תכנית הלימודים בספרות לחינוך הממלכתי דת

מחבר ראשון של הפרסום: 

אילוז, ש', לוין, א', ווייס, א' (2017)

תכנית הלימודים בספרות לחינוך הממלכתי דתי: - עמדות מורים דו"ח מחקר. רמת גן : בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר אילן,