"...והכי חשוב חברים, תמיד תזכרו להעיף הצידה כל מה שמפריע לכם 'לסגור עסקה'" כיצד שפת הפיק-אפ מקדמת 'תרבות אונס'

שלחו לחבר
מחבר ראשון של הפרסום
אופנהיים-שחר, ס'

באמצעות ניתוח שיח ביקורתי של מצגת המשמשת בקורסי "פיק-אפ", מתפענחות שלוש אסטרטגיות המופעלות על הגברים המשתתפים בקורסים אלה כדי ללמוד כיצד להשיג קשר מיני עם נשים. אסטרטגיות פעולה אלו כוללות הבניית גבריות 'אמיתית', ובאמצעות מניפולציות מנצלות מופחת ערכו של כל מה שלא משתלב עימה. אסטרטגיות אלו נחשפו ככאלה הנשענות על שפה המעודדת גברים לפעול באופן דומיננטי ולפלוש למרחבן ולגופן של נשים כחלק מתהליך היעשותם 'גברים אמיתיים'. כך השפה משקפת תפיסה פטריארכלית המתקשה להתעדכן נוכח ערעור יחסי הכוח והתביעה לשוויון, ונשענת על החלוקה המסורתית בין 'טבעו' של הגבר ל'טבעה' של אישה, ולמעשה כובלת נשים וגברים לציית לתרבות בינרית ודכאנית. 

אופנהיים-שחר, ס' (2017)

"...והכי חשוב חברים, תמיד תזכרו להעיף הצידה כל מה שמפריע לכם 'לסגור עסקה'" כיצד שפת הפיק-אפ מקדמת 'תרבות אונס', עיונים בשפה וחברה, 10(2) ,53-71