שילוב מחשבים בגני הילדים ועמדות הגננות כלפי שילובם

שלחו לחבר
מחבר ראשון של הפרסום
זלכה, ג'

לאור החשיבות הרבה של שילוב המחשב בגני הילדים, עלה הצורך במחקר שיבדוק את מידת הטמעת המחשב בגני הילדים במדינת ישראל. במחקר זה נבדק הקשר בין שילוב המחשב בגן הילדים, בין עמדות הגננות כלפי שילוב המחשב ובין הסביבות הממוחשבות שהיו בגנים: באיזו מידה הושגו המטרות לצמצום הפער הדיגיטלי וליצירת שוויון הזדמנויות בגני הילדים, באיזו מידה הושגו המטרות לצמצום הפער הדיגיטלי וליצירת שוויון הזדמנויות בגני הילדים, באיזו מידה ניתן מענה ליעדי משרד החינוך בתחום תקשוב גני הילדים, והשוואה בין ממצאי מחקר זה לממצאיו של מחקר קודם (זלכה, 2011) שבחן את הנושא. במחקר השתתפו 87 גני ילדים (בגילי גן חובה וטרום חובה) ממלכתיים וממלכתיים-דתיים ברחבי הארץ, והוא מחקר משולב (mixed-method study).

זלכה, ג' (2018)

שילוב מחשבים בגני הילדים ועמדות הגננות כלפי שילובם.סוגיות חברתיות בישראל: כתב עת לנושאי חברה, 26, 58-90