פרופ' קורת עפרה 77-712-01 התפתחות ולמידה בעידן הדיגיטאלי 

שלחו לחבר

             

שנת לימודים: תשפ"א                     סמסטר:   א+ב                          היקף שעות:  2 שש

שם הקורס: התפתחות ולמידה בעידן הדיגיטאלי 

77-712-01

מרצה: פרופסור עפרה קורת

סוג הקורס: שיעור וסדנא

 • מטרות הקורס

ללמוד על הסביבה הטכנולוגית בה גדלים ילדים צעירים כיום ועל משמעות הדבר לגבי התפתחותם

 • להעמיק בספרות המחקר שעוסקת בהתפתחות ולמידה של ילדים צעירים בעידן הדיגיטאלי של היום.
 • להכיר מגוון היבטים, גישות וכלים טכנולוגיים קיימים.
 • לתכנן ולבצע תרגיל יישומי מחקרי בתחום.

 

ב. תוכן הקורס

העידן הדיגיטאלי בו אנו חיים משפיע על אורח החיים של כולנו - מבוגרים וילדים. החל מגיל צעיר ילדים מפעילים בעצמם, או יחד עם מבוגרים, כלים טכנולוגיים שונים (אייפד, פלאפון, מחשב, טלוויזיה ועוד). נשאלת השאלה, מהי ההשפעה של הסביבה הטכנולוגית בה אנו חיים על ההתפתחות הילד הצעיר? נתמקד בתחומי תפיסה שונים, בשפה דבורה, בשפה כתובה, בשפה מתמטית, בהיבטים פיזיולוגיים, ובהיבטים חברתיים-רגשיים. בנוסף, נבחן את מקומו של המבוגר (הורה/ מטפל/מחנך) בעידן הדיגיטאלי של היום בתהליכי ההתפתחות והלמידה של הילד במסגרת המשפחה ובמסגרות החינוכיות השונות.

 

 

 • מהלך השיעורים:

השיעור כולל הוראה פרונטאלית, עבודה בקבוצות, שימוש בטכנולוגיה, והתנסות בכיתה.

תוכנית מהלך הקורס

סמסטר א'

העמקה ודיון בנושאי הקורס מלווים בקריאת החומר הביבליוגראפי.

מפגשים לתכנון התרגיל היישומי מחקרי של הקורס.

 

סמסטר ב'

 • מפגשים כיתתיים ופרטניים לקידום הפעלת התרגיל בכיתה.
 • היצגים של הסטודנטים את התרגיל היישומי מחקרי בפני כל הכיתה.

 

נושאים לדיון ומקורות קריאה

 1. מבוא

Shifrin, D., Hill, D.L., Jana, L., & Flinn, S.K. (2015). Growing Up Digital: Media Research Symposium. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics. Retrieved from https://www.aap.org/en-us/documents/digital_media_symposium_proceedings.pdf

 

National Association for the Education of Young Children (2012). Technology and interacting media as tools of early childhood programs serving children from birth to eight age (position statement). Washington, DC: National Association for the Education of Young Children & Fred Rogers Center for Early Learning and Children's Media at Saint Vincent College. Retrieved from https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/topics/PS_technology_WEB.pdf

 

 1. טכנולוגיה: משחק ויצירתיות

Marsh, J. Plowman, L. Yemada-Rice, D., Lemar, J. & Scott, F. (2018). Play and creativity in young children use of apps. British Journal of Educational Technology, 49 (5), 870-882.

3. טכנולוגיה והתפתחות ציור

Couse, L J. & Chen, D. W. (2010). A tablet computer for young children? Exploring its viability for early childhood education.  Journal of Research on Technology in Education, 43(1), 75-98.

4. חשיבה מתמטית

Kramarski, B., & Weiss, I. (2007). Investigating preschool children’s mathematical engagement in a multimedia collaborative environment. Journal of Cognitive Education and Psychology. 6 (3), 411-432.

Korat, O., Gitait, A., Bergman-Deitcher, D. & Mevarech, Z. (2017). Early literacy program as support for immigrant children and as transfer to early numeracy. Early Child Development and Care, 187 (3-4), 672-689.

5. שפה ואוריינות

קורת, ע' ושמיר, ע' (2010). הספר האלקטרוני ככלי לקידום ניצני אוריינות: עדויות ממחקר בקרב ילדים דוברי עברית. אוריינות ושפה.3, 71-90.

 

Levin I., Schleifer, M., Levin, R., Shilton, H., & Freund, T. (2009).  Can an intervention program in kindergarten augment the effects of educational TV and websites in promoting literacy? In A., G., Bus, & S.  B. Neuman, (Eds.) Multimedia and literacy development: Improving achievement for young learners. New York, NY: Routledge.  (Education 372.40285 MUL 2009)

 

6. טכנולוגיה כלי לתמיכה בהורים לילדים בגיל הרך

 

Hall, C.M. & Bierman, K.L. (2015). Technology assisted interventions for parents of young children: Emerging practices, current research and future directions. Early Child Research Quarterly, 33, 21-32.

 

 Korat, O & Shneor, D. (2019). Can e-book support LSES parental mediation to enrich children's vocabulary? First Language, 39(3):344-364. https://doi.org/10.1177/0142723718822443

 

 

ג. חובות הקורס:

 

א. סמסטר א':

קריאה שוטפת של חומרי הקריאה והשתתפות פעילה בשיעורים.

 

סמסטר ב': 

 • ביצוע תרגיל והצגתו שיעור שלם בפני הכיתה.  (30% מהציון)
 • כתיבת עבודה על התרגיל והגשתו בסוף השנה. (70% מהציון)

 

ג. דרישות קדם: אין

ד. חובות / דרישות / מטלות:

הסטודנטים מחויבים בסמסטר א' לקרוא את כל החומר הביבליוגראפי לכל שיעור ולהשתתף בכיתה.  בסמסטר ב', יש לבצע תרגיל בשדה ולהציג אותו בפני הכיתה  (30% מהציון). בסוף השנה יש להגיש עבודה על התרגיל שבוצע בסמסטר ב' בהתאם להנחיות. (70% מהציון).

ההגשה היא בסוף השנה ב 30.7.21   .

 

קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות במהלך סמסטר ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש את העבודה הסופית, ולא יקבל ציון בקורס. 

 

קשר עם המרצה באמצעות המייל: korato@mail.biu.ac.il

שעת קבלה: יום א' בשעה 12:00. בתיאום עם המרצה.

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי: 30% הצגת תרגיל בכיתה. 70% עבודה סופית בסיום הקורס.

 

ו. ביבליוגרפיה: מופיעה בחלק של "מהלך השיעורים".

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

אין

 

בעבודה יש להשתמש ברשימה הביבליוגרפית לקורס ולהרחיב מעבר  לרשימה.

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Development and learning in the digital age