מודל פדגוגי-דתי להבניית זהות דתית: בין תיאולוגי לסוציולוגי

שלחו לחבר
מחבר ראשון של הפרסום
שניידר, א'

שניידר, א' וקורט ד' (2019)

מודל פדגוגי-דתי להבניית זהות דתית: בין תיאולוגי לסוציולוגי. עיונים בחינוך, 17-19, 425-455