ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-761-01  יסודות בטיפול זוגי ומשפחתי

שלחו לחבר

שם ומספר הקורס: יסודות בטיפול זוגי ומשפחתי 

77-761-01 

ד"ר איילת בנטל ישראלי 

ayelet.ayeletbental@gmail.com 

סוג הקורס: סדנא 

שנת לימודים: תשפ״א                    סמסטר:  א'+ב'                           היקף שעות:  4  

 

א. מטרות הקורס  

מטרת על 

מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את יסודות הטיפול המשפחתי: תחום הטיפול המשפחתי פיתח דרכים רבות, יעילות וחדשניות, לעבודה עם משפחות, זוגות ויחידים. הקורס יעסוק בדרכים לפיתוח חשיבה מערכתית וכיצד זו מעצבת איסוף מידע, בניית היפותיזות, ג'נוגרמים ושיטות טיפול אחרות מהתיאוריות המוקדמות ועד לפוסטמודרניזם העכשווי.  

מטרות ספציפיות מצורפות ההנחיות לעבודה אשר תסכם את הקורס והנלמד בו, כך שתקבלו אוריינטציה לאן אנו הולכים. 

 

 1. להשוות בין גישות טיפול שונות וזרמים בטיפול המשפחתי/מערכתי 

 1. לבדוק לעומק את ההנחות ואת הפילוסופיה שעומדות מאחורי התפיסה     

הטיפולית המערכתית 

 1. ללמוד על השורשים ההיסטוריים והאפיסטמולוגיים של הטיפול הזוגי והמשפחתי 

             ללמוד סוגיות הנוגעות במערכתיות וקשרים בין דוריים  (בואן (Bowen) ג'נוגרם) 

 1. לבדוק סוגיות נוספות כמו קשר בין מטפל ומטופלים ואמנות שאילת שאלות  

              מעגליות.  

 1. לבדוק את הטכניקות הביהביוריסטיות בטיפול 

 1. לקרוא ולבקר דוגמאות של מחקרים בתחום הטיפול המשפחתי 

 1. לפתח ידע ומיומנויות  בשבירת תבניות התנהגות 

 1. ללמוד על סאטיר "הקדירה המלאה", על חרדות, אינטימיות, מלחמת כוח  

              וקונפליקטים במשפחה 

9. חשיפה לתפיסות פוסט מודרניות נרטיביות בטיפול מערכתי 

 

ב. תוכן הקורס:  

גישה מערכתית בטיפול: יוצגו התיאוריות המרכזיות עליהן מושתתת הגישה המערכתית. במקביל יוצגו מיקרים להדגמת הדרכים בהן תיאוריות אלו משפיעות על הלכי הטיפול בשדה. הסטודנטים ירכשו בקורס קונספציות תיאורטיות וקליניות בטיפול משפחתי, תוך התנסות ובחינה אישית עצמאית, את תהליכי העבודה. 

 

מהלך השיעור  

הסדנא כוללת הרצאה פרונטלית בנושאי התיאוריות המרכזיות בתחום ושלבי ההתפתחות מבחינה תפיסתית רעיונית. ולאחר כל גישה, תערך הוראת עמית ו/או סדנת התנסות אישית בכלים שנרכשו מתוך התיאוריה. 

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב) 

  

מס' השיעור 

נושא השיעור 

קריאה נדרשת 

 הערות 

1-2  

 

התפתחות היסטורית והשוואה בין הגישה המערכתית והפרטנית 

כראל וכהן (2009) 

דאלוס ( 2004) 

 

מושגים מרכזיים 

איבחון מתפתח 

3-4 

 

הגישה המבנית לעומת האסטרטגית, הפוסט מודרניסטים 

Penn, 1998 

ענבר ועיד, 2003 

Minuchin, S., (2014) 

 

5-6  

 

מוריי בואן 

הגישה האסטרטגית 

בואן, (2011) 

ליטבק הירש ובר און, 2007 

Milewski-Hertlein, K.A. (2001) 

רמניק וקנורין-טבשין (2012)  

ג'ינוגראם 

משולשים- טיול משפחתי 

7-8 

סאלוודור מינושין 

הגישה המבנית 

מינושין, 1997  

תרגיל קומת המשפחה 

9-10  

 

וירג'יניה סאטיר 

הגישה ההומנית 

סאטיר, 1985 

 

11-12  

 

מייקל וייט 

הגישה הנרטיבית 

וויט ואפסטון,  (1999) 

 

13 

תקשורת ויחסים במשפחה. שלבי התפתחות בזוגיות 

Nichols, & Schwartz, (2001). 

