תזות ודיסרטציות

ראה עבודות גם בשפה האנגלית

שנה כותרת סוג שם הסטודנט מנחה
1980 עיצוב המבנה הפיזי של חדרי כתות פרונטליות וחצר בית הספר העל-יסודי בהתאם לפעילויות המתרחשות בתוכו - בעיני תלמידים ומורים MA קליין יוסף גזיאל חיים
1980 תפיסה, העדפה ובחירה של מקצועות הוראה כביטוי לנטיות "נשיות-גבריות" בקרב נשים MA שמעוני צביה שפניר זאב ז"ל
1979 מערכות החניכות בגרמניה המערבית ובישראל MA בן יקיר חיים עירם יעקב
1979 מערכת החינוך בתאילנד כדוגמא למערכת חינוך במדינה דמוקראטית מתפתחת MA מנדלבליט עדה ולק יוסף
1978 יעילות משחק תפקידים לשפור היכלת להכיר פנים רבות של מצבים אצל ילדים טעוני טפוח בגיל 8-6 MA גריזים חנה
שפניר זאב ז"ל
1978 התפתחות ההבנה ההסתברותית אצל הילד בקשר למשתני גיל, מין, רמה סוציו-אקונומית, רמת מישכל ושיטה MA מליץ עמרם גלנץ יוסף ז"ל
1978 פתוח תכנית לימודים במדע פיזיקלי <כימיה-פיזיקה> ודרכי הוראה מותאמים לתלמידים חלשים בבית-הספר העל-יסודי תואר שלישי מניס, יוסף סיוון יהושע
1978 החינוך הדתי של הבת MA פירר חוה שטרן אליעזר ז"ל
1978 יעילותה של תוכנית ההעשרה האינסטרומנטלית להשתנות קוגניטיבית ודידקטית של תלמידות סמינר MA שר-שלום יעל פוירשטיין ראובן ז"ל
1978 המשחק ככלי העשרה על פי תכנית הרב"ה-בי MA תמיר עדינה רנד יעקב ז"ל
1977 המרכיב המוטורי והמרכיב הויזואלי בתהליך הכתיבה MA אברמוביץ נעמי סימפסון שמעון
1977 בדיקת יעילותו של המטול העקיף בהוראת מערכות הידרוליות במטוסים MA איוניר חיים יואל אורי
1977 ערכים ומניעים לבחירת המקצוע אצל תלמידות בסמינרים להכשרת מורים במגמה לגננות והקשר ביניהם לבין מישתני-רקע שונים MA איילון שרה גרין א.
1977 שיטת ההוראה בקבוצות בהשואה לשיטה הפרונטלית כגורם להורדת חרדה אצל תלמידים MA ארליך רבקה שפניר זאב ז"ל
1977 הישיבה התיכונית, האידיאל החינוכי והמציאות MA בא-גד אליעזר שטרן אליעזר ז"ל
1977 קריטריונים בהכוון דיפרנציאלי ובמיון ללימודי המשך במסגרת בית הספר המקיף MA בגליקטר חדוה ריץ' ישראל
1977 מכשיר למדידת פוטנציאל למידה בגן ילדים, עבוד והתאמה לתנאי הארץ MA גלובמן רבקה
רנד יעקב ז"ל
1977 יצירתיות ואוטונומיה אצל ילדים מבוססים וטעוני טיפוח על רