תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
1977 גורמי התנהגות בעיתית אצל תלמידים במרכז הנוער MA רוטשילד גדעון ריץ' ישראל
1977 ציפיות תפקידי המין - Sex roles expectations בקרב הנוער הישראלי MA שחר חנה
רנד יעקב ז"ל
1977 דמוי עצמי ודמוי בית הספר אצל תלמידים טעוני טפוח MA שטרן משה גלנץ יוסף ז"ל
1977 מערכת-החנוך כתורמת עיקרית להמשכיות-ושינוי של היהדות החרדית-הקיצונית שבירושלים תואר שלישי שנלר, רפאל פול שלמה
1976 תנודתיות בתפקודי תפיסה וקריאה אצל ילדים בעלי לקויי למידה MA אביעזר יערה סימפסון שמעון
1976 הפעלת פעילים במערכת החינוך המשלים - מטרות ושיטות עבודה MA אלישיב יצחק שמידע מרים ז"ל
1976 מערכות חינוך מקצועי לנוער המתבגר בשוויצריה ובישראל - הדומה והשונה MA בליצקי חיים עירם יעקב
1976 מועדי ישראל בתכניות החינוך וההוראה בגן הילדים בחינוך הממלכתי MA בן-סירה רחל
שטרן אליעזר ז"ל
1976 השפעת יעוץ קבוצתי על מוקד השליטה של תלמידים יוצאי אסיה אפריקה באזורים כפריים MA ברט שרית שפניר זאב ז"ל
1976 איסטרטגיות התערבות לשיקומם וקידומם של תלמידים טעוני-טיפוח בבית הספר היסודי בישראל MA הימן עזיאלה עירם יעקב
1976 בדיקת אינטגרציה חברתית ועמדות חברתיות של תלמידים לאחר הקמת חטיבות הביניים במערכת החינוך במדינת ישראל MA כץ יעקב שמידע מרים ז"ל
1976 ההסתגלות החברתית של ילדי קבוצים בהם נהוגה לינה משותפת, לעומת הסתגלותם של ילדי קבוצים בהם נהוגה לינה משפחתית MA נויסבוים זלדה גלנץ יוסף ז"ל
1976 העולה המתבגר: גורמי נשירתו מבית הספר העל יסודי והצעה למניעת נשירה זו MA סולומון ציל שפניר זאב ז"ל
1976 הקשר בין שיטות ההוראה הנהוגות בכיתה א’ לבין רמת היצירתיות ואופי הדמוי העצמי MA פורת נילי דור שב זכריה
1976 חנוך בנות לחיי משפחה בבית הספר התיכון הדתי MA פריד נתן ארנד משה ז"ל
1976 תפיסת התלמיד את עצמו ואת יחסיו עם מוריו והוריו כפונקציה של מפגש משולש הורה - מורה - תלמיד ביום הורים MA רובנס שרה שפניר זאב ז"ל
1976 החינוך היהודי בהונגריה בשנים 1945-1949 : <תקופת השלטון הדמוקראטי בהונגריה>. MA ריזל מרים ולק יוסף
1975 שקום החשיבה על ידי הוראת מדעי הטבע, כימיה ופיסיקה, בשיטת "עשה והבן" MA אבן אליעזר שפניר זאב ז"ל
1975 השותפות בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי בחינוך בישראל: ניתוח גורמי השותפות, תהליכים ותוצאות MA אנגלנדר לאה
ברוור חיים ז"ל
1975 החניכות כמוביליות חברתית MA ארז נחמה פול שלמה
1975 פרספקטיבת זמן עתיד של ילדים MA בן-דב זהבה דור שב זכריה
1975 אספקטים דיפרנציאליים בתפיסת תפקידי היועץ על ידי הצוות החנוכי והטפולי בבית הספר MA גבע פנינה שפניר זאב ז"ל
1975 משנתו החינוכית של יוסף צבי קרליבך הי"ד - הלכה ומעשה MA גיליס מרים ולק יוסף
1975 הסתגלותן של תלמידות השנים א’ ו-ב’ בבתי-ספר לאחיות מוסמכות עם יעוץ מוסמך ובלעדיו MA גרייף לאה שפניר זאב ז"ל
1975 בדיקת אחידות החשיבה בגיל הקדם אופרציוני באמצעות חקר התפתחות המשגים כמות, זמן ומרחב על פי משנתו של פיז’ה MA חוברה יונה גלנץ יוסף ז"ל