ד"ר שטרן הינדי 77-855-01 תכניות התערבות בשפה וחשיבה בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים

שלחו לחבר

                                             

תכניות התערבות בשפה וחשיבה בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים

77-855-01

המרצה: ד"ר הינדי שטרן

 

שנת לימודים:   תשפ"א, 2020-2021 סמסטר: א'        

 אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il

 

  • מטרות הקורס :

- עקרונות יסוד בבניית תכניות התערבות בתחום השפה והחשיבה והתאמת העקרונות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

-  עקרונות הלמידה המתווכת והעשרה האינסטרומנטאלית

- תכניות התערבות ייחודיות לאוכלוסיות שונות של תלמידים עם צרכים מיוחדים 

 

  • תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

הערות (והמלצות קריאה)

סמסטר א'

1-2

אפיון הקשיים השפתיים והקוגניטיביים באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים (כגון, הפרעות למידה, לקויי שפה, לקויי שפה דוברי שפה שניה, חירשים וכבדי שמיעה ASD)

 

3

עקרונות יסוד בבניית תוכניות התערבות בתחום השפה והחשיבה

 

כהכנה להרצאה מומלץ לקרוא את מאמרו של  Pasnak (2019) .  או/ו מאמרו של  Shayer. הנחיות קריאה תינתנה בסיום הרצאה מס' 2 

4-5

 

 

עקרונות הלמידה המתווכת, פונקציות קוגניטיביות פגומות והעשרה אינסטרומנטאלית

תתקיים התנסות בשניים מהכלים בהעשרה אינסטרומנטאלית

6-8

תכניות התערבות מוצעות למגוון קשיים בקרב לקויי שפה/הפרעות למידה (על פני הרצף הגילאי)

 

9

התערבות בקרב דוברי שפה שניה לקויי שפה

כהכנה להרצאה זו מומלץ לקרוא את הדו"ח המסכם של  אלטמן, וולטרס, וערמון-לוטם (2018).

10-11

התערבות בשפה וקוגניציה בקרב ASD

לפני שיעור זה יינתנו הנחיות לקריאה מומלצת על תוכנית ה- ESDM

12-13

התערבות בשפה וקוגניציה בקרב ילדים חירשים וכבדי שמיעה

 

14

סיכום – הדומה והשונה בין תוכניות ההתערבות השונות

 

 

 

ג. חובות הקורס:

  • נוכחות בקורס - חובה.
  • השתתפות פעילה בשיעורים - תקנה עד 5 נקודות בונוס.
  • קריאת קטעים נבחרים כהכנה לשיעורים מסוימים.
  • ייתכן שיתקיים שיעור אחד מקוון. המטלות בשיעור מקוון הינן חובה
  • בחינה בסוף השנה.

 

  • ביבליוגרפיה מוצעת:

אלטמן, כ',  וולטרס, י',  וערמון-לוטם, ש' (2018). דו-לשוניות, משלב סוציואקונומי  ולקות שפה התפתחותית – השפעת גורמים שונים על ניצני אוריינות (BLISS-EL): דו"ח מסכם. ירושלים: משרד החינוך - לשכת המדען הראשי. אוחזר מתוך אתר משרד החינוך.

הרפז, י', ( 2005) . חכה, פיתיון ודגים: גישות לחינוך החשיבה. ירושלים: מכון ברנקו וייס. (חינוך 153.42 הרפ.חכ תשס"ה)

פויירשטיין, ר'. (1998). האדם כישות משתנה: על תורת הלמידה המתווכת. תל אביב: משרד הביטחון.  (חינוך 370.1523 פוי.אד תשנ"ח ) מומלץ במיוחד פרק ט': פונקציות קוגניטיביות פגומות.

קוזמינסקי, ל' (תשנ"ג). מפגש ראשון עם מילה חדשה: הבדלים בין תלמידים לקויי למידה ובין תלמידים משיגים. חלקת לשון, 11-12, 61-70.

 

Altman C., Armon-Lotem S., Fichman S., & Walters J. (2016). Macrostructure, microstructure, and mental state terms in the narratives of English–Hebrew bilingual preschool children with and without specific language impairment. Applied Psycholinguistics, 37(1), 165–193.

Berman, R. A. (Ed.) (2004). Language Development across Childhood and Adolescence. Philadelphia, PA: John Benjamins Pub. (Electronic Access)

Feuerstein, R., Feuerstein, R. S., Falik, L., & Rand, Y. (2006). Creating and enhancing cognitive modifiability: the Feuerstein Instrumental Enrichment Program. Jerusalem: ICELP Publications.לא קיים בספריות בר אילן

Nippold, M. A (2016). Later Language Development: School-age Children, Adolescents, and Young Adults (4th  edition).  Austin, TX: PRO-ED. לא קיים בספריות בר אילן

Pasnak, R. (2019). Principles for successful cognitive interventions. Journal of Education and Training Studies, 7(12), 47-51.

Restrepo, M. A., Morgan, G. P., & Thompson, M. S. (2013). The efficacy of a vocabulary intervention for dual-language learners with language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56(2), 748-765.

Rogers, S. J. & Dawson, G. (2010). Early Start Denver Model for young children with Autism: Promoting language, learning, and engagement. New York: Guilford Press. (Education 618.928982 ROG e)

Shayer, M. (1999) Cognitive acceleration through science education II: its effects and scope. International Journal of Science Education, 21(8), 883-902. 

Spencer, T. D., Petersen, D. B., Restrepo, M. A., Thompson, M., & Gutierrez Arvizu, M. N. (2019). The Effect of Spanish and English Narrative Intervention on the Language Skills of Young Dual Language Learners. Topics in Early Childhood Special Education, 38(4), 204-219.