פרופ' יעקב עירם

English שלחו לחבר
פרופ' אמירטוס
פקס
03-5348705
משרד
חינוך 905 חדר 104A
שעות קבלה
יום ב' 13:30-14:30
תחומי התמחות

חינוך גבוה, הכשרת מורים, מדיניות חינוכית, מחשבת החינוך וחינוך לשלום, מפרספקטיבה השוואתית-בינלאומית.