פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 77-749-01 הספקטרום האוטיסטי (ASD)

שלחו לחבר

הספקטרום האוטיסטי (ASD): מאפיינים, דרכי אבחון והערכה תפקודית

 

 77-749-01

שם המרצה: פרופ' נירית באומינגר-צביאלי

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשפ"א                  סמסטר:   א                      היקף שעות: 1 ש"ש

 

  • מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות): הבנה מעמיקה של הספקטרום האוטיסטי  (ASD). בסמסטר הנוכחי נדון בהבנת המאפיינים המרכזיים של ילדים אלה, ודרכי אבחון והערכה מקובלות.

 

ב. רציונל, נושאים: הקורס יתמקד בהיכרות עם מאפייני מרכזיים  של ילדים עם אוטיזם, אבחנה מבדלת על פי ה- DSM-5. הקורס יעסוק בתיאוריות מרכזיות להבנת האוטיזם. מאפיינים מרכזיים בתחום חברתי-רגשי של ילדים עם אוטיזם ומאפיינים מרכזיים בתחום ההתנהגותי. נלמד על קומורבידיות של אוטיזם עם הפרעות אחרות. בנוסף הקורס יעסוק בהצגת עקרונות באבחון והערכה, הצגת כלי איתור ואבחון דיאגנוסטיים:  , ADI, ADOSתרגול כלי האבחון וכלי הערכה בתחומי תפקוד שונים והדגמה של תהליך אבחון קוגניטיבי.

 

מהלך השיעורים:

ההוראה הפרונטאלית  בקורס מלווה בסרטוני המחשה ומצגות, למידה מתוך דיונים וניתוח תיאורי מקרה

במהלך הקורס הסטודנטים יתבקשו להציג מקרים ולנתח אותם על פי מאפיינים שילמדו.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1 -18.10

 

מאפיינים מרכזיים, המעבר מ IV-DSM ל 5-DSM

2-3

25.10-1.11

תיאוריות מרכזיות להבנת ASD: רגשיות, סוציו קוגניטיביות וקוגניטיביות+ניתוח סרט

 

4-5-6

8/15/22.11

 

ASD תפקוד חברתי-רגשי: קוגניציה חברתית

ASD תפקוד חברתי רגשי – אינטראקציה חברתית

7 -29.11

 

 

ASD תפקוד תקשורתי

ASD מאפיינים התנהגותיים

8- 6.12

 

אבחון והערכה בספקטרום האוטיסטי--עקרונות

13.12

חופש חנוכה

9-   20.12

 

אבחון--הצגת כלי איתור אבחון

 

10-  27.12

 

ADI/ADOS

 

11- 3.1

 

הערכה תפקודית—הצגת כלי הערכה בתחומי תפקוד שונים

 

12  17.1

 

 ASD קומורבידיות +סיכום הקורס

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

קריאת החומר הנלווה

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה

 

ו. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה

Bauminger-Zvielly, N. (2013). Social and academic abilities in high-functioning autism spectrum disorders. New York: Guilford press. Chapters1 through 6 (pp.3 to 131 ). (Edu. 371.94 BAU-ZVI s) Chapter 4 - Developmental Changes in Social Functioning (pp 88-109)  and Chapter 6 - Associated Comorbid Conditions (pp.131-154 ).

Volkmar, F., Rogers, S.J., Paul, R., Pelphrey, K.A. (Eds,). (2014). Handbook of Autism and Pevesaive Developmental Disorders (4th edition). New Jersey: John Wiley & Sons. ((גישה אלקטרונית

Chapter 6: School-age children with ASD  (pp. 148-175);

Chapter 25: Diagnostic instruments in ASD (pp.609-660)

 

קריאה מומלצת

 

Amaral, G.D., Dawson, G., & Geschwind, D.H. (2011). Autism Spectrum Disorders. New York: Oxford press. (גישה אלקטרונית)

American Psychiatric Association. (2002). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Text revision (4th ed., revised).Washington, DC: Author. (Soc. Sci. 616.89 DSM 2002)

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author. (Edu. 616.89 DIA)

Bong , G., et al (2019). The Feasibility and Validity of Autism Spectrum Disorder Screening Instrument: Behavior Development Screening for Toddlers (BeDevel)—A Pilot Study. Autism Research, 12(7), 1112–1128.

Boucher, J. (2012). Research review: Structural language in autistic spectrum disorder: Characteristics and causes. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(3), 219-233.

Brukner-Wertman, Y., Laor, N., & Golan, O. (2016). Social (Pragmatic) Communication Disorder and Its Relation to the Autism Spectrum: Dilemmas Arising From the DSM-5 Classification. Journal of autism and developmental disorders, 46,(8), pp 2821-2829.

Dow , D., et al.(2020). Screening for Autism Spectrum Disorder in a Naturalistic Home Setting Using the Systematic Observation of Red Flags (SORF) at 18–24 months. Autism Research, 13(1), 122–133.

