תחומי התמחות

    חינוך גבוה, הכשרת מורים, מדיניות חינוכית, מחשבת החינוך וחינוך לשלום, מפרספקטיבה השוואתית-בינלאומית.

    תאריך עדכון אחרון : 12/04/2022