קורות חיים

חינוך לערכים, חינוך מוסרי, מורים והוראה.

פרסומים

ספרים

מסלובטי, נ' וגזיאל, ח' (2007). מערכות הערכים של המורים בחינוך הממלכתי-דתי. בתוך ש' רז (עורך). מאה שנות חינוך ציוני דתי (עמ' 283-306). ירושלים : המחלקה לחינוך, הסתדרות המזרחי - הפועל המזרחי - המרכז העולמי

מסלובטי, נ' (2002). תפיסת דמות "התלמיד הרצוי" כמייצגת את מערכת האמונות המקצועית של מורים וסטודנטים להכשרת מורים. בתוך נ' מסלובטי, וי' עירם (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 227-252). תל-אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב

שטרית, א' ומסלובטי, נ' (2002). השוואה בין העוצמה והמבנה של מערכת הערכים בקרב אוכלוסיית מתבגרים ילידי אתיופיה וילידי ישראל. בתוך נ' מסלובטי, וי' עירם (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 203-223). תל-אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב

מרזם, א' ומסלובטי, נ' (2002). פיתוח שאלון למדידת ההתפתחות של שלבי ההכרה החברתית אצל ילדים שומעים ולקויי שמיעה הלומדים בבית ספר יסודי. בתוך נ' מסלובטי, וי' עירם (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 59-83). תל-אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב

עירם,י' ומסלובטי, נ' (2002). ערכים וחינוך לערכים. בתוך נ' מסלובטי, וי' עירם (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 11-26). תל-אביב: הוצאת רמות - אוניברסיטת תל-אביב

מסלובטי, נ' (2000). דרכי התמודדות עם דילמות חברתיות ומוסריות בבית הספר היסודי הממלכתי-דתי : העדפות המורים ואפיוני המורים. מגמות מ (4), 617-635

מסלובטי, נ' ודור-שב, ז' (1993). הבדלים בערכים כעקרונות מנחים בחיים בין תלמידי בתי-ספר מקיפים, דתיים וכלליים. בשדה חמ"ד 36(ג-ד), 51-65

מסלובטי, נ' (1991). הקשר בין האווירה הלימודית בשיעורי תנ"ך והיסטוריה ובין תחומי תוכן ורמות חשיבה של ערכים באוכלוסיית מתבגרים. עיונים בחינוך 55-56, 189-210

מסלובטי, נ' ודור-שב. ז' (1988). הקשר בין שמירת המסורת הדתית לבין תחומים שונים במבנה הערכים של מתבגרים הלומדים בעיר גדולה בישראל. בשדה חמ"ד, ל"ב (א'-ב'): 90-96

אדלמן, א' ומסלובטי, נ' (1987). פיתוח מערכת מבחנים כאמצעי לשיפור הוראת הנהיגה. עבודה ורווחה וביטוח לאומי , ל"ט: 22-24

מסלובטי, נ' (1985). הליכים וקריטריונים להערכת תוכניות פעולה חברתיות. עבודה ורווחה וביטוח לאומי , ל"ז, 64-67, 76

אדלמן, א' ומסלובטי, נ' (1985). אתגר לנשים - הוראת נהיגה. הד החינוך , אוגוסט-ספטמבר 1985, 48-49

אדלמן, א' ומסלובטי נ' (1984). מודל להערכת תוכניות פעולה חברתיות. עבודה ורווחה וביטוח לאומי , ל"ו, 98-99,

Maslovaty, N., Cohen, A. & Furman, S. (2008). The Structural Validity of the Perceived Traits of the "Ideal Student" Multi-Faceted Theory among Education Students. Studies in Educational Evaluation 34(3), 165-172

Maslovaty, N. (2004). Teaching in Moral and Democratic Education. Journal of Research in Character Education 2(1), 81-88

Maslovaty, N. & Shitreet, E. (2003). A Comparison of the Value Systems of Ethiopian-Born Emigrants and Israeli-Born Adolescents: Origin and Gender. Education and Society, 21(2),55-74

Maslovaty, N. (2003). The Placement of Moral Contents: Priorities and Structures of the Belief System of Teachers and High School Students. Educational Research and Evaluation: An International Journal on Theory and Practice 9(1),109-134

Maslovaty, N. (2002) Teacher perceptions of the ideal high school student in the state religious subsystem in Israel as influenced by teacher profile.  Religious Education 97(4), 357-376

Maslovaty, N. (2002). Organizational Learning: Teachers' Perceptions of the "Ideal Student" Trait System. International Journal of Manpower ,23(8), 734-753.

Maslovaty, N. & Kuzi, E. (2002). Promoting Motivational Goals through Alternative or Traditional Assessment. Studies in Educational Evaluation, 28(3), 199-222.

Maslovaty, N., Marshall, A. E. & Alkin, M. C. (2001). Teachers' Perceptions Structured through Facet Theory: Smallest Space Analysis versus Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement 61(1), 71-84.

Maslovaty, N. (2000). Teachers' choice of teaching strategies for dealing with socio-moral dilemmas in the elementary school. Journal of Moral Education 29(4), 429-444

Maslovaty, N. & Sitton, S. (1999). Beliefs and attitudes of prospective teachers in two Israeli universities. Curriculum and Teaching 14(2), 49-74

Gaziel, H. H.& Maslovaty, N. (1998). Predictors of job satisfaction among teachers in religous schools. Education and Society 16(2), 47-56

Iram, Y. and Maslovaty, N. (1994). Student’s real and ideal characteristics as perceived by teachers. New Education, 16, 33-52

Dor-Shav, Z. & Maslovaty, N. (1993). Structure and salience of Israeli adolescent values within the text and context of Judaism. Journal of Psychology and Judaism 17(1), 5-28

Maslovaty, N. & Dor-Shav, Z. (1990). Gender and the structure and salience of values : an example from Israeli youth. Sex Roles 22(5-6), 261-281

 

תאריך עדכון אחרון : 19/01/2023