ד"ר יוליה רזניק 79-8006-01 הוראה מותאמת בכתיבה

שלחו לחבר

                                                                         

הוראה מותאמת בכתיבה 79-8006-01

ד"ר יוליה רזניק

תשפ"א, 2 ש"ס

 

 • מטרות הקורס:
 • הצגת מודלים בהתפתחות תקינה ולא תקינה של כתיבה
 • רכישת כלים לאיתור ולמיפוי של קשיי כתיבה
 • רכישת כלים הנדרשים להפעלת תהליך הוראה מותאמת בכתיבה

 

 • תוכן הקורס

קורס זה משלב בין מודלים תיאורטיים לבין היבטים יישומים בתחום של הערכת תהליכי כתיבה וטיפול בליקויי כתיבה. בקורס יוצגו מודלים העוסקים בהתפתחות תקינה של הכתיבה, אשר ישמשו כבסיס להכרת לקויות בתחום זה. נרכוש כלים לאיתור ולמיפוי של קשיי כתיבה ונכיר את אופן הפעלתו של תהליך הוראה מותאמת.

 

מהלך השיעורים

הקורס מועבר במערכת למידה מרחוק באתר ייעודי. באתר הקורס נמצאים סרטונים, פריטי קריאה (חובה ורשות), שאלות מנחות לקריאת חובה, מטלות ופורום כיתתי. במסגרת הקורס יתקיימו מספר שיעורים סינכרוניים – פרטיהם יימסרו בהשמך.  

 

ביום חמישי 22.10.20, בין השעות 18-19 יתקיים מפגש זום, במהלכו יוצג סילבוס הקורס ויינתן הסבר מפורט על מטלות הקורס ועל אופן התנהלותוהמפגש יוקלט וההקלטה תעלה למודל.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים יתכנו שינוים ארש יפורסמו במהלך הסמסטר

מס' נושא

נושא השיעור

קריאה לנושא

(פריטי חובה מסומנים בכוכבית)

1

התפתחות כישורי כתיבה בעברית

(3 שיעורים)

*דפי מידע

לוין (2002), *לוין, אמסטרדמר וקורת (1997)

*כצנברגר (2000)

קורת (2002)

*רביד (2006), רביד (2011)

Berman (2008)

2

תכניות לימודים בכתיבה

   (שיעור 1)

*תשתית לקראת קריאה וכתיבה

*חינוך לשוני

דוחות המיצ"ב

3

קשיים ברכישת כתיבה

(3 שיעורים)

*דפי מידע

*גביעון, פרידמן ויכיני (2008)

*מלכ"ע: מערכת לאבחון כתיבה עיונית (2011)

4

כלים לאיתור ולמיפוי של קשיי כתיבה

(2 שיעורים)

*דפי מידע

אבחון איכות כתב יד (א"א כתב יד) (1999)

אבחון קריאה וכתיבה לכיתות א'-ט' של טוב-לי (2000)

כך אני כותב (2012)  

*ליכטינגר (2008), פרק 3

מבדק מוקדם לאיתור קשיי כתיבה בכיתה א' (2006)

מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א' (2005)

*מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א' (2015)

*מלכ"ע: מערכת לאבחון כתיבה עיונית (2011)

מעק"ב (2003)

נעים לכתוב (1995)

5

- הוראה מותאמת בכתיבה

(4 שיעורים, כולל שיעורים סינכרוניים)

*דפי מידע

טלמור (2003)

*ליכטינגר (2008), פרק 4

שיף והר-צבי (הכהן) (2013)

שיף, הר-צבי (הכהן) ולוי-שמעון (2006)

*Graham & Perin (2007)

 

 • חובות הקורס

דרישות

 • קריאה ביבליוגרפית שוטפת
 • נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים סינכרוניים (נושא 6)
 • הגשת תרגילי ביניים

 

מרכיבי הציון הסופי

 • תרגילי ביניים: 40%
 • מבחן: 60%
 • ביבליוגרפיה

ארז, נ', ופרוש, ש' (1999). אבחון איכות כתב יד (א"א כתב יד) : ספר הדרכה למאבחן. ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה לרופאה. בית הספר לריפוי בעיסוק. (חינוך 155.282 אבח.אי תשנ"ט)

בן-סימון, ע', שני, מ', וכהן, י' (2005). מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א'.  ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.  (לא קיים בבר אילן)

גביעון, א', פרידמן, נ', ויכיני, מ' (2008). כתיבה ודיסגרפיות: על תהליך הכתיבה, לקויות בכתיבה, ועל הקשר שבין דיסגרפיה לדיסלקסיה. שיקומדע, ביטאון האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום, 26, 32-35. (לא קיים בבר אילן)

גביר, ד', וגולדסטנד, ש' (2012). "כך אני כותב": כלי להערכה עצמית וקביעת מטרות לכישורי כתיבה לילדי בית ספר. ירושלים וחשמונאים: הוצאת המחבר. (לא קיים בבר אילן)

