פרופ' באומינגר-צביאלי נירית 77-829-01 התפתחות רגשית של ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים

שלחו לחבר

                                     

קורס: התפתחות רגשית של ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים

 77-829-01

פרופ' נירית באומינגר - צביאלי

סוג הקורס: שיעור

סמסטר א יתקיים בזום

שנת לימודים:     תשפ"א            סמסטר:   א                          היקף שעות:  1

 

א. מטרות הקורס:

מטרות ויעדים: הבנת תהליכים מרכזיים בהתפתחות חברתית-רגשית של ילדים עם התפתחות תקינה תשמש כמודל להבנת תהליכים אלה אצל ילדים עם צרכים מיוחדים

 

ב. תוכן הקורס:

 

 • התפתחות תקינה והתפתחות של ילדים עם צרכים מיוחדים--מאפיינים מרכזיים
 • רגשות בשנה הראשונה: הפקה, הבנה ויכולת לתקשר באמצעות רגשות--ילדים רגילים וילדים עם צרכים מיוחדים
 • תאוריית "ההתקשרות" --"Attachment" ומשמעותה לגבי ילדים עם בעיות בתקשורת וילדים עם הפרעות התנהגות
 • התפתחות של רגשות פרו-חברתיים
 • התפתחות ההבנה של מצבים מנטליים אצל ילדים (Theory of mind)
 • התפתחות של רגשות מורכבים
 •   נושאים מרכזיים בהתפתחות רגשית בגיל בית הספר ובגיל ההתבגרות

 

    מהלך השיעורים:

הוראה סינכרונית וא-סינכרונית, דיונים, שימוש במצגות

   

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1 18.10.20

שעור מבוא: התפתחות תקינה והתפתחות של ילדים עם צרכים מיוחדים--מאפיינים מרכזיים

2 25.10.20

רגשות בשנה הראשונה: הפקה, הבנה ויכולת לתקשר באמצעות רגשות--ילדים עם התפתחות תקינה

3 1.11.20

רגשות בשנה הראשונה: ילדים עם צרכים מיוחדים

4-5 8.11.20

15.11.20

תיאוריית ההתקשרות - Attachment: ילדים עם התפתחות תקינה

6-7 22.11.20, 29.11.20

Attachment  ילדים עם צרכים מיוחדים

8 6.12.20

התפתחות של רגשות פרו-חברתיים ילדים עם התפתחות תקינה וילדים עם צרכים מיוחדים

13.12.20

חופש חנוכה

9 20.12.20

התפתחות ההבנה של מצבים מנטליים אצל ילדים (Theory of mind) וילדים עם צרכים מיוחדים

10 27.12.20

התפתחות של רגשות מורכבים: התפתחות תקינה ובלתי תקינה

11 3.1.20

התפתחות רגשית מאוחרת: גיל בית הספר

12 10.1.20

רגשות חברתיים ((social emotions  : בדידות וקנאה – התפתחות תקינה וילדים עם צרכים מיוחדים

13 17.1.20

שעור סיכום

                  

 

ג. חובות הקורס: 

חובות הקורס

 • תרגיל:  כל סטודנט יבחר להתמקד בנושא אחד מכלל הנושאים בקורס ויכתוב עליהם עבודה קצרה (3 עמודים). עבודה קצרה זו חייבת להתבסס על מאמר אחד לפחות מתוך רשימת המאמרים המוצעת לנושא הנבחר, אולם עליה להרחיב מעבר לחומר הביבליוגרפי באחד משלושת הכיוונים הבאים:

(1) כתיבת ביקורת, העלאת בעיות, תהיות, חסרונות ויתרונות של החומר המוצע במאמר; או;

(2) ניסוח הצעה למחקר אמפירי ; או;

(3) לנסח מטרה לתצפית על ילדים הרלוונטית לנושא הנבחר, לצפות בילד, ולכתוב דווח תצפית.

* אופן הרחבת המאמר נתון לבחירתו החופשית של הסטודנט.

