פרופ' מיכל ציון 77-783-01 קוגניציה ומטה קוגניציה בדגש הוראת המתמטיקה והמדעים

שלחו לחבר

 

קוגניציה ומטה קוגניציה בדגש הוראת המתמטיקה והמדעים

 77-783-01

Adler, I., Zion, M., & Mevarech, Z. R. (2016). The effect of explicit environmentally oriented metacognitive guidance and peer collaboration on students’ expressions of environmental literacy. Journal of Research in Science Teaching, 53(4), 620-663.

Kramarski, B., & Mevarech, Z. R. (2003). Enhancing mathematical reasoning in the classroom: The effects of cooperative learning and metacognitive training. American Educational Research Journal, 40(1), 281-310.

Mevarech, Z. R., & Kramarski, B. (1997). Improve: A multidimensional method for teaching mathematics in heterogeneous classrooms. American Educational Research Journal, 34(2), 365-394.

Mevarech, Z.R., & Kramarski, B. (2014). Critical maths for innovative societies: The role of metacognitive pedagogies. Paris: OECD Publishings. (Education  371.334 MEV c)

Michalsky, T., Zion, M., & Mevarech, Z. (2007). Developing students' metacognitive awareness in asynchronous learning networks in comparison to face-to-face discussion groups. Journal of Educational Computing Research, 36(4), 395-424.

Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science, 26(1-2), 113-125.  

Schraw, G., Crippen, K., & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science Education, 36(1-2), 111-139.

Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19(4), 460-475.

Schraw, G. & Nietfeld, J. (1998). A further test of the general monitoring skill hypothesis. Journal of Educational Psychology, 90(2), 236-248.

Zion, M., Adler, I., & Mevarech, Z. R. (2015). The effect of individual and social metacognitive instruction on students’ metacognitive performances in an online inquiry discussion. Journal of Educational Computing Research, 52, 50-87. 

Zohar, A. & Dori, Y. J. (eds.). (2012). Metacognition in science education: Trends in current research. New York: Springer. (Education 507 MET 2012)

זוהר, ע', ובושריאן, ע' (עורכים) (2020). התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה- 21: סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות. ירושלים: יוזמה — מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. אוחזר מתוך  http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21219