ד"ר בן דוד הדר איריס 77-8951-01 המפגש בין חינוך לבין כלכלה בעידן הגלובלי התחרותי

שלחו לחבר

המפגש בין חינוך לבין כלכלה בעידן הגלובלי התחרותי-סמינריון לתלמידי תואר שני, מס' קורס 77895101

שם המרצה: ד"ר איריס בן דוד הדר

 

סוג הקורס: סמינריון

שנת לימודים: תשפ"א                     סמסטר:  א+ב              היקף שעות: 2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

א. מטרות הקורס:

 1. הכרת התיאוריות הקושרות בין חינוך לבין כלכלה.  
 2.   תכנון ואפיון מחקרים סיבתיים, מחקרי אימפקט ומחקרים מתאמיים רבי משתנים בתחום
 3. הכרת מאגרי נתוני סקרים בינלאומיים בחינוך
 4. השלכות למדניות הנובעות ממחקר בתחום זה.
 5. תכנון מחקר על אחד מהנושאים הנדונים בסמינריון.

 

ב. תוכן הקורס:

נכיר את הקשרים התיאורטיים בין חינוך לבין כלכלה ונבחן אמפירית קשרים אלו תוך שימוש בנתונים הבינלאומיים של סקר ה PIAAC במדינות שונות בעולם.

 

מהלך השיעורים:

הלמידה תתבצע באמצעות הרצאות, דיונים ותרגילים.

 

תכנית ההוראה

 

נושא מס'

נושא השיעור

מספר שיעור

1

התפתחות התיאוריה העוסקת בקשר שבין חינוך לבין כלכלה

1-2

2

בחירת מאמר בינלאומי הבוחן את נתוני ה PIACC (זוגות)

3-4

3

מודל מחקר כמותי סיבתי לעומת מתאמי בתחום כלכלת החינוך Dif in Dif  ו Multivariate Linear  Regression, Logistic Regression

5-6

4

הצגת מאמר מדעי בנושא PIAAC על בסיס נתונים בינלאומי.

7-8

5

הכרת אינדיקטורים בתחום כלכלת החינוך הקשורים לקביעת מדיניות

9-11

6

הצגת מודל המחקר הנבחר

12-14

סמ' ב

 

 

 

 

 

1

בניית אתר בנושא הסמינר והעלאת המחקרים באנגלית

1-2

2

פגישות אישיות- מפגשים קבוצתיים יתקיימו לסירוגין פעם בשבועיים. מפגשים פרטניים בייעוץ בתכנון העבודה הסמינריונית יתקיימו לסירוגין פעם בשבועיים

3-10

3

הצגת ממצאי המחקר

11-13

4

הגשת עבודה טיוטא ראשונה

14

 

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

סטטיסטיקה מתקדמת

מחקר כמותי מתקדם

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

 1. קריאה והשתתפות פעילה בדיונים.
 2. הכרת בסיסי הנתונים הבינלאומיים של חינוך
 3. הצגת מאמר בכיתה (זוגות)
 4. חובת נוכחות 80% מהשיעורים. תלמיד שייעדר מעבר לכך, ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש עבודה סמינריונית.
 5. התייעצות שוטפת עם המרצה בתהליך גיבוש המחקר, במשך כל השנה ובייחוד בסמסטר ב'
 6. דיווח בכיתה על העבודה הסמינריונית (רקע תיאורטי, שיטה, ממצאים ומסקנות).
 7. הגשת עבודה סמינריונית. יש להגיש טיוטא ראשונה בשיעור האחרון.

חובה להגיש העבודה הסמינריונית, לא יאוחר מסיום שנת הלימודים בה מתקיים הסמינריון.

במקרים חריגים המגובים במסמכים רפואיים או אחרים בשל נסיבות של כוח עליון, תוגש בקשה להגשת העבודה באיחור ואם הדבר יאושר, בכפוף לתקנון הלימודים, תידרש הגשה לא יאוחר משנה לאחר סיום הקורס, בו הסטודנט היה רשום.

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

התייעצות ובחירת מאמר בתחום,  שבוע מספר 3-4

הצגת מאמר % 10, שבוע מספר 6-8

הצגת מודל המחקר  % 10,  שבוע מספר 12-11

הצעת מחקר 20%,  

דיווח על הממצאים המרכזיים. 10%

עבודה סופית 50%.

ציון עובר: 60

 

ו. ביבליוגרפיה:

פריטי החובה מסומנים בתכנית ההוראה לעיל

 

חומר מחייב לעבודה הסמינריונית:

החומר הנלמד בהרצאות והספרות שכל לומד/ת מגבשים לעצמם

 

מתודולוגיה קריאה חובה לכולם.

