פרסומים

English שלחו לחבר
 • כהן, א"ה (2013)

  יהודי צרפת ילידי מרוקו, אלג'יר ותוניס - ניתוח השוואתי של ערכים. בתוך מ' בר-אשר, מ' עמאר, וש' שרביט (עורכים), פאס וערים אחרות במרוקו (עמ' 397-413). רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן

 • לוין, א' (2013)

  תרומתו של הרב שאול ישראלי לקורפוס הקוריקולרי במחשבת ישראל. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך דתי בישראל ובתפוצות.דור לדור(מ"ד, עמ' 156-188). רמת אביב : אוניברסיטת תל אביב

 • לזרסון, ע' (2013)

  מוציא כאב בראפ: חקר מקרה של אוריינות ושימושי לשון באתר ראפ, מאבקו של נער דיסלקטי לכתוב ולהשתלב באתר. פנים, 62, 63-46

 • מברך, ז' (2013)

  ייעודה של אוניברסיטה דתית: היבטים חינוכיים ומעשיים. בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית (עמ' 83-91). רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

 • עבאס, ר' וקורט, ד' (2013)

  תרומתן של תכניות הלימודים במקצועות: מורשת דרוזית, ספרות ערבית, של"ח וידיעת הארץ לעיצוב הזהות ולהעמקת תחושת האזרחות של המתבגר הדרוזי - חקר מקרה. דפים, 55, 59-89

 • עדי-יפה, א' (2013)

  הפרעת קשב וריכוז, לקות שפה ולקות בקואורדינציה מוטורית, מדוע קיימת שכיחות משותפת גבוהה בין הלקויות? בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 81-92). אבן יהודה : רכס

 • עירם, י' (2013)

  אוניברסיטאות דתיות בעולם: היבט השוואתי. בתוך י' עירם, י' פרידלנדר וש' אוחיון (עורכים), ייעודה של אוניברסיטה דתית (עמ' 119-127). רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

 • עירם, י', פרידלנדר, י' ואוחיון, ש' (2013)

  ייעודה של אוניברסיטה דתית. רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן

 • פסיג , ד'  (2013)

  פורקוגניטו :המוח העתידי. תל אביב : ידיעות אחרונות.

 • קליין, פ"ש וגבעון, ד' (עורכות), (2013)

  קשב וריכוז בגיל הרך: מבט רב-תחומי. אבן יהודה : רכס

 • קניאל, ש' (2013)

  אמפתיה בחינוך: חינוך באהבה. תל-אביב : מכון מופ"ת

 • רביב, ד' וקניאל ש' (2013)

  חשיבה ותלמוד: תשתית מדעית לידע פדגוגי. ירושלים : הוצאת ראובן מס

 • שוחט, צ' (2013)

  השפעת הסביבה החינוכית על קשב ועל מעורבות (Engagement) של פעוטות. בתוך פ"ש קליין וד' גבעון (עורכות), קשב וריכוז בגיל הרך (עמ' 205-240). אבן יהודה : רכס

 • איזקסון, ע' (2012)

   גלגולו של ניגון: ה"תחייה" וה"פתאטית" בזמר העברי, ביקורת ופרשנות, 44, 361-392

 • איזקסון, ע'  (2012)

  השירים ה'תימניים' של וילנסקי, האומנם תימניים? קתדרה, 145,  121-146

 • אילוז, ש' וכץ, י' (2012)

  הערכת תכנית להוראה מתקמת בגמרא תלמודי תורה חרדיים: עמדות מורים. רמת-גן : אוניברסיטת בר אילן, ביה"ס לחינוך, המכון לחקר החינוך הדתי וקידומו.

   

   

 • אלון, ע' וגולדברג, ד' (2012)

  מאבחנים דקדוקיים ככלי לניתוח תחבירי בר-משמעות. בתוך ע' השכל-שחם ואחרים (עורכים), מזמרת הלשון : עיון ומחקר בחינוך לשוני (עמ' 195-212). ירושלים : משרד החינוך

 • גוטל, נ' (2012)

  מחנכים באמונה. אורשת , 3, 203-223 .

 • כהן, א"ה (2012)

  ניתוח מבני רב-ממדי של הקוד הבלתי פורמלי: היבט סינכרוני ודיאכרוני. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא (עורכות), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמ' 519-543). הוצאת רסלינג 

 • כהן,  א"ה (2012)

  ניתוח מבני רב-ממדי של הקוד הבלתי פורמלי: היבט סינכרוני ודיאכרוני. בתוך ת' רפופורט וא' כהנא (עורכים), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמ' 519-543). תל אביב : רסלינג

   

 • קניאל, ש' (2012)

  על אופטימיות, מנהיגות עצמית ודתיות. אורשת, ג', 245-265

 • קניאל, ש' (2012)

  האיזון בין עמל לימוד התורה לאהבת לימוד התורה לאור הפסיכולוגיה של הלמידה. בתוך מ' רחימי (עורך), מאורות ליהודה: פרקי הגות וחינוך :מנחות ידידות והוקרה לכבוד הרב ד"ר יהודה פליקס (עמ'  261-281), אלקנה-רחובות : מכללת אורות ישראל

 • אופנהיים-שחר, ס' (2011)

  מי זו 'אישה טובה'? פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך , 56: 16-24

 • אפל, ז', חיים, ש' ואהרון,  א', (2011)

  דיפרנציאציה של העצמי, דיפרנציאציה ממשפחת המוצא, חרדה והסתגלות לנישואין אצל אסירים. בתוך ק'  רבין, וע' לנס (עורכים), דיפרנציאציה של העצמי- תיאוריה, מחקר ופרקטיקה (עמ' 175 - 194 ).  אבן יהודה : הוצאת אח. 

 • גרוס, ז' (2011)

  זכור: הוראת השואה בכל העולם - מבט בינלאומי. בתוך נ' דוידוביץ וד' סואן (עורכים), זכרון השואה - סוגית ואתגרים (עמ' 279-291).  אריאל : המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון