"זר שירים" לביה"ס היסודי ולחט"ב

מחבר ראשון של הפרסום: 

איזקסון, ע' ווייס, מ' (2018)

"זר שירים" לבהי"ס היסודי ולחט"ברמת גן: המכון לאינטגרציה, אוניברסיטת בר-אילן