פרסומים

ראה פרסומים גם באנגלית

אהרנסון, ר' צ'  (1978)

ההישגים בלשון הכתובה בבית-הספר התיכון הדתי.  הלכה למעשה בתכנון לימודים , 2, 97-111

אהרנסון, ר' צ' (1977)

ויקרא - בבית הספר הממלכתי דתי. ירושלים : משרד החנוך והתרבות. היחידה לתכניות למודים 

גזיאל, ח' (1980).

תקציב החינוך: סוגיה ביחסים שבין השלטון המרכזי (קובע המדיניות) לבין השלטון המקומי (מבצע המדיניות). עינוים בחינוך, 27, 43-64. 

דרום, א', ריץ, י' ואברהמי, ע' (1980).

פתוח מכשיר למדידת איכות החיים בבית הספר הישראלי. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך. 

יעוז, ח' (1980)

סיפורת השואה בעברית : כסיפורת היסטורית וטרנס-היסטורית. תל-אביב : עקד 

יעוז, ח', בסר, י' ויעוז-קסט, א' (1980)

שירה צעירה : אנתולוגיה מורחבת ומעודכנת . תל אביב : עקד

צוריאל, ד' וכצנלסון, ד' (1980)

היבטים פסיכולוגיים במחלת הסיסטיק פיברוזיז. חברה ורוחה, ג’ (3), 284-295 

קליין, פ"ש (1980) 

שיתופם של הורי ילדים לקויי למידה בתהליך האבחון, חוות דעת, 13, 67-71. ‬

שילוח, א', כהן, א"ה ובן עמי, י' (1976)

הקהילות היהודיות מאסיה התיכונה הדרומית והמזרחית בישראל: ריכוז נתונים.  ירושלים : המרכז לחקר הפולקלור, האוניברסיטה העברית