תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
1975 המסגרת המתאימה ביותר לתלמידים הזקוקים לחינוך מיוחד MA סרוסי נסים סימפסון שמעון
1975 יעוץ קבוצתי והערכתו MA עמיקם זהבה שפניר זאב ז"ל
1975 משגי יסוד מן המתמטיקה - אמצעי לפתוח חשיבה לוגית של ילדים בני שלוש עד שש MA פומרנץ שרה גלנץ יוסף ז"ל
1975 אספקטים דיפרנציאליים בחשיבה אצל ילדים חרשים הנבדלים על פי גורמי חרשות ומסגרות חינוכיות MA פרי חנה גלנץ יוסף ז"ל
1975 החינוך המקצועי בישראל כחברה טכנולוגית מתפתחת MA פרץ שמואל לוינסון יוסף
1975 קיבוץ תלמידים בבית-הספר היסודי בתהליך ההוראה-למידה MA צ'רנוב חוה זלקין אברהם
1975 השפעת משתני רקע, נטיה הנעתית ושאיפה מקצועית על הערכת הסטטוס של מקצועות אצל מתבגרים MA ראובני סמי פוירשטיין ראובן ז"ל
1975 חינוכם מחדש של ילדים ובני נוער יהודים קרבנות השואה במוסדות פנימייתיים בבלגיה MA ריזל אריה ולק יוסף
1975 דפוסי התודעה והזהות היהודית בספרות ילדים ונוער ישראלית בשנים 1960- MA שטרן דינה ולק יוסף
1975 הקשר בין שיפוט מוסרי לבין חרדה אצל מתבגרים טעוני טיפוח ומבוססים MA תור מרים גלנץ יוסף ז"ל
1974 האזנה דיכוטית לגרויים טמפורליים אצל ילדים מתקשים בקריאה MA הראל שרה שפניר זאב ז"ל
1974 המשמעות החנוכית של התגמולים בבית הספר התיכון MA קורץ אהרון
1974 הרמב"ם כמחנך על פי משנה תורה תואר שלישי רפל, דב אוקס דוד ז"ל
1973 אפיונים אישיותיים של ספורטאים במשחקי כדור קבוצתיים <כדורסל, כדוריד, כדורגל> MA אביצור ציפורה שפניר זאב ז"ל
1973 תולדות הגימנסיה העברית במונקטש: פרק בתולדות החנוך היהודי בגולה בדורות האחרונים MA אודי שרה ולק יוסף
1973 ראית תפקידו של העובד הסוציאלי בבית הספר, על ידי עצמו ועל ידי אנשי המקצועות האחרים הפועלים בבית הספר, והערכת חשיבותם של תכני ידע MA אלבק שולמית
שפניר זאב ז"ל
1973 השוואת הישגים בלימוד כתוצאה משתי שיטות הוראה בבית הספר לחניכים בנים - הוראה פרונטלית והוראה בקבוצות MA דנציג איתן
ברוור חיים ז"ל
1973 מדד פסיכומטרי של אי תלות בשדה כחזאי להצלחת תלמידות בסמינר לגננות MA פדהצור זיוה שפניר זאב ז"ל
1973 השוואת ההסתגלות של תלמידים עולים חדשים מארה"ב ובריה"מ במוסדות חנוך פנימיתיים MA קטוביץ דב גרין א.
1972 משתנים באי ידיעת קריאה אצל ילדים גבוליים MA אלירם יהודה דור שב זכריה
1972 המדריך בתנועת הנער הדתית - תכונות אישיות רצויות כאספקט בהכוונת בני הנער להדרכה MA לויזון ערן
רנד יעקב ז"ל
שפניר זאב ז"ל
1972 התמורות במערכת החינוך היהודית בארץ-ישראל בשנים <1932-1939>: עם העברת מינהל החינוך מן הסוכנות היהודית אל הוועד הלאומי MA שלהב יעקב אליאב מרדכי
1971 בדיקת הדמוי העצמי המקצועי של היועץ MA לובנשטיין דליה
גלנץ יוסף ז"ל
שפניר זאב ז"ל
1971 הפנאי ודפוסי בלויו: חקר דפוסי הבלוי של תלמידי בתי הספר העל יסודיים הערביים באזור המשולש MA סרצור סעד
שמידע מרים ז"ל
1971 על החינוך הישיבתי בישראל <השואה בין החינוך בישיבה של תנועת המוסר לבין החינוך בישיבה של חב"ד MA קופלוביץ אסתר ולק יוסף