תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
2017 למידה עם מחשבים ניידים אישיים מנקודות מבט של הלומדים ובוגרי התכנית : עמדות ותפיסות במחקר רב שנתי וישום אורינות מידע תואר שלישי ברגר-טיקוצ’ינסקי, טל
2017 תרומת הכוונה מטה קוגניטיבית ולמידה משתפת לרמת תוצרי החקר ולביצועי החקר של תלמידים המבצעים חקר פתוח MA גואטה, עמוס-אהרן ציון מיכל
2017 תרומת הפרויקט ’מנהיגות בין-דורית לקיימות’ לפיתוח אוריינות סביבתית של קהילה MA ותד, שפאא ציון מיכל
2017 השפעת הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לאוריינות מדיה על פיתוח אוריינות תזונתית בנושא שתייה תואר שלישי כהן, חגית ציון מיכל
2016 הקשר בין תהליכי תפיסה חזותית וקשב חזותי לבין עיבוד גרף קווי תואר שלישי וקסמן, פרחיה תמר
2016 תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית ולמידה משתפת לביצועי חקר דינמי ואינטראקציות מורה-תלמיד הבאים לידי ביטוי בפורומים מתוקשבים התומכים בלמידת חקר סביבתית MA חזות-קבסה, אודליה ציון מיכל
2015 תרומתן של הכוונה מטה קוגניטיבית והכוונה לחשיבה מערכתית לתפיסת הרעיון המרכזי בביולוגיה ’הומאוסטזיס’ תואר שלישי מור בר-יוסף, מוריה ציון מיכל
2015 השפעות התערבות תנועתית במים בגיל הרך ובבגרות על יכולות תנועתיות, קוגניטיביות ושפתיות ועל שינוי בגלי אלפא במוחון ובאזורים צדעיים-קודקודיים תואר שלישי ניסים, מיכל
2014 תרומת הכוונה מטה-קוגניטיבית אישית וחברתית הניתנת במסגרת למידת חקר לפיתוח אוריינות סביבתית, מודעות מטה-קוגניטיבית וביצועי חקר דינמי ‬ (אנגלית) תואר שלישי אדלר, עדית
2014 השפעת הוראה בעזרת גישה רב מערכתית על תפיסת רעיון ההומיאוסטזיס ועל החשיבה המערכתית של תלמידים MA ישראלי, רעיה ציון מיכל
2013 אפיון של ביצועי חקר דינמי, מודעות מטה קוגניטיבית והבנת מהות המדע של מורים למדעים המתנסים בחקר פתוח MA רימרמן-שמואלי, אתי ציון מיכל
2012 תרומתה של הלמידה באמצעות מחשבים ניידים אישיים לפיתוח מיומנויות למידה ואוריינות מידענית אצל תלמידי חטיבת ביניים MA גילת, יעל
2012 הפעלת תכנית הלימודים החדשה בכימיה : השגת יעדים בפיתוח מיומנויות קריאת טקסט מדעי וקשיי המורים המתנסים בהוראתה MA דבור, מיאדה
2011 תוכנית התערבות להקנייה מפורשת של המיומנות "פענוח ייצוגים חזותיים מורכבים" והשפעתה על הבנה של ידע מדעי, יכולת יישום והעברה של המיומנות אצל בנות בבית ספר על יסודי MA סרוסי, רוית
2010 השפעת פעילות לימודית לא פורמאלית: חקר תחרותי בנושא "מארי קירי ומדעניות ידועות שם" על עמדות תלמידים בכלל ועמדות בנות בפרט כלפי מדע, קריירה מדעית ונשים במדע MA כץ, לובה
2009 מיני-מוזיאון למדע וטכנולוגיה בבית הספר העל יסודי: סביבה לימודית אותנטית לפיתוח ידע מדעי, תחושת מסוגלות אישית ועמדות חיוביות כלפי מדע אצל תלמידים נאמני המוזיאון MA אלוני, אשרה
2009 איפיון תפיסת תהליך החקר המדעי ומהות המדע של מורים שהתנסו בתהליך חקר פתוח MA שיינין, אילנה ציון מיכל
2008 מאפייני ההוראה בסביבת קמפוס לימודי-ווירטואלי וכיתות המצוידות במחשבים ניידים-אישיים בהיבט של אסטרטגיות הוראה, אינטראקציה מורה-תלמיד ושילובו של החזון הבית ספרי MA גזית, מינה
2008 למידה באמצעות מחשבים ניידים-אישיים וקמפוס וירטואלי כדרך שגרה: פיתוח מיומנויות למידה, מידענות והיבטים אפקטיביים אצל תלמידי כיתות ו’-ז’ MA מנשה, קרן
2008 תרומת הקורס "חבורת המורים למנהיגות חינוכית-סביבתית" לפיתוח אוריינות סביבתית של מחנכי סביבה MA פורת, מרתה ציון מיכל
2008 אפיון התפיסה של הרעיון הביולוגי המרכזי "הומיאוסטזיס" הנלמד באופן מפורש ובאמצעות כלים ממוחשבים תואר שלישי קלין, שרה בת יצחק
2007 השפעה של הוראה המשלבת מודלים ויזואליים דינאמיים או סטטיים, על פיתוח רמות הבנה בכימיה בנושא "פולימרים סינתטיים" תואר שלישי בר, דורית
2007 פיתוח מיומנויות חקר בסיסיות ודינאמיות וטיפוסי ידע בתהליך למידת חקר פתוח (open inquiry) לעומת למידת חקר מונחה (guided inquiry) תואר שלישי שדה, אירית
2004 הבנת מושג ’שיווי משקל’ אצל ילדים בגיל הרך בעקבות תיווך MA בן נחום, אורלי
2004 חקר מקרה: פיתוח מיומנויות חקר מדעי בקרב תלמידים המבצעים חקר פתוח בסביבת למידה המשלבת תקשורת מחשבים והכוונה מטה קוגניטיבית MA עילם אפרת