מאמרים של פרופ' יעוז

יעוז-קסט, ח' (2014). דרגות בעידון האימה - עיצוב נושא השואה בספרות למבוגרים, לבני נוער ולילדים. עיונים בספרות ילדים , 23: 32-40

יעוז-קסט, ח' (2014). מן השורש הבוער עד האור הלבן. בתוך ח' יעוז (עורכת). עיונים בשירתו של איתמר יעוז-קסט: מבחר מסות, מאמרים, רשימות-ביקורות וניתוחי-שירה בליווי מסה וידויית מאת המשורר. (עמ' 11-38). תל-אביב: עקד

יעוז-קסט, ח' (2011). בתוך נ' דוידוביץ וד' סואן (עורכים), זכרון השואה - סוגיות ואתגרים (עמ' 313-315). אריאל : המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון הוראת השואה במאה העשרים ואחת : הנחלת תודעת השואה ומורשתה.

יעוז-קסט, ח' (2009). מקורות השפעה על שירת אסתר ויתקון ראיון עם המשוררת. מעמקים , 22: 2009

יעוז-קסט, ח' (2006). אליעזר שטרן : האידאל החינוכי של "תורה עם דרך ארץ" - מהאורתודוקסייה היהודית באירופה לחינוך הדתי-לאומי בישראל. בתוך  ד' שוורץ (עורך), אוניברסיטת בר-אילן - מרעיון למעש. כר' א-ב.  (עמ' 285-293). רמן-גן: אוניברסיטת בר-אילן

יעוז-קסט, ח' (2004). שואה ואמונה בשירה העברית שלאחר השואה - מ"הסתר פנים" ל"גילוי פנים".מורשת ישראל , 1: 78-87

גרנות, מ' (2003). "מה שחשוב זו השירה, השאר - נושאי כלים" (ראיון עם פרופ' חנה יעוז-קסט ואיתמר יעוז-קסט). מהות: כתב-עת ליצירה יהודית , 27: 115-124

יעוז-קסט, ח' (2002). תפיסות ערכיות והשתקפותן בתוכניות הלימודים להוראת הספרות בחטיבה העליונה (כללי ודתי) לקראת שנות האלפיים. בתוך נ' מסלובטי, וי' עירם (עורכים), חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 335-349). תל-אביב : רמות

יעוז-קסט, ח' (1999). תמורות בהוראת הנושא "השואה" בספרות בבית-הספר התיכון 1950-1995. בתוך ר' גלובמן וי' עירם (עורכים), התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל (עמ' 391-401). תל אביב : רמות - אוניברסיטת תל אביב

יעוז-קסט, ח' (1998). השפעת השירה העברית בספרד על שירתו של עוזר רבין. בקורת ופרשנות: כתב-עת למחקר ספרות עם-ישראל , 32: 207-211

יעוז-קסט, ח' (1998). ספרות השואה בעברית - יוצרים ניצולי השואה. בשביל הזיכרון 27 (תשנח) 15-18

יעוז-קסט, ח' (1995). השירה העברית בנושא השואה: משוררים ניצולים ובני ניצולים. יד ושם: קובץ מחקרים , כ"ד: 189-201

יעוז-קסט, ח' (1994). ספרות השואה ושירתה בעברית.  מחניים: רבעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית , 9: 274-285

יעוז-קסט, ח' (1994). ערכים והשתקפותם בדיסציפלינות ההוראה (ספרות והסטוריה). עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 59-60: 367-372

יעוז-קסט, ח' (1994). בין חילון למיסטיקה : גישה מקוטבת לנושא השואה ב'שירה' וב"הסימן". בתוך ה' וייס וה' ברזל (עורכים), חקרי עגנון; עיונים ומחקרים ביצירת ש"י עגנון, מוגש לפרופ' יהודה פרידלנדר (עמ'337-340).  רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן

יעוז-קסט, ח' (1993). תפישות דתיות בשירה העברית של שנות השמונים. דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות , 11 (ג' 3): 233-236

יעוז-קסט, ח' (1993). נקודות מפנה ז'אנריות בשירת השואה בעברית. בתוך ז' שמיר וא' הולצמן (עורכים). נקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות אחרות (עמ' 247-254). תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב

יעוז-קסט, ח' ורוזנבוך, מ' (1993). (ראיון עם הסופר אהרון אפלפלד. בולטין המכון לחקר השואה , 5: 3-7

יעוז-קסט, ח' (1992). חינוך לערכים והוראת ספרות : מחדלים, פערים ודרכי גישור. בתוך י' איזנברג וי' עירם (עורכים), הבטים בחינוך ג , (עמ' 77-82). רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן

יעוז-קסט, ח' (1991). "השבירה הכפולה" : נושא השואה ביצירתו של אבות ישורון. עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 128 (תשנא), 24-25

יעוז-קסט, ח' (1990). דרגות בעידן האימה: עיצוב נושא השואה בספרות (למבוגרים, בני נוער וילדים). עיונים בספרות ילדים , 4: 11-16

יעוז-קסט, ח' (1988). הקול שלא אבד. עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 93 (תשמח), 17-18

יעוז-קסט, ח' ועידם, י' (1987). תמורות בתכניות הלימודים בספרות - עיון משווה. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 46-47: 157-170

דור-שב, ז' ויעוז-קסט, ח' (1986). ההשפעה של הוראת נושא השואה בספרות על האמפתיה של התלמידים אל העם היהודי בסבלו ואל ניצולי השואה. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 43-44: 219-228

יעוז-קסט, ח' (1986). תפיסות דתיות בספרות העברית הצעירה בשנות ה-80. עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 72-73 (תשמו), 16-17, 40

יעוז-קסט, ח' (1985). נושא השואה בשירה הישראלית הצעירה ודרכי הוראתו. מעגלי קריאה: כתב-עת לעיון ולהדרכה בספרות ילדים , 12: 81-86

יעוז-קסט, ח' (1985). "ההשפעה של הוראת ספרות השואה על האמפתיה של התלמידים עם ניצולי השואה ועם הסבל היהודי". קשב: קובץ מחקרים, מקורות וידיעות , 1: 39-40

יעוז-קסט, ח' (1984). אמיר גלבע : הצעקה שלא נצעקה. עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 52/53 (תשמד) 15-14, 26

דור-שב, ז' ויעוז-קסט, ח' (1983). אמפתיה כללית ואמפתיה עם הסבל היהודי (אצל תלמידים בבית-ספר תיכון דתי וכללי בישראל). עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 36: 25-34

יעוז-קסט, ח' (1983). קווים לדור השלישי של משוררי הווית השואה בישראל. עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות ו, 36 (תשמג) 22-23

יעוז-קסט, ח' (1983). לבטי זהות ולבטי קיומיות יהודית ביצירת המאירי. זהות ג (תשמג) 217-224

יעוז-קסט, ח' (1983). וידוי מנוכר : על סיפורת המצוד של אפלפלד. מאזנים נז, 3 (תשמג), 44-45

יעוז-קסט, ח' (1983). השואה כמיתיזציה וקונקרטיזציה בשירה הצעירה. מאזנים נו, 5 (תשמג) 25-27

יעוז-קסט, ח' (1983). שירי מחאה בשירת השואה. עתון 77; ירחון לספרות ולתרבות 40/41 (תשמג) 26-27

יעוז-קסט, ח' (1982). פרשנות אמפאתית בהוראת הספרות והשתקפותה ביצירות על נושא השואה. בקורת ופרשנות: כתב-עת למחקר ספרות עם-ישראל , 17: 85-91

יעוז-קסט, ח' (1980). דרכים לנטרול האימה ולעידונה בסיפורת השואה. מאזנים נא, 3/4 (תשם) 258-265