 !!! על העבודות הללו לנתח, לבקר, ליישם או לערוך אינטגרציה של החומר הנקרא!!!!--- ואין מטרתן סיכום המאמר.

כמו כן על כל סטודנט להכין דף של סיכום מקוצר של המאמר אותו הוא קרא לכל תלמידי הקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי:

 • מבחן  (75%)
 • תרגיל (25%)
 • קריאת החומר הבבליוגראפי

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

קריאת חובה

 

Harris, P. L. (2008). Understanding emotion. In M. Lewis & J. M. Haviland (Eds.), Handbook of emotions (3rd edition) (pp. 237-246). New York: Guilford.

                    

Solomon, J., & George, C. (2008). The measurement of attachment security in infancy and childhood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory research and clinical applications (2nd ed., pp. 287-316). New York: Guilford.

 

 

 

קריאה לתרגיל (הנחיות בכיתה)

 

Emotions in The first year--Atypical 1/11/19

Griffiths, S., et al. (2019). Impaired recognition of basic emotions from facial expressions in young eople with autism spectrum disorder: Assessing the importance of expression intensity. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(7), 2768–2778.

Rump, K. M., Giovannelli, J. L., Minshew, N. J., & Strauss, M. S. (2009). The development of emotion recognition in individuals with autism. Child Development, 80(5), 1434-1447.

Knieps, L. J., Walden, T., & Baxter, A. (1994). Affective expressions of toddlers with and without Down Syndrome in a social referencing context. American Journal of Mental Retardation, 99 (3), 301-312.

 

Attachment—Atypical 22/11/20

 

ASD

*Martin, K.B., Haltigan, J.D., Ekas, N., Prince, E.B. & Messinger , D.S. (2020). Attachment security differs by later autism spectrum disorder: A prospective study. Developmental Science, 23(5), 1-10.

*Rozga, A., Hesse, E., Main, M., Duschinsky, R., Beckwith, L., & Sigman, M. (2018) A short-term longitudinal study of correlates and sequelae of attachment security in autism. Attachment & Human Development, 20(2), 160-180.

Teague, S.J., Gray, K.M., Tonge, B.J. & Newman, L.K. (2017) Attachment in children with autism spectrum disorder: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 35, 35–50.

Keenan, M.B., Newman, L.K., Gray, K.M., & Rinehart, N.J. (2017) A qualitative study of attachment relationships in ASD during middle childhood. Attachment & Human Development, 19(1), 1-21.

Keenan, B.M., Newman, L.K., Gray, K.M. & Rinehart, N.J. (2016). Parents of Children with ASD Experience More Psychological Distress, Parenting Stress, and Attachment-Related Anxiety. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(9), 2979–2991.

Dolev S., Oppenheim, D., Koren-Karie, N., & Yirmiya, N. (2014). Early attachment and maternal insightfulness predict educational placement of children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders 8(8), 958–967. 

Grzadzinski, R.L.; Luyster, R; Spencer, A.G., Lord, C. (2014). Attachment in young children with autism spectrum disorders: An examination of separation and reunion behaviors with both mothers and fathers. Autism: The International Journal of Research and Practice, 18(2), 85-96

Rutgers, A., Bakermans-Kranenburg, M., van IJzendoorn, M., & van Berckelaer-Onnes, I. (2004). Autism and attachment: A meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(6), 1123-1134.

 

CD

Spletz, M., Greenberg, M. T., & Deklen, M. (1990). Attachment in preschoolers with disruptive behavior: A comparison of clinic-referred and nonproblem children.  Development and Psychopathology, 2(1), 31-46. 

LD

Al-Yagon, M. (2012). Adolescents with learning disabilities: Socioemotional and behavioral functioning and attachment relationships with fathers, mothers, and teachers. Journal of Youth Adolescence, 41(10), 1294-1311.

 

Pro-Social Emotions -- Atypical 6/12/19

Sigman, M., Kasari, C., Kwon, J., & Yirmiya, N. (1990). Responses to the negative emotion of others by autistic, mentally retarded, and normal children. Child Development, 63(4), 796-807.

