron, E. A. (2005). Differentiation of self and child abuse potential in young adulthood. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 13(3), 281-290.

(15)   Hill, E.W., Hasty, C. & Moore, C.J. (2011), Differentiation of Self and the Process of Forgiveness: A Clinical Perspective for Couple and Family Therapy. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 32(1): 43-57.

(16) MacKay, L., & Brown, J. (2013). Collaborative Approaches to Family Systems Supervision: Differentiation of Self. Australian & New Zealand Journal of Family Therapy, 34(4), 325–337.

 (17) MacKay, L. M. (2017). Differentiation of Self: Enhancing Therapist Resilience When Working with Relational Trauma. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 38(4), 637–656.

 (18) Choi, S.-W., & Murdock, N. L. (2017). Differentiation of Self, Interpersonal Conflict, and Depression: The Mediating Role of Anger Expression. Contemporary Family Therapy, 39(1), 21–30.

(19)  Esra Nihan Bridge. (2019). Review of A Case Study in Light of Bowen Theory: Differentiation of Self. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3(5), 65–72.

(20) Kolbert, J.‪ B.‪, Crothers, L.‪ M.‪, & Field, J.‪ E.‪ (2013)‪.‪ Clinical Interventions With Adolescents Using a Family Systems Approach.‪ Family Journal, 21(1)‪, 87–94.‪

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

 

Family counseling