פרסומים

English שלחו לחבר
 • רנד, י'  ושקולניק, ד' (עורכים). (2009) .

   סגנונות קיום: היבטים עיונייים מדעיים ויישומיים. תל אביב : מכון מופ"ת : תלפיות

   

 • איזקסון, ע' (עורכת), (2009)

   מדריך לתזמורת, מאת בתיה שטראוס. מהדורה שנייה. כפר ויתקין : מ. שטראוס-תבורי

 • שי, אי וקניאל, ש' (2009)

  השפעת תחום התוכן על הקשר בין מורכבות קוגניטיבית לסובלנות בקרב דתיים וחילונים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית , 30, 9-36

 • שקולניק, ד' ורנד, י' (2009)

  סגנונות הקיום: שלושה נרטיבים מדגימים. מתוך י' רנד וד' שקולניק (עורכים), סגנונות קיום (159-181).  [תל אביב] : מכון מופ"ת : תלפיות

 • אופיר, ב', צייכנר, א', ונגרוביץ, נ' ושטיינבוך, א' (2008).

   

  אבחון ואיתור תלמידים בעלי יכולות לקראת לימודים אקדמיים באמצעות מערכת למידה מרחוק בתוך ד' בן-צבי (עורך), חדשנות בהוראה מתוקשבת בחנוך הגבוה (עמ' 177-178). חיפה: אוניברסיטת חיפה.

 • איזקסון, ע' (2008)

  קנטבילה בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר אופ. 54 מאת רוברט שומאן. מִנְעד, כתב העת המוסיקולוגי בישראל, 6, 1-24

 • איזקסון, ע' (2008).

  מקומם של לימודי האמנויות בתכניות ההכשרה להוראה. ירחון מכון מופת, 32, 14-15.

 • אפל, ז', שלום, ח' ואהרון, א' (2008).

   

  תכנית התערבות להעשרת הזוגיות בקרב אסירים. טללי אורות, י"ד, 286-273.

   

 • גוטל, נ' (2008)‫

   ערכי שמיטה כמשנה חינוכית ציונית דתיתטללי אורות: שנתון מכללת אורות ישראל , י"ד, 205-219

 • דודוביץ, נ',  ועירם, י'  (2008)


  הדיאלוג בין האוניברסיטאות למכללות: האם נסתיימה "הפונקדאות האקדמית"? כיוונים חדשים , 18, 201-215

 • דור, א' (2008).

   

   

  יישום מודל התנהגותי להיוועצות שיתופית: תיאור מקרה. היעוץ החינוכי, טו, 230-254. 

 • יבלון, י"ב (2008).

   

   דפוסי דיווח ופניה לעזרה מצד קורבנות לאלימות בבית הספר. בתוך א' יניב וד' אליצור (עורכים), תורת השטחות (עמ' 55-65). רמת-גן: FTA.

 • כהן, א', מסלובטי, נ' ועמרני, נ' (2008).

  חלופות הערכה בהכשרת מורים. בתוך א' יניב וד' אליצור (עורכים), תורת השטחות (עמ' 66-86). רמת-גן: FTA. 

 • כהן, א' והופרט, ש' (2008).


  ניתוח המרחב הקטן של שאלון לחוסר מובחנות בזוגיות. בתוך א' יניב וד' אליצור (עורכים), תורת השטחות (עמ' 99-114). רמת-גן: FTA.

 • כהן, א"ה (2008).

  זהות יהודית, ערכים ופנאי. תל-אביב: מרכז קלמן, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.

 • כהן, א"ה (2008).

  "החויה הישראלית": חקר מקרה בתרבות נוער. בתוך ש' רומי ומ' שמידע (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמ' 517-542). ירושלים: מגנס.

 • כהן, א"ה (2008).

  ניתוח מבני של "העמים השורדניים" של ספייסר. בתוך א' יניב וד' אליצור (עורכים), תורת השטחות (עמ'  115-132). רמת-גן: FTA.

 • כהן, א"ה (2008).

  סטודנטים יהודים צרפתיים בישראל. בתוך א' יניב וד' אליצור (עורכים), תורת השטחות (עמ' 186-197). רמת-גן: FTA.

 • כהן, א"ה (2008)

  סטודנטים יהודים צרפתיים בישראל : ניתוח מבני של ערכים. בתוך א' יניב וד' אליצור (עורכים), תורת השטחות (עמ' 186-197). רמת-גן: FTA.

 • מברך, ז' (2008)

  חינוך מתמטי לגיל הרך. בתוך פ"ש קליין וי"ב יבלון (עורכים), ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (עמ' 177-199)  ירושלים: האקדמיה הלאומית למדעים.

 • מיכלסקי, ט' וקרמרסקי, ב' (2008)

   פיתוח הכוונה עצמית בלמידה בקרב פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת בזיקה לתפיסות של למידה והוראה. מגמות, מה (4), 765-798.

 • ספקטור-לוי, א' רביב, ד', מנשה, ק' וגזית, מ' (2008).

  גישה מערכתית לשילוב מחשבים ניידים אישיים בשגרת הוראה ולמידה. בתוך ד' בן צבי (עורך), חדשנות בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה (עמ' 169-172). חיפה: אוניברסיטת חיפה.

 • פסיג, ד' (2008).

  צופן העתיד. תל-אביב: ידיעות אחרונות וספרי חמד.

 • ציון, מ' ושדה, א' (2008)

  סקרנות ולמידת חקר פתוחה . עלון למורי הביולוגיה , 177, 7-17

 • קורת, ע', סגל-דרורי, א' ולנדאו, י' (2008).

  קריאת ספר לילד, התבוננות באלבום תמונות ורמת אוריינות הבית. אוריינות ושפה, 1, 127-158.