דהן, א', מלצר, י', והדס לידור, נ'  (2011). מלכ"ע: מערכת לאבחון כתיבה עיונית: מדריך עיוני ויישומי למורים, למרצים, ליועצים, למאבחנים ולמטפלים.  תל אביב: מכון מופ"ת. (חינוך 372.623 דהן.מל תשע"א)

דוחות המיצ"ב.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Haaracha/DochotMeitzav/

חינוך לשוני: עברית – שפה, ספרות ותרבות.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/

טוב-לי, א' (2000). אבחון קריאה וכתיבה לכיתות א'-ט': תפקודים קוגניטיביים : קריאה: פענוח, שטף והבנה : כתיבה: כתיב, כתב והבנה .  קריית ביאליק: הוצאת ספרים אח. (חינוך: אוסף  פדגוגי E372.48 טוב.אב תש"ס)

 טלמור, מ' (2003). הוראה מתקנת: הלכה למעשה.  תל אביב: הוצאת תלפיות. (חינוך E372.43 טלמ.הו תשס"ג)

כצנברגר, א' (2000). מבנה הטקסט הכתוב מנקודת מבט התפתחותית. ד"ש : דיבור ושמיעה, 22, 1-14.

לוין, א' (2002). אלף – אוהל, בית זה בית, גימל זה גמל גדול... מה מפיקים ילדים בגיל הרך מידיעת שמות האותיות? בתוך: פ"ש, קליין וד', גבעון (עורכות). שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך ( עמ' 103-71). תל-אביב: רמות. (חינוך E372.6 קלי.שפ תשס"ג)

לוין, א', אמסטרדמר, פ', וקורת, ע' (1997). ניצני כתיבה בגיל הגן: היבטים התפתחותיים והשפעת מבנה הלשון. בתוך: י', שימרון (עורך). מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל (עמ' 289-248). ירושלים: מאגנס. (חינוך 401.9 מחק.בפ תשנ"ז)

ליכטינגר, ע' (2008). האתגר שבהבעה: תהליכי ויסות ואסטרטגיות בכתיבה.  תל אביב: מכון מופ"ת. (פרקים 3-4) (גישה אלקטרונית)

מסט, א., בר-און, ע., ידידיה, ס. (2015). מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'. משרד החינוך

 קורת, ע' (2002). התפתחות כתיבה בראשית בית הספר בהקשר תרבותי-חברתי: עדויות מקבוצות מיצב שונות. בתוך: פ"ש, קליין וד',  גבעון (עורכות). שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך (עמ' 184-157). תל-אביב: רמות. (חינוך E372.6 קלי.שפ תשס"ג)

קושניר, ח' (1995). נעים לכתוב: מדריך לאבחון קשיים ברכישת הכתב ולטיפול בהם. ירושלים: אח"י. (חינוך 372.634 קוש.נע תשנ"ה)

 רביד, ד' (2002). לשון ואוריינות במעבר מן הגן לבית-הספר. בתוך: פ"ש, קליין וד', גבעון (עורכות). שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך (עמ' 70-43). תל-אביב: רמות. (חינוך E372.6 קלי.שפ תשס"ג)

רביד, ד' (2006). כתיב עיצורים ותנועות באותיות פונקציה: מחקר התפתחותי. דו"ח מחקר המוגש ללשכת המדען הראשי, משרד החינוך. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט. 

 רביד, ד' (2011). כותבים מורפו(פונו)לוגיה: הפסיכולינגוויסטיקה של הכתיב העברי. בתוך: ע' קורת וד' ארם (עורכות). אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 210-190). ירושלים: מאגנס. (גישה אלקטרונית)

שוורץ, י', ומקובסקי, ד' (2006). מבדק מוקדם לאיתור קשיי כתיבה בכיתה א'. תל אביב: מכון מופ"ת. (לא קיים בבר אילן)

שיף, ר', והר-צבי (הכהן) ש' (2013). חושבים בכתיב נכון.  אבן יהודה: רכס פרויקטים חינוכיים. (לא קיים בבר אילן)

שיף, ר', והר-צבי (הכהן) , ש', ולוי-שמעון, ש' (2006). שפה במחשבה תחילה: תבניות. חולון: רכגולד. (חינוך: אוסף פדגוגי E372.6 שיף.שפ תשס"ה)

שני, מ',  לחמן, ד', שלם, צ', בהט, א', וזייגר, ט' (2003). מעק"ב – מיפוי עדכני של קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות. חולון: יסוד. (חינוך: אוסף פדגוגי  E372.48 מעק.מפ תשס"ד)

האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים, משרד החינוך (2007). תשתית לקראת קריאה וכתיבה: תכנית לימודים לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. ירושלים: הוצאת המחבר. אוחזר מתוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/KdamYesodi/TochniyotLimudim/Tashtit.htm

Berman, R. A. (2008). The psycholinguistics of developing text constructionJournal of Child Language, 35(4), 735-771.

Graham, S., & Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent studentsJournal of Educational Psychology99(3), 445. https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.3.445