ד"ר לאור נעה 77-767-01 התערבות חינוכית בגיל הרך

שלחו לחבר

ביבליוגרפיה: פריטי חובה מסומנים ב-*

 

  • עקרונות מודלים ואמונות בעשייה חינוכית בגיל-הרך

 

גונזלס-מנה, ג'., וידמייר-אייר, ד' (2000). תינוקות, פעוטים ומטפלות. קריית-ביאליק: אח. ( חינוך 362.712 גונ.תי תש"ס)

לוין, ג. (1982). הסביבה החינוכית המובנית או הפתוחה וגישתן של הגננות. הד הגן, מו(ג), 271-279.

לוין, ג' (1996). תינוקות ופעוטות: מי מחנך אותם? קריית ביאליק: הוצאת אח. (עמ' 151-170). חינוך E372.21 לוי.תי תשנ"ו)

לוין, ג' (2000). משחקי ילדים. המעורבות המשתתפת של הגננת במשחקים הדרמטיים של הילדים. הד הגן, סד(ד), 42-47.

* שקדי, א' (2006). מילים המנסות לגעת. תל-אביב: הוצאת רמות (עמ' 69-80; 80-87). (גישה אלקטרונית)

 

Bergen, D., Reid, R. & Torelli, L. (2001). Educating and caring for very young children: the infant/toddler curriculum. New York: Teachers College Press. (372.19 BER e חינוך)

*Berthelsen, D., & Brownlee, J. (2007 ). Working with toddlers in child care: Practitioners’ beliefs about their role. Early Childhood Research Quarterly 22(3), 347–362.

* Cohen, N. J., Muir, E., Lojkasek, M., Muir, R., Parker, C. J., Barwick, M. & Brown, M. (1999).  Watch, wait, and wonder: Testing the effectiveness of a new approach to mother infant psychotherapy. Infant Mental Health Journal, 20(4), 429-451.

Copple, C. & Bredekamp, S. (eds.) (2009). Developmentally appropriate practice in early childhood programs (3rd edition) . Washington, DC: National Association for Education of Young Children. (372.21 DEV 2009 חינוך)

*Edward, C., Gandini, L., & Forman, G., (Eds.) (1993). The hundred languages of children. The Reggio Emilia approach to early childhood education. Norwood, N. J.: Ablex Publishing Corporation. (פרקים 1-2) 

Gordon, A. M., Browne, K. W. (2017). Beginnings & beyond: Foundations in early childhood education (10th Ed). Boston, MA: Cengage Learning

 

  • תחומי פעילות ועשייה חינוכית במסגרת לגיל-הרך

 

התנסות בחומרים

האס, מ' וגביש צ' (2000). פעוטים מתנסים בחומרי אמנות. קריית ביאליק: הוצאת אח. (חינוך E372.216 הס.פעו תש"ס)

האס, מ', וגביש צ. (2014). אמא תראי איך אני מציירת. בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

האס, מ' (1998). ילדי הגן מתנסים ומתבטאים בחומרי אומנות. קריית ביאליק: הוצאת אח.

*פינס, מ' ומגדל, מ' (1990). התנסות בחומרי יצירה לגיל הרך. ירושלים: הוצאת החברה למתנסי"ם (חינוך: אוסף פדגוגי כללי 372.5 פינ.הת תש"ן)

פלוטניק , ר' ואשל, מ' (2007) ספר הגן: תכנית פסיכו-פדגוגית-אקולוגית על פי שלבי ההתפתחות של הילד וההורה מלידה עד שש ברוח החינוך הקיבוצי. בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית . (חינוך: E307.776 פלו.ספ תשס"ז) (עמ' 125-132)

 

פעילות בחצר

האס, מ' וגביש צ' (2008). אמא תראי זה אמיתי. חצר הגרוטאות כמשל לחינוך בילדות המוקדמת. בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד. (חינוך E372.216 הס.אמא תשס"ט)

פלוטניק , ר' ואשל, מ' (2007) ספר הגן: תכנית פסיכו-פדגוגית-אקולוגית על פי שלבי ההתפתחות של הילד וההורה מלידה עד שש ברוח החינוך הקיבוצי. בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית . (חינוך: E307.776 פלו.ספ תשס"ז) (עמ' 111-125)

משחק

פלוטניק , ר' ואשל, מ' (2007) ספר הגן: תכנית פסיכו-פדגוגית-אקולוגית על פי שלבי ההתפתחות של הילד וההורה מלידה עד שש ברוח החינוך הקיבוצי. בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית . (חינוך: E307.776 פלו.ספ תשס"ז) (עמ' 135-148)

פרידה

פלוטניק , ר' ואשל, מ' (2007) ספר הגן: תכנית פסיכו-פדגוגית-אקולוגית על פי שלבי ההתפתחות של הילד וההורה מלידה עד שש ברוח החינוך הקיבוצי. בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית . (חינוך: E307.776 פלו.ספ תשס"ז) (עמ' 149-150)

*קליין, פ"ש, רוזנפלד-קרפט, ר' ושוחט צ' (2008).  פרידות קטנות. אבן יהודה: רכס  (עמ' 13-104). ) חינוך 155.44 קלי.פר תשס"ח)

 

*Court, D., Shohet, C., & Hantz, M. (2011). Caregivers’ Experience of Separation from Children in Daycare. Educational Practice and Theory, 33(2), 63-82.

Jovanovic, J. (2011). Saying Goodbye: An Investigation into parent–infant separation behaviors on arrival in childcare. Child Care in Practice, 17(3), 247-269.

Klette, T., & Killén, K. (2018). Painful transitions: a study of 1-year-old toddlers’ reactions to separation and reunion with their mothers after 1 month in childcareEarly Child Development and Care, 189(12), 1970-1977.

ארוחות

*טלאור-סמיש, ש. ( 2006). ארוחות ילדות כחוויות מעצבות התפתחות. קריית-ביאליק: אח (עמ' 68-110). (חינוך, מדעי החברה 649.3 סמי.אר תשס"ו)

פלוטניק , ר' ואשל, מ' (2007) ספר הגן: תכנית פסיכו-פדגוגית-אקולוגית על פי שלבי ההתפתחות של הילד וההורה מלידה עד שש ברוח החינוך הקיבוצי. בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד ומחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית . (חינוך: E307.776 פלו.ספ תשס"ז) (עמ' 98-103)

התנסות עם ספרים

*יסעור, ח', וקרמר, ע' (1998). לגדול עם ספרים: בניית הקשר בין הילד לספרות בגיל הרך. קריית-ביאליק: אח. (חינוך, מדעי המידע  028.5 יסע.לג תשנ"ח)

*כוכבי, ה', ורביב, ע' (2007). המדריך הישראלי להורים. אור-יהודה: כנרת, זמורה-ביתן דביר.(עמ' 313-319) (חינוך 649.1 כוכ.מד תשס"ז)

Rosenkoetter, S. E., & Knapp-Philo, J. (2004). Learning to read the world: Literacy in the first 3 years. Zero to three, 25(1), 4-9. (אין גישה)

 

התנהגות הוראתית וסגנונות תיווך אינדבידואליים

טל, ק', בכר, א', וייסבורט, ד', סנדרוביץ,  ר', ושמר, א' (2001). הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה. תל אביב: מכון מופ"ת.   (עמ' 32-38; 62-65). (גישה אלקטרונית)

קליין, ש"פ, סובלמן-רוזנטל, ו' (2010). ביחד ולבד. שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל-הרךאבן-יהודה: רכס (עמ' 30-56) (חינוך 371.9046 קלי.בי תש"ע)

טל, ק' (26, אפריל 2018).  תיווך ככישור ליבה בהוראה ובהכשרת גננות ומורות בחינוך הרגיל .ובחינוך המיוחד.  אוחזר מתוך, קלודי טל על חינוך לגיל הרך  (בלוג)  https://clodietaldan.wordpress.com/2018/04/26/%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9A-%D7%9B%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%92%D7%A0%D7%A0%D7%95/ 

 

Shohet, C., & Jaegerman, N. (2012). Integrating infant mental health into primary health care and early childhood education settings in Israel. Zero to Three, 33(2), 55-58 (אין גישה)

ארגון סביבה חינוכית

שוחט, צ' (2013). השפעת הסביבה החינוכית על קשב ועל מעורבות ( ((Engagement של פעוטות. מתוך  פ"ש, קליין וד', גבעון (עורכות). קשב וריכוז בגיל הרך: מבט רב תחומי. תל-אביב: רכס (עמ' 205-240). (חינוך 618.928589 קשב.ור תשע"ג)

 

ג. מאפיינים התפתחותיים של פעוטות  והוריהם

 

גרינבאום, ז"צ ופריד,ד' (עורכים). (2011). קשרי משפחה – מסגרת חינוך בגיל הרך (גן – ג'): תמונת מצב והמלצות. ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 

*כוכבי, ה', ורביב, ע' (2007). המדריך הישראלי להורים. אור-יהודה: כנרת, זמורה-ביתן דביר. (גבולות: עמ' 294-312, פרקים על התפתחות: 165-210( (חינוך 649.1 כוכ.מד תשס"ז)

סרוף, א', קופר, ר' ודה ארט, ג' (1998).  התפתחות הילד טבעה ומהלכה (מהדורה ג'). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה (פרקים 4-8). (חינוך , פסיכולוגיה  305.231 סרו.הת תשנ"ח)

פלוטניק, ר' (2007).  'הקול ההורי': הורות כתהליך נפשי התפתחותי. בתוך: א', כהן (עורכת). חוויית ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות . קרית ביאליק: הוצאת אח. (עמ' 333-362)  (חינוך, מדעי החברה, פסיכולוגיה 306.874 חוי.הה תשס"ז)

שגיא, א' ודולב, ס' (2001). הורים, מסגרות חינוכיות וילדים בישראל: "חמוץ-מתוק. מגמות, 41 (1-2), 195- 217.

 

ד. הוידאו ככלי הדרכה במסגרות חינוכית

Fukkink, R. G., & Tavecchio, L. W. C. (2010).  Effects of Video Interaction Guidance on early childhood teachers. Teaching and Teacher Education, 26(8), 1652-1659.