הפרש ההפרשים:

 • יונה, ח'. (2005). האם מתן תמריצי מס לתורמים מגדיל את התרומות למלכר"ים. עבודת תזה בהנחיית פרופ' מומי דהן. האוניברסיטה העברית.

https://drive.google.com/file/d/1MI2U2KjYYM3TbVa7Umip4JSSrVCyDHNq/view?usp=sharing

 

 • דה מלאך, א'.וזוסמ, נ' (2017). השפעת החינוך המקצועי במגזר הערבי על משתני תוצאה בטווח הקצר והארוך. סדרת מאמרים לדיון 2017.11, בנק ישראל.

https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib/dp201711h.pdf

https://drive.google.com/file/d/1_E1iVHHOuBPsvqN-Jbsr0909StTENInx/view?usp=sharing

 

Background on PIAAC

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AdultEducation/OdotAgaf/Knasim/Seker.htm

https://old.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=998

http://www.oecd.org/skills/piaac/publications.htm

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/56014/ssoar-2018-maehler_et_al-PIAAC_Bibliographie_-_2008-2017.pdf?sequence=3

 

קריאה לבחירה בזוגות (הצגה בסמסטר א')

Readings for presentations:

 

 1. Hanushek, E.‪ A.,‪ Schwerdt, G.,‪ Woessmann, L.‪ & Wiederhold, S.‪ (2015)‪.‪ Returns to skills around the world: Evidence from PIAAC.‪ European Economic Review73, 103–130.‪ https://doi.‪org/10.‪1016/j.‪euroecorev.‪2014.‪10.‪006
 2. Hampf, F.‪ & Woessmann, L.‪ (2017‪) ‪.‪ Vocational vs.‪ general education and employment over the life cycle: New evidence from PIAAC.‪ CESifo Economic Studies, 63(3)‪, 255–269.‪ https://doi.‪org/10.‪1093/cesifo/ifx012
 1. Tsatsaroni, A.‪, & Evans, J.‪ (2014) ‪. ‪ Adult numeracy and the totally pedagogised society: PIAAC and other international surveys in the context of global educational policy on lifelong learning. ‪ Educational Studies in Mathematics, 87(2) ‪, 167–186. ‪ https://doi. ‪org/10. ‪1007/s10649-013-9470-x
 1. Feinberg, I.‪, Frijters, J.‪, Johnson-Lawrence, V.‪, Greenberg, D.‪, Nightingale, E.‪, & Moodie, C.‪ (2016)‪.‪ Examining Associations between Health Information Seeking Behavior and Adult Education Status in the U.‪S.‪: An Analysis of the 2012 PIAAC Data.‪ PLoS ONE, 11(2)‪, 1–20.‪ https://doi.‪org/10.‪1371/journal.‪pone.‪0148751
 1. Schnepf, S. V. (2017). How do tertiary dropouts fare in the labour market? A comparison between EU countries. Higher Education Quarterly, 71(1), 75-96. doi:10.1111/hequ.12112
 2.  Jovicic, S.‪ (2016)‪.‪ Wage inequality, skill inequality, and employment: evidence and policy lessons from PIAAC.‪ IZA Journal of European Labor Studies, 5(1)‪, 1-2‪ https://doi.‪org/10.‪1186/s40174-016-0071-4
 3. Belzer, A. (2017). Reflections on the PIAAC literacy and numeracy frameworks. Adult Learning, 28(3), 118-120. doi:10.1177/1045159516655150
 4. Billington, M. G., Nissinen, K., & Gabrielsen, E. (2017). When investment in basic skills gives negative returns. Adult Education Quarterly, 67(2), 136-154. doi:10.1177/0741713617692413
 5.  Blossfeld, P. N., Blossfeld, G. J., & Blossfeld, H.-P. (2017). The speed of educational expansion and changes in inequality of educational opportunity. In T. Eckert & B. Gniewosz (Eds.), Bildungsgerechtigkeit (pp. 77-92). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. ((אין גישה מבר אילן
 6. Broecke, S., Quintini, G., & Vandeweyer, M. (2017). Explaining international differences in wage inequality: Skills matter. Economics of Education Review, 60, 112-124
 7.  Bussi, M., & Pareliussen, J. (2017) Back to basics – Literacy proficiency, immigration and labor market outcomes in Sweden. Social Policy & Administration, 51(4), 676–696. doi: 10.1111/spol.12319
 8.  Calero, J., & Choi, Á. (2017). The distribution of skills among the European adult population and unemployment: A comparative approach. European Journal of Education, 52(3), 348-364. doi:10.1111/ejed.12222
 9.  Christl, M. & Köppl–Turyna, M. (2020) Gender wage gap and the role of skills and tasks: evidence from the Austrian PIAAC data set, Applied Economics, 52(2), 113-134, DOI: 10.1080/00036846.2019.1630707
 10.  Duchhardt, C., Jordan, A.-K., & Ehmke, T. (2017). Adults’ use of mathematics and its influence on mathematical competence. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(1), 155-174. doi:10.1007/s10763-015-9670-1
 11.  Flisi, S., Goglio, V., Meroni, E. C., Rodrigues, M., & Vera-Toscano, E. (2017). Measuring occupational mismatch: Overeducation and overskill in Europe—Evidence from PIAAC. Social Indicators Research, 131(3), 1211-1249. doi:10.1007/s11205-016-1292-7
 12.  Hampf, F., Wiederhold, S., & Woessmann, L. (2017). Skills, earnings, and employment: Exploring causality in the estimation of returns to skills. Large-scale Assessments in Education, 5(1), 1-30. doi:10.1186/s40536-017-0045-7
 13.  Hanushek, E. A., Schwerdt, G., Wiederhold, S., & Woessmann, L. (2017). Coping with change: International differences in the returns to skills. Economics Letters, 153, 15-19. doi:10.1016/j.econlet.2001.007
 14.  Hämäläinen, R., De Wever, B., Nissinen, K., & Cincinnato, S. (2017). Understanding adults’ strong problem-solving skills based on PIAAC. Journal of Workplace Learning, 29(7/8), 537-553.
 15. Krupar, A., Horvatek, R., & Byun, S.-y. (2017). Does nonformal education matter? Nonformal education, immigration, and skills in Canada. Adult Education Quarterly, 67(3),186-208. doi:10.1177/0741713617697423
 16.  Lee, J.-W., & Wie, D. (2017). Returns to education and skills in the labor market: Evidence from Japan and Korea. Asian Economic Policy Review, 12(1), 139-160. doi:10.1111/aepr.12169