 

14  

 

הקשר בין ביה"ס ומערכת המשפחה 

טטר וכץ (2017) 

אייל, (2004 ) 

ניתוח מאמר  

 

הערה: כחלק מאמצעי ההוראה השונים, בכל אחד מהסמסטרים יערכו מפגשים מקוונים. מפגש מקוון יערך באמצעות המודל דרך אתר הקורס, במקום מפגש פרונטלי בכיתה/או זום.  

מפגש מקוון סמסטר א':  הגדרות מושגי יסוד בטיפול מערכתי (Minuchin, S., Reiter, M. D. & Borda, C. (2014)) 

מפגש מקוון סמסטר ב' : המחשת ויישום מושגי יסוד (רוברט רדפורד בטיפול משפחתי 

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3042

ג. חובות הקורס: 

1.  קריאת כל החומר הנדרש. 

2.  נוכחות והשתתפות מלאה בשעורים (כיתה/זום סימוליטני): מהווה חלק מההערכה בקורס. סטודנט/ית אשר לא יגיש מטלות של שיעורים במועדם- כולל תגובות בפורום כאשר נדרש, יורדו 5 נקודות מציונו הסופי. 

3. השתתפות פעילה בסדרה של תרגילים בכיתה/זום, כולל הצגת ניתוח מאמר בקבוצות – בשיטת ג'יקסו (הניתוח יכלול נימה אישית ודיון הכולל מענה על שאלות הקבוצה).   

 * סטודנט אשר לא נכח במפגש, ישלים את התרגילים, על מנת שיוכל להציגם בעבודת הגמר בסיום הקורס. 

4.עד סיום סמסטר א': הגשת סיכום מפגש, על פי המבנה של שלושת החלקים שיפורט בהמשך  

5. תרגיל ניתוח מאמר בקבוצות: יוגש למרצה באתר  

6.   עבודה מסכמת סמסטר ב': מבוססת על: א. החומר הנלמד בכיתה, ב. ניתוחו (רמה קוגניטיבית+מאמרים  ואפקטיבית), בניית ג'ינוגרם, התייחסות למשולשים, שינויים ועוד',  

ג. יישומו בשטח הייעוץ החינוכי. 

(100%). הגשה עד לארבעה שבועות מסיום שנה״ל  

הנחיות: 

 

 • הערות חשובות : 

על כל סטודנט/ית חובה להגיש את שלושת התרגילים הבאים משולבים בעבודת הסיכום, גם אם לא בחר לנתח את השיעור בו התקיימו: תרגיל תמונה משפחתית, ג'ינוגרם אישי ומטלת "הבית".  

 • כל סטודנט יגיש עבודה אישית, העבודות לא תוחזרנה, יש לשמור עותק של העבודה עד לפרסום הציון הסופי. 

 • הגשה: של סיכום מפגש אחד בסיום סמסטר א'- הגשה עד (ולא אחרי) שיעור אחרון של סמסטר א'. יתר היומן יוגש בסיום שנה- עד ארבע שבועות מסיום הקורס.  

 

מרכיבי הציון הסופי: 100% עבודת גמר הנבנית באופן מודולרי. אי הגשת משימות שבועיות בזמן (קרי במהלך השבוע של השיעור בו ניתנו: משני ועד ראשון שאחרי) - כולל אי השתתפות בדיונים בפורום של שיעורים, תגרור הורדת 5 נקודות מהציון הסופי. 

שימו לב: עבודת הסיכום כוללת בתוכה את התהליך, הידע והתרגילים הנערכים בהדרגה במהלך שנה"ל כולה.  

מומלץ (בחום) לסכם ולהוסיף רפלקציה לאחר כל מפגש ומפגש. 

 

ד. ביבליוגרפיה:  

בואן, מ.י (2011). המחקר האנונימי, תרפיה משפחתית בפרקטיקה הקלינית. בתוך ק. רבין וע. לנס (עורכים). הדיפרנציאציה של העצמי – פיתוח היכולת למובחנות של העצמי ביחסים קרובים: תיאוריה מחקר וטיפול (עמ' 15-82). אבן יהודה: אמציה הוצאת ספרים.  לבדוק במודל הקורס

ברג-קרוס, ל. (2010). מושגי יסוד בטיפול משפחתי, קרית ביאליק: אח. 

