לבנות ולהיבנות - על פיתוח חשיבה הנדסית בגן הילדים

שלחו לחבר
מחבר ראשון של הפרסום
שכטר, ט'

סביבה המקדמת חשיבה הנדסית טכנולוגית צריכה לאפשר כר נרחב לפעילות חופשית. בסביבה זו יוצעו לילדים מגוון חומרים פשוטים או מורכבים, אשר יזמנו לילדים, הסקרנים מטבעם, התנסויות בתכנון ובנייה תוך כדי ניסוי וטעייה. כך יפתחו הילדים הרגלי חשיבה הנדסית. על הגננת להיות מודעת לכך שהילדים עוברים תהליך ולכן לאפשר להם 'להיות שם', להתנסות, לחקור, להיכשל, לנסות שוב ולבנות בעצמם את המושגים שלהם על העולם המהונדס סביבם. 

שכטר, ט' וספקטור-לוי, א' (2018)

לבנות ולהיבנות - על פיתוח חשיבה הנדסית בגן הילדיםעלון דע-גן, 11, 8-17