Scambler, D. J., Hepburn, S., Rutherford, M. D., Wehner, E. A., & Rogers, S. J. (2007). Emotional responsivity in children with autism, children with other developmental disabilities, and children with typical development. Journal of Autism and Developmental Disorder, 37(3), 553-563.

*Silva, C., Jover, C., Da Fonseca, D., Esteves, F., & Deruelle, C. (2020). Acting on observed social exclusion and pro-social behaviour in autism spectrum disorder. Autism, 24(1), 233–245

 

Theory of Mind Atypical  20/12/20

Peterson, C. C., Slaughter, V.& Brownell, C. (2015). Children with autism spectrum disorder are skilled at reading emotion body language. Journal of Experimental Child Psychology, 139, 35-50. 

 Porter, M. A., Coltheart, M., & Langdon, R. (2008). Theory of mind in Williams Syndrome assessed using a nonverbal task. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38(5), 806-814.

Schick, B., de Villiers, P., de Villiers, J., & Hoffmeister, R. (2007). Language and theory of mind: A study of deaf children. Child Development, 78(2), 376-396.

Scheeren, A. M., Rosnay, M. D., Koot, H. M., & Begeer, S. (2013). Rethinking theory of mind in high-functioning autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(6), 628-635.

*Sivaratnam, C., Newman, L., & Rineharta, N. (2018). Emotion-recognition and theory of mind in high-functioning children with ASD: Relationships with attachment security and executive functioning. Research in Autism Spectrum Disorders, 53, 31–40.

 

Complex Emotions 3/1/20

*Black, M.H., Chen, N., Lipp, O.V., Bölte, S., & Girdler, S. (2020). Complex facial emotion recognition and atypical gaze patterns in autistic adults. Autism, 24(1), 258-262.

Capps, L., Yirmiya, N., & Sigman, M. (1992). Understanding of simple and complex emotions in non retarded children with autism. Journal of Psychology and Psychiatry, 33(7), 1169-1182. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1992.tb00936.x

Bauminger, N., Schorr-Edelsztein, H., & Morash, J. (2005). Social information processing and emotional understanding in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 38 (1), 45-61.

Wieckowski, A.T., Swain, D.M., Abbott, A.L. & White, S.W. (2019). Task Dependency When Evaluating Association Between Facial Emotion Recognition and Facial Emotion Expression in Children with ASD. Journal of Autism and Developmental Disorders,49(2), 460–467

Emotion Development in School years 10/1//20

Saban-Bezalela, R. Dolfinc, D., Laord, N., Mashal, N. (2019). Irony comprehension and mentalizing ability in children with and without Autism Spectrum Disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 58, 30–38.

Barbaro, J., & Dissanayake, C. (2007). A comparative study of the use and understanding of self-presentational display rules in children with high functioning autism and Asperger’s disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37(7), 1235-1246.

Dyck, M. J., Farrugia, C., Shochet, I. M., & Holmes-Brown, M. (2004). Emotion recognition/understanding ability in hearing or vision-impaired children: Do sounds, sights, or words make the difference. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 45(4), 789-800.

Hosie, J. A., Russel, P. A., Gray, C. D., Scott, C., Hunter, N., Banks, J. S., & Macaulay, M. C. (2000). Knowledge of display rules in prelingually deaf and hearing children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(3), 389-398.

Loneliness and jealousy—Atypical 17/1/20

Bauminger, N., & Kasari, C. (2000). Loneliness and friendship in high-functioning children with autism. Child Development, 71(2), 447-456.

Bauminger, N. (2004). The expression and understanding of jealousy in children with autism. Development and Psychopathology, 16(1), 157-177.

Bauminger, N., & Shoham Kugelmas, D. (2012). Mother-stranger comparisons of social attention in jealousy context and attachment in HFASD and typical preschoolersJournal of Abnormal Child Psychology, 41(2), 253-264.

.