ברגמן, ז., וכהן, א. (1994). תקשורת וסודות במשפחה. תל אביב: עם עובד. 

דאלוס, ר. (2004). מבוא לטיפול משפחתי. תיאוריה ושיטות עבודה מערכתיות, קרית-ביאליק: אח. 

וואיט, מ. ואפסטון, ד. (1999). החצנת הבעיה. מתוך: אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות. פרק 2, עמ': 82-52. (אמור להיות קובץ במודל) 

טטר, מ' וכץ, ר' (2017). "אנחנו באותה סירה והראש צריך להיות טובת הילד": כיצד מתעצבים דפוסי העבודה של יועצות חינוכיות עם הורים. הייעוץ החינוכי, כ, 41-83 

  סאטיר, ו. (1985). המשפחה המודרנית- טיפוסי תקשורת. תל אביב: ספרית-פועלים, עמ' 50-75.  

כראל, ס. וכהן, ח. "גישות מערכתיות לטיפול משפחתי" ,מגזין הרופאים בישראל, גיליון מס' 23, (מרץ-אפריל 2009). זמין ב: 

http://www.themedical.co.il/Upload/Magazines/Documents/130/Medical%2023.pdf 

ליטבק-הירש, ט. ובר-און, ד. (2007). לבנות את החיים מחדש: מחקר מעקב על העברה בין-דורית של טראומת השואה. מגמות, מ"ה,271-243. 

מנוחין, ס. (1987). קליידוסקופ משפחתי. תל-אביב: ספרית פועלים.  

הארה: סלוואדור מנושין, קליידוסקופ – החיים כאוסף של שברי זכוכית. 

מינוחין, ס.  (1997). משפחות ותרפיה משפחתית. תל אביב: רשפים.  

ענבר, א. ועיד, ח. (2003). הטמעת הגישה הנרטיבית בתהליכי ייעוץ בגישור רב תרבותי ורב לאומי: תכנית לפיתוח חוסן נפשי-חברתי-לאומי. בתוך: ר' לזובסקי וצ' בראל (עורכות). מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס, 482-447. 

רמניק, ל. וקנורין-טבשין, י.  (2012).  זוגיות רב תרבותית מבפנים: נישואין בין מהגרים מברית-המועצות לשעבר לבין ישראלים-צברים. הגירה, 1, 127-98 

 

Baum, N., Snit, D. (2005). Self-Differentiation and Narcissism in Divorced Parents’ Co- Parental Relationships and Functioning. Journal of Divorce and Remarriage. 42 (3-4), 33-60. 

Harris, S.M. and Glade, L.T. (2004). Assessment and Treatment Trauma from a Bowen family systems theory perspective. In: D. Catherall (Ed.), Handbook of Stress, Trauma and the Family. Pp. 235-253. Brunner-Routledge Publication, New-York. 

Hare. R. E., Canada, R., and Lim, M, G., (1998), Application of  Bowen Theory with a  Conflictual Couple.  Family Therapy, 25,3, pp, 222-226.   

McGoldrick, M., and Gerson, R. (1988) Genograms and the family life cycle. In B. Carter, and M. Mcgoldrick, (Eds.). The changing family life cycle.  Nichols, M.P. & Schwartz, R.C. (2001). Family Therapy: Concepts and Methods. Fifth Edition, Allyn and Bacon: MA.   

Milewski-Hertlein, K.A. (2001). The use of socially constructed genogram in clinical practice. ThGardner Press. 

***Minuchin, S., Reiter, M. D. & Borda, C. (2014). The Craft of Family Therapy. NY: Routledge, 1-106. 

מופיע גם כתדפיס!  pp.3-28 

Watts-Jones, D. (1997). Toward an African American Genogram. Family Process, 36, 375-383. 

Weber, T., Mckeever, J. and McDaniel S.H. (1985). A Beginner’s Guide to the Problem-Oriented First Family Interview. Family Process, 24, 357-364. 

Weingarten, K. (1998). The Small and the Ordinary: The Daily Practice of a Postmodern Narrative Therapy. Family Process, 37, 3-14. 

 

     

קריאת רשות 

אייל, ח., (2004 ), יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ , . בתוך: קליגמן, א., ארהרד,ר., (עורכים). ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה .  עמ' 295 –316. תל-אביב: רמות.  

