קול קורא: מועמדות למשרת חבר/ת סגל בכיר/ה במסלול מחקריㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‎‎‎‎‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎‎‎‎‎ ‎ ‎ ‎ Call for Applications: Tenure Track Positionㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‎‎‎‎‎‎ ‎ ‎ ‎

English translation available

קול קורא להגשת מועמדות למשרת חבר/ת סגל בכיר/ה במסלול מחקרי, בתקן משנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025, דרגת מרצה ומעלה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן

דרישות:

תואר שלישי PhD ומומחיות באחד או יותר מבין תחומי המחקר הבאים:

 • התפתחות בגיל הרך/חינוך בגיל הרך
 • מגוון, הכלה והשתלבות במערכות חינוך
 • תוכניות טיפול/התערבות מרחוק

כישורים  מועדפים:

 • מצוינות מחקרית ופרסומים בכתבי עת אקדמיים בינלאומיים בדרוג גבוה.
 • הצטיינות בהוראה אקדמית.
 • יכולת שיתוף פעולה אקדמית-מחקרית
 • יכולת להדריך תלמידי מחקר לתארים מתקדמים.
 • ניתוח נתונים מתקדם - big data
 • שימוש במגוון כלים דיגיטליים ובינה מלאכותית
 • ניסיון בהגשת הצעות למענקי מחקר

עדיפות למועמדות/ים לאחר השתלמות בתר-דוקטורט או לימודים בחו"ל.

מידע על הפקולטה לחינוך ניתן למצוא בקישור הבא:

https://education.biu.ac.il/

מועמדים מתבקשים לשלוח בשפה האנגלית: 

 • קורות חיים עם רשימת פרסומים מלאה ומדורגת 
 • מכתב פנייה אשר יכלול: תיאור תחומי המחקר, ניסיון במחקר ובהוראה אקדמית תוך התייחסות גם לעבודת שטח או לממשקים עם תחום החינוך, סקרי הוראה (אם יש), תוכניות למחקר עתידי, התרומה הפוטנציאלית לחדשנות במחקר ובהוראה האקדמית. 
 • שלושה ממליצים אקדמיים (לפחות אחד מהם בארץ ואחד מהם בחו"ל). יש לצרף שמות, השתייכות מוסדית ופרטי התקשרות של הממליצים.
 

יש לשלוח את החומר לא יאוחר מיום 30 באפריל, 2024

למזכירות הפקולטה לחינוך, לידי גב' לאה ברוד במייל:  leah.brod@biu.ac.il

הפניה היא לנשים ולגברים כאחד.

האוניברסיטה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד ההגשה, וכן לפרסם פרסומים חוזרים של קול קורא זה במקרה בו לא ימצאו מועמדים/ות מתאימים/ות.

תאריך עדכון אחרון : 13/03/2024