Fusaroli, R. et al. (2017). Is Voice a Marker for Autism Spectrum Disorder? A Systematic Review and Meta-Analysis. Autism Research, 10(3), 384–407.

George, R., & Stokes, M.A. (2018). Sexual Orientation in Autism Spectrum Disorder Autism Research, 11(1), 133–141. https://doi.org/10.1002/aur.1892

Happé, F.‪, & Frith, U.‪ (2014)‪.‪ Annual Research Review: Towards a developmental neuroscience of atypical social cognition.‪ Journal of Child Psychology & Psychiatry, 55(6)‪, 553–577.‪ https://doi.‪org/10.‪1111/jcpp.‪12162

Jaber, L., Diamond,G., & Zachor, D. (2018). Epidemiology of autistic spectrum disorders in Israel: A multifactorial model suggesting lower prevalence among Ultraorthodox Jews. International Journal of Child Health Human. 11(3), 369-377. Retrieved from https://www.proquest.com/docview/2213786693?accountid=14483

Kellerman , et al. (2020). Dyadic Synchrony and Responsiveness in the First Year: Associations with Autism. Autism Research. doi:10.1002/aur.2373

Kulage, K.M.  et al., (2020). How has DSM-5 Affected Autism Diagnosis? A 5-Year Follow-Up Systematic Literature Review and Meta-analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50(6), 2102-2127.

Laor, N, Nagel-Edelstein, T., Barzilay, R., & Golan, O. (2013). Israel and Autism. In F.R. Volkmar (ed.), Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  New York: Springer. ((גישה אלקטרונית

Licari , M.K. et al. (2020). Prevalence of Motor Difficulties in Autism Spectrum Disorder: Analysis of a Population-Based Cohort. Autism Research, 13(2): 298–306.

Maıano, C., Normand, C.L., Marie-Claude Salvas, Moullec, G., & Aime, A. (2016). Prevalence of School Bullying Among Youth with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. Autism Research, 9(6), 601–615.

Murias , ., et al. (2018). Validation of Eye-Tracking Measures of Social Attention as a Potential Biomarker for Autism Clinical Trials. Autism Research, 11(1), 166–174.

Ozonoff, S.et al (2015). Diagnostic stability in young children at risk for autism spectrum disorder: a baby siblings research: consortium study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56(9), 988–998.

Peters, W, J., & Matson, J.L. (2020). Comparing rates of diagnosis using DSM-IV-TR versus DSM-5 criteria for autism spectrum disorder. Journal of Autism Development Disorders, 50(6), 1898-1906.

Postorino, V., et al (2015). Longitudinal comparison between male and female preschool children with autism spectrum disorder. Journal of Autism Development Disorders, 45(7), 2046–2055.

Tager-Flusberg, H. (2010). The origins of social impairments in autism spectrum disorder: Studies of infants at risk. Neural Networks, 23(8-9), 1072-1076.

Sanchez‑Garcia, A.B., et al. (2019). Toddler Screening for Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(5), 1837–1852.

Solomon , M., et al., (2018). What Will My Child’s Future Hold? Phenotypes of Intellectual Development in 2–8-Year-Olds with Autism Spectrum Disorder. Autism Research, 11(1), 121–132.

Stefanatos, G. A., & Baron, I. S. (2011). The ontogenesis of language impairment in autism: A neuropsychological perspective. Neuropsychology Review, 21(3), 252-270.

Uljarevic , et al. (2020). Exploring Social Subtypes in Autism Spectrum Disorder: A Preliminary Study. Autism Research, 13(8)‪, 1335–1342.

Vaidya, C,J., et al. (2020). Data-driven identification of subtypes of executive function across typical development, attention deficit hyperactivity disorder, and autism spectrum disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(1), 51-61.

Vivanti , G,. et al., (2018). Implementing and Evaluating Early Intervention for Children with Autism: Where Are the Gaps and What Should We Do? Autism Research, 11(1), 16–23.

 Volkmar, F., Rogers, S.J., Paul, R., Pelphrey, K.A. (2014). Handbook of Autism and Pevesaive Developmental Disorders (4th edition). New Jersey: John Wiley & Sons. (גישה אלקטרונית)

Wiggins, L.D. et al. (2019). DSM-5 criteria for autism spectrum disorder maximizes diagnostic sensitivity and specificity in preschool children. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 54(6), 693–701.

Yirmiya, N., & Charman, T. (2010). The prodrome of autism: Early behavioral and biological signs, regression, peri- and post-natal development and genetics. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(4), 432-458.

Young, G.S., et.al (2019-on line). A video-based measure to identify autism risk in infancy. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(1), 88-94Journal of Child Psychology and Psychiatry 61:1 (2020), pp 88–94

 

 

 

 

חומר מחייב למבחנים:

החומר הנלמד בהרצאות וחומר הקריאה

 

 

ז. שם הקורס באנגלית: ASD -- Autism Spectrum Disorders