אילון, ע. (1997). איזון עדין – התמודדות במצבי לחץ במשפחה, תל אביב: כתר (פרק ה: עד שהגט יפריד ביננו – גירושין כתהליך חיים מתמשך, עמ' 195-142. 

אליצור, י, טנא, א, וגשל, מ., (1994) "עבודה עם משפחות במעונות של רשות חסות הנוער". בתוך: עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. עורכים: ווזנר, י., גולן,מ., חובב, מ.רמות, ת"א. 

בן-זאב, א. (2001), בסוד הרגשות. לוד: זמורה-ביתן. 

היילי, ג. (1982), בעיות משפחה. תל אביב: ספרית הפועלים, עמ' 90-30. 

וולרונד, ס., (1968), תרפיה משפחתית. תל אביב: רשפים, עמ' 10-70. 

וירג'יניה ס. (1985). לחיות ביחד. תל אביב: ספרית פועלים.  

נרדי, ח. ונרדי, ר. (1992). גברים בשינוי: בדרך לגבריות אחרת. תל-אביב: מודן. 

ענבר, א. ועיד, ח. (2003). הטמעת הגישה הנרטיבית בתהליכי ייעוץ בגישור רב תרבותי ורב לאומי: תכנית לפיתוח חוסן נפשי-חברתי-לאומי. בתוך: ר' לזובסקי וצ' בראל (עורכות). מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס, 482-447. 

קלינגמן, א., אייזן, ר., (1990). ייעוץ פסיכולוגי – עקרונות, גישות ושיטות התערבות. ת"א: רמות, אוניברסיטת תל אביב. 

רבזן, ק. (1991). טובים השניים: נישואין כדיאלוג. רמת-גן: קשת. 

רבין, ק. (1998). שותפים שווים- חברים טובים: העצמה של זוגות דרך טיפול. תל-אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד. 

 

Falicov, C.J. (1995), Training to think culturally: A multidimensional comparative framework. Family Process, 34, 378-388. 

Fraenkel, P. & Markman, H.J. The Family Therapies, Contemporary Psychotherapies: Models and Methods (3rd ed.) S.J. Lynn & J. Garske (Eds.) Brooks Cole, NY. 1999.   

Gerson, R., S. Hoffman, M. Sauls, & D. Ulrici (1993). Family-of-origin frames in couples therapy.  Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354. 

Gurman, A.S. & Jacobson, N.S. (2002). Clinical Handbook of Couple Therapy (3rd ed.), The Guilford Press, NY.  

Harris, S,M. and Glade,L,T, (2004). Assessment and Treatment Trauma From a Bowen family systems theory perspective.. In D. Catherall (Ed), Handbook of Stress, Trauma and the Family. pp 453-471. Brunner-Routledge Pub, New-York. 

Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (2000). Repeating the errors of our parents? Family-of-origin spouse violence and onserved conflict management in engaged couples. Family Process, 30(2), 219-236. 

Kaslow, F., (1995), Projective Genogramming Professional Resource Press Florida. Pp.  1-29. 

Kerr, M.E. (1981). Family system theory and therapy in A.S. Gurman (ED). The handbook of family therapy, pp. 226-264. New York : Brunner/Mazel. 

Knudson-Martin,C. (1994). The female voice: Applications to Bowen’s family systems theory. Journal of  Marital and Family Therapy, 20, 35-46. 

Horne. B, K, and Mary, W, H. (2002). All in the  Family: A belated response to Knudson-Martin’s feminist revision of Bowen Theory.  Journal of  Marital and Family Therapy, 28, 103-113. 

Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N.S Jacobson & A.S.Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy. pp. 11-30. New-York: Guilford.  

Gerson, R., S. Hoffman, M. Sauls, & D. Ulrici (1993). Family-of-origin frames in couples therapy.  Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354. 

Kosek, R.B.(1998). Self differentiation within couples. Psychology Report. 83, pp. 275-279. 

*Papp, P. & Imber-Black, E. (1996). Family themes: Transmission and transformation. Family Process, 35, 5-20. 

Russell, S. & Carey M. (2004). Externalising – commonly-asked questions. In Narrative therapy: Responding to your questions. Adelaide: Dulwich Centre Publications. 

Winsdale, J. & Monk, G.D. (2006). What is narrative counseling all about? In Narrative counseling in school. CA: Crowing Press, chapter 1, pp. 2-20. 

  Winsdale, J. & Monk, G.D. (2006). A step by step guide. In Narrative counseling in school. CA: Crowing Press, chapter 2, pp. 20-50.