 

חלק שני: 

 

הקשר בין השקעה בחינוך לבין שיפור ההישגים

בעבודה זו יש

א. חלק א' לראיין 4 מנהלי חינוך ברשויות המקומיות או מועצות אזוריות בהקשר להקצאת המשאבים לחינוך בתחום אחריותם.

ב. חלק ב' יש למלא את השאלות של השאלון בנספח.

ג. שאלות לראיון בנספח.

ד. יש לנתח את הראיונות והשאלונים בנפרד

ה. לסכם את התובנות משני החלקים

ו. להשליך מהתובנות של חלק א' וחלק ב' לכלל ממצאים הוליסטים.

 

רשימת קריאה חלק ב'.

 

Baker, B. D. (2012). Revisiting the old–age question: Does money matter in education? Washington, DC: Albert Shanker Institute. Retrieved from ERIC database (ED528632).

Johnson, R. C. (2015). Follow the money: School spending from title I to adult earningsRSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 1(3), 50–76. 

Jackson, C. K. (2018). Does school spending matter? The new literature on an old question. Working Paper No. 25368. Cambridge, MA: NBER.

Jackson, C. K., Johnson, R. C., & Persico, C. (2015). Boosting educational attainment and adult earnings: Does school spending matter after all?. Education Next, 15(4), 69–76.

Jackson, C. K., Johnson, R. C., & Persico, C. (2016). The effects of school spending on educational and economic outcomes: Evidence from school finance reforms. Quarterly Journal of Economics, 131 (1), 157–218. doi:10.1093/qje/qjv036

Kreisman, D.‪, & Steinberg, M.‪ P.‪ (2019)‪.‪ The effect of increased funding on student achievement: Evidence from Texas’s small district adjustment.‪ Journal of Public Economics, 176, 118–141.‪ https://doi.‪org/10.‪1016/j.‪jpubeco.‪2019.‪04.‪003

Lafortune, J., Rothstein, J., & Schanzenbach, D. W. (2018). School finance reform and the distribution of student achievementAmerican Economic Journal: Applied Economics, 10 (2), 1–26.

Thapa, A., Panigrahi, J., & BenDavid-Hadar, I. (2020). Economics and Finance of Education: Review of Developments, Trends, and Challenges, Annual Review of Comparative Education: International Perspectives on Education and Society, (39), 71–89. (מופיע במודל)

Brighouse, H., Ladd, H., Loab, S., & Swift, A. (2020). Educational Goods: Values, Evidence, and Decision-Making—A Summary.  Journal of Philosophy of Education, online record

 

 

 

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:

The Interplay between Education and Economics in Global and Competitive Era- Grad Students Seminar