פרופ' עירם יעקב

פרופ'
פרופ' מן המניין
פרופ' יעקב עירם
טלפון: 
פקס : 
דוא"ל : 
משרד : 
שעות קבלה : 

תחומי התמחות

חינוך גבוה, הכשרת מורים, מדיניות חינוכית, מחשבת החינוך וחינוך לשלום, מפרספקטיבה השוואתית-בינלאומית.