פרופ' מיכל ציון 79-435-01, 79-436-01 מתודיקה בהוראת הביולוגיה

שלחו לחבר

פרופ' מיכל ציון

תשפ"א

 

 

מתודיקה בהוראת הביולוגיה

 79-435-01

79-436-01

 

  1. תמיר, פ' (2006). החקר בהוראת המדעים והשתקפותו בהוראת הביולוגיה בישראל. בתוך ע. זוהר (עורכת),  למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך (עמ' 15-56). ירושלים. הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.  
  1. Zion, M., & Sadeh, I. (2007). Curiosity and open inquiry learning.  Journal of Biological Education, 41(4), 162 – 168./ https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656092

מאמר זה תורגם לעברית ל"עלון מורי הביולוגיה" בארץ:

ציון, מ', ושדה, א' (2007). סקרנות ולמידת חקר פתוח. עלון מורי הביולוגיה, 177; 3-15.

  1. בכר, ח', עפרת, נ', וגינוסר, ש' (2002).  קשיים בהוראת הביולוגיה: מודעות, מעורבות ואסטרטגיות הוראה. סקירת ספרות מקצועית. ירושלים: האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך. המרכז הישראלי להוראת מדעים ע"ש עמוס דה שליט. האוניברסיטה העברית, המרכז להוראת המדעים. המרכז הארצי למורי הביולוגיה. (חינוך: אוסף פדגוגי 570.7 בכר.קש תשס"ב)
  2. הירש, א' וורטהימר, ש' (2006).  סודות הבקרה – מסע אל תוך החקר.  בתוך: משרד החינוך התרבות והספורט, הפיקוח על הוראת הביולוגיה. הוראת הביולוגיה במעבדה ובשדה. ירושלים: הוצאת משרד החינוך, התרבות והספורט. 
  1. Barrett, G. W., Peles, J. D., & Odum, E. P. (1997). Transcending processes and the levels-of-organization concept. BioScience, 47, 531-53
  1. ציון, מ' (2012). הוראה ולמידה בדרך החקר - אתגר דינמי. לקט עבודות חקר של תלמידי ביולוגיה (עמ' 5-18).  ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המזכירות הפדגוגית. 
  1. אלמוג, ע' ואלמוג ת' (2013). על בוגרים ושקרים. הד החינוך, פ"ז(4), 60-63.
  1. Chin, G., Coontz, R. & Helmuth, L. (2004). Biology by the numbers. Science, 303(5659), 781.