תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 השפעת אימון זיכרון עבודה בקרב ילדי גן חובה וילדי כתה ב' בעלי התפתחות תקינה על זיכרון עבודה, חשיבה אנלוגית וויסות עצמי (אנגלית) PhD ווייס, תמר פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2019 אימון לתיווך הדדי והשפעתו על אינטראקציה בין עמיתים ועל מוטיבציה ללמידה בסביבה מתוקשבת בכיתה PhD עצמון-מורדוך, לאה פרופ' אופיר ברוך, פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2016 יכולת מרחבית ‬(אנגלית) PhD טרגין, דורית פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2016 השפעת תכנית התערבות לפיתוח מיומנויות הסיווג על שיפור ההמשגה המילולית והחשיבה האנלוגית בקרב ילדים בעלי עיכוב התפתחותי-שפתי בגיל הרך (אנגלית) MA קלנג, תמר ד"ר אסתר איזמן, פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2015 הקשר בין תפיסת מקצוע מגדרית ויכולת לרוטציה מנטלית PhD ארז-שידלוב, איתמר פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2015 השפעת תכנית לתיווך עמיתים במתמטיקה (PMC-M) על אסטרטגיות ללמידה מתווכת, תפקודים ניהוליים, שיח וביצוע מתמטי בקרב תלמידים עם ליקויי למידה PhD טרבלסי גילת פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2015 אסטרטגיות למידה מתווכת, מרכיבי שיח וכושר השתנות קוגניטיבי באינטראקציות של גננת-ילד ואם-ילד בקרב ילדי גן PhD רותם, שולמית פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2013 השפעת למידה מתווכת בסביבת מציאות מדומה תלת מימדית ומטמיעה (3D Immersive VR) במסגרת אבחון דינמי על כושר ההשתנות הקוגניטיבי של ילדים בחשיבה אנלוגית PhD אשל-קדמי, גנית פרופ' דוד פסיג, פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2013 השתנות שכלית בתחום השפה הפיגורטיבית אצל ילדים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי PhD גרומן, תמר פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2013 גורמי סיכון, נרטיבי חיים וטיפולוגיה של תלמידים שהתאבדו PhD סימן-טוב, יוכי ‬ פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2012 מימדי הקונפליקט המיני התוך-אישי בעידן הווירטואלי בקרב מתבגרים בזיקה לזהות האני, תסמינים נפשיים ורווחה נפשית PhD אפרתי, יניב פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2012 השפעתה של תוכנית התערבות בשילוב בובת תיאטרון על אסטרטגיות התיווך של מתווכות, ועל הנעה ללמידה והישגים בתחום ניצני אוריינות של ילד PhD רמר, רונית פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2012 כושר השתנות בהבנה רגשית בקרב ילדים עם לקויות למידה PhD שור-אדלשטין, חני פרופ' נירית באומינגר-צביאלי, פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2011 השפעת התערבות בחשיבה אנלוגית על חשיבה מטפורית בקרב ילדי גן PhD יוסף, לאה פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2011 הקשר בין גורמים קוגנטיביים, רגשיים ומוטיבציוניים לבין יכולת השתנות קוגנטיבית בקרב תלמידים בעלי הישגים לימודיים נמוכים PhD קאשי-רוזנבאום, גבריאלה פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2010 שיח מתמטי באינטראקציה הורה ילד וזיקתו לחשיבה מתמטית בגיל הרך PhD מנדל, ריבה פרופ' זמירה מברך, פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2010 תיווך אחאי במשפחות ברוכות ילדים בהשוואה למשפחות מעוטות ילדים: הקשר לאוריינטציה דתית, סביבה ביתית ולכושר ההשתנות הקוגניטיבי PhD רוקח, חיה גיטה פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2009 קטגוריזציה של הקונפליקט המיני התוך-אישי בעידן הווירטואלי אצל מתבגרים יהודים וערבים MA אפרתי, יניב ד"ר אסיף צמח, פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2009 התפתחות ההבנה של פתגמים כפונקציה של חשיבה אנלוגית, חשיבה מטפורית ויכולת מילולית בקרב ילדי גן חובה וכיתה א’ PhD ולדמן, שולמית פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2009 עמידות פסיכולוגית והשתנות קוגניטיבית של ילדים עם ליקויי למידה כפונקציה לאסטרטגיות למידה מתווכת של אם-ילד PhD שומרון, ורד פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2008 השפעת תווך אם, אפיוני האם ואפיוני הילד, על ההשתנות הקוגניטיבית וההתנהגותית של הילד בעל הפרעת קשב והיפראקטיביות (ADHD)‏ ‬ (אנגלית) PhD ביטן, פבין פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2008 איכות הלמידה המתווכת באינטראקציה בין אחאים בוגרים ואחאים צעירים עם או בלי פיגור שכלי: השפעות תיווך האם ויחסי אחאים PhD חנכה-לוי, דקלה פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2008 ידע אורייני והפקת תועלת מתווך אורייני בגיל הגן כפונקציה של מדדים סטאטיים מול דינאמיים בזיכרון עבודה פונולוגי PhD פלור-מדואל, הלה פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2007 השפעת התערבות לשיפור פונקציות של קשב על תהליכי ביצוע פרוצדורות של פתרון משוואות אלגבריות בנעלם אחד PhD תנעמי, יחיאל פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2006 הקשר בין מודעות עצמית על פי ’תניא’ לבין זהות האני וסגנונות התמודדות במצבי לחץ בקרב מתבגרות מחב"ד ומזרמים חרדיים אחרים PhD בן עמי, מרים פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל