שלחו לחבר

מנגנונים המנתבים להתנהגויות אזרחיות והתנהגויות לא נאותות

מחבר ראשון של הפרסום
לוי-גזנפרנץ', ט'

המחקר בוחן את המנגנונים העשויים להוביל להתנהגויות אזרחיות ולהתנהגויות לא נאותות. המסגרת התיאורטית נשענת על תיאוריית הרצף שפותחה על ידי Fishbein & Ajzen (2005 ) הדנה בקשר שבין תפיסות-נטיות – התנהגויות. המחקר מבקש לענות על השאלה באיזו מידה המודל האינטגרטיבי, אשר כולל תפיסות מסוג העצמה פסיכולוגית, מסוגלות קולקטיבית ומנהיגות אותנטית וכן נטיות להתנהגויות אזרחיות ונטיות להתנהגויות לא נאותות, עשוי להסביר התנהגויות אזרחיות והתנהגויות לא נאותות. 

לוי-גזנפרנץ', ט' ושפירא-לשצ'ינסקי, א' (2019)

מנגנונים המנתבים להתנהגויות אזרחיות והתנהגויות לא נאותות. הרבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, 4(2), 73-89

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2021