פרופ' קורת עפרה 77-922-01 הורים כמתווכים 

שלחו לחבר

 

הורים כמתווכים - 77-922

פרופסור עפרה קורת

 (שיעור וסדנא)

שנת לימודים:   תשפ"א                 סמסטר:      א+ב              היקף שעות:  2 ש"ש

א. מטרות הקורס

מטרת הקורס היא להקנות ידע מחקרי על הורות, ולהתמקד באופן מיוחד בתפקיד ההורים כמתווכים בחיי הילד. נדון בדרכי תיווך של הורים בתחומים שונים. נלמד על הקשר בין אמונות הורים לגבי הורות לבין האופן בו הם מתווכים בפועל לילדיהם. נתעמק בדומה ובשונה בתיווך הורים כפונקציה של מגדר ההורה, של מיצב חברתי-כלכלי, רקע תרבותי שונה ועוד. כמו כן, נערוך תרגיל בפועל ונבחן, כיצד הורים מתווכים לילד בפעילויות יומיומית ונתייחס להיבטים רגשיים-חברתיים וקוגניטיביים בעת הפעילות.

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

להקנות ידע מחקרי בנושא הורות באופן כללי כולל בחברה הישראלית

לדון באמונות/תפיסות הורים ובהתנהגות התיווך של הורים

ללמוד על הקשר בין אמונות הורים לבין האופן בו הם מתווכים

ללמוד על דרכי התיווך השונים של הורים לילדים בתחומים שונים

להתעמק בדומה ובשונה בתיווך הורים כפונקציה של מגדר ההורה, מיצב חברתי-כלכלי ותרבות שונה.

להתעמק בשאלה , האם וכיצד תיווך ההורים מקדם את ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של הילד.

 

ב. תוכן הקורס:

  • ההורות בחברה הישראלית ובעולם
  • מרכזיותו של תיווך המבוגר בהתפתחות הילד
  • הורות מודעת
  • תיווך הורים  והשלכתו על ההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של הילד
  • אמונות הורים ומשמעותן לתיווך ההורי
  • תיווך של אבות ואימהות: הדומה והשונה
  •  תיווך בקבוצות מיצב חברתי-כלכלי שונה
  • תיווך הורים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 

    מהלך השיעורים:

הקורס בנוי משני חלקים:

 

סמסטר א'- תיאוריה ומחקר: נדון בנושאי הקורס השונים תוך קריאה במקורות הקורס.

סמסטר ב' –סדנא: ניישם את הנלמד בסמסטר א' תוך התנסות בשטח והצגת ההתנסות במסגרת הכיתה.

 

ג. חובות הקורס:

א. סמסטר א':

חובה לקרוא את כל הפריטים ברשימה  הביבליוגראפית ולגלות השתתפות בשיעור.  

 

סמסטר ב': 

  • יש לבצע תרגיל בזוג ולהציג אותו בפני הכיתה.
  • יש לכתוב עבודה מסכמת בזוג של התרגיל לפי הנחיות המרצה. הגשת התרגיל הכתוב תהיה בסוף השנה.

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

סמסטר א':

הסטודנטים מחויבים לקרוא את המאמרים המופיעים בסילבוס ולהשתתף בדיון עליהם בכיתה.

 

סמסטר ב':

הסטודנטים יבצעו עבודה יישומית בזוג בנושא השיעור בהתאם להנחיות שיינתנו בקורס.

(1) על הזוג להציג את העבודה במסגרת הכיתה בסמסטר ב' במשך שיעור שלם ( 30% מהציון).

 (2) בסוף השנה על הזוג להגיש סיכום של העבודה שנעשתה בסדנא (70% מהציון) .

 

ההגשה הסופית של העבודה ב 15 ביולי.   

 

קשר עם המרצה באמצעות המייל: korato@biu.ac.il

שעת קבלה: יום א' בשעה 10:00 בתיאום מראש עם המרצה.

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

הצגת העבודה בסמסטר ב' במסגרת הסדנא הוא 30%. ציון העבודה המסכמת הוא 70% .

 

 

ו. ביבליוגרפיה:

הורות בחברה הישראלית

 לבליך, ע' (2007). ילד משלי: על הערגה לילד בחיי האישה הישראלית במשפחה החדשה. בתוך א. כהן (עורכת), חוויות ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות (עמ' 41-87). קריית ביאליק: אח. (פסיכולוגיה , חינוך, מדעי החברה 306.874 חוי.הה תשס"ז)

 

אבהות במאה ה – 21

 

Cabrera, N.J., Tamis-LeMonda, C.S. , Bradley, R.H.,Hofferth, S., & Lamb, M.E. (2000). Fatherhood in the twenty-first century. Child Development, 71(1), 127-136.

 

מאפייני התיווך

 

פוירשטין, ר. (1998). האדם כישות משתנה: על תורת הלמידה המתווכת. תל-אביב: משרד הביטחון – הוצאה לאור. (עמ' 47-62).(חינוך 370.1523 פוי.אד תשנ"ח) 

 

Feuerstein, R., Klein, P.S., Tannenbaum, A. J. (eds.) (1991). Mediated learning experience (MLE): theoretical, psychosocial and learning implications. London, UK: Freund (Education 153.15 MED 1991)


 

הורים כמתווכים

Korat, O., Ron, R., & Klein, P. S. (2008). Cognitive mediation and emotional support of fathers and mothers to their children during shared book-reading in two different SES groups. Journal of Cognitive Education and Psychology, 7(2), 223-247.

 

אמונות הורים

Okagaki, L. & Bingham, G.E. (2005). Parents’ social cognitions and their parenting behavior. In T. Luster & L. Okagaki (Eds.) Parenting: An ecological perspective (2nd edition) (pp. 3-33). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.  (online access)

קורת, ע' (2012). התפתחות ניצני אוריינות בהקשר חברתי-כלכלי. בתוך ע. קורת וד. ארם (עורכות) . אוריינות ושפה: יחסי גומלין וקשיים (עמודים 233-246). ירושלים: מאגנס. (גישה אלקטרונית)

 

הורות מודעת

הנדריקס, ה' והאנט, ה' (2009). הורות מודעת. תל-אביב: אחיאסף. (חינוך 649.1 הנד.הו תשס"ט)

 

הורות והתפתחות רגשית

 כץ, ע' (2009). מרחב הביניים בין אבא לילדיו. בתוך ע., כץ. אינטליגנציה אבהית: על אבהות וגבריות מזווית אישית (עמ' 166-200). תל אביב: מטר.  (חינוך  155.6462 כץ.אינ תשס"ט)

ויורסט, ג'. (1988). להציל את הילדים. בתוך: ג., ויורסט. החיים: אבדות הכרחיות ויתורים גורליים (עמ' 219-234). תל אביב: הדר. (מדעי החברה 155.9 ויו.חי תשמ"ח)        

Webster, L., Low, J. Siller, C., Hackett, R.K.  (2013). Understanding the contribution of a father’s warmth on his child’s social skillsFathering, 11, 90-113.

 

הורות באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 

פלוטניק, ר' (2008). הקול ההורי של הורים לילדים בעלי לקויות למידה, קשב וריכוז. בתוך ר., פלוטניק. לגדול אחרת, עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידה, קשב וריכוז. (פרק 3 ) חולון: יסוד. (חינוך 371.9 פלו.לג תשס"ט)

Zibricky, C.D. (2014).  New knowledge about motherhood: an auto-ethnography on raising a disabled child. Journal of Family Studies, 20(1), pp. 39-47. https://doi.org/10.5172/jfs.2014.20.1.39

 

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

אין

 

בעבודה יש להשתמש ברשימה הביבליוגרפית לקורס ולהרחיב מעבר  לרשימה.

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Parents as mediators