תפקיד בעלי חיים בפסיכותרפיה קבוצתית בעזרת בעלי חיים לילדים