פרסומים של ד"ר שפנייר

שלחו לחבר

שפניר, ז' ושפניר, י' (1995). תופעת ההליכה למדבר (היבט גיאוגרפי וניתוח פסיכולוגי). טללי אורות: שנתון מכללת אורות ישראל , 6: 295-300

שפניר, ז' (1991). הרוסים באים, כיצד נקלוט אותם? מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית , 1: 17-23

שפניר, ז' (1990). קליטת עלייה - בעיות ופתרונות. תורת חיים: עלון לליבון בעיות השעה , 130: 4-8

שפניר, ז' (1990). בזמן שאנשים מדברים התותחים שותקים. תורת חיים: עלון לליבון בעיות השעה , 131-132: 15-19

שפניר, ז' (1989). היחס אל ציבור שאיננו מקבל את עול התורה וסכנת הקיצוניות. תורת חיים: עלון לליבון בעיות השעה , 125: 6-8

שפניר, ז' (1989). בפוליטיקה - לא עוד "עם לבדד ישכן ובגויים לא יתחשב". תורת חיים: עלון לליבון בעיות השעה , 127: 1-3

שפניר, ז' (1989). פסימיות ואופטימיות בהגות היהודית. תורת חיים: עלון לליבון בעיות השעה , 129: 4-7

שץ ג' ושפניר, ז' (1985). הקשר בין הבית לחשיבותו בעבודת המחנכת בגיל הרך: האם ראוי להכשירה לכך? אושיות , 5: 87-93

שפניר, ז' (1980). התרומה של הפסיכו-היסטוריה לחקר ההיסטוריה. בתוך י' כהן (עורך). חברה והסטוריה (עמ' 279-290). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית 

שניר, ד', איצקוביץ', ר' ושפניר, ז' (1979). השפעת אימון קוגניטיבי בפתרון בעיות בין-אישיות, על הסתגלות חברתית של ילדי גן תוקפניים. חוות דעת , 10: 30-37

שפניר, ז', ליבנה, א' וגולדשמיט, י' (1976). המשפחה היהודית במבחן ההווה - סימפוזיון. בתוך משפחות בית ישראל:המשפחה בתפיסת היהדות: ספר הכינוס למחשבת היהדות, שנה י"ח (עמ' 417-438). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית

שפנייר, ז' וגזית, צ' (1968). סקר אוכלוסית המעונות של רשות חסות הנוער : ספטמבר-אוקטובר 1966. ירושלים : משרד הסעד, המחלקה למחקר ‬

שפניר, ז' (1967). מחקר על השפעת הטיפול הקבוצתי על הסתגלותו של נוער עבריין לעבודה : דו"ח מס’ 1. ירושלים : משרד הסעד, המחלקה למחקר 

שפניר, ז' (1966). פסיכולוגיה ודת; העמדת בעיות. בתוך אמונה, דת ומדע; הכינוס השנתי למחשבת היהדות, שנה י"א. (עמ' 203-216). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המחלקה לתרבות תורנית

 

Shpanier, Z. (1967). Treatment of juvenile delinquents in an alternative framework to a home. Delinquency and Society, 2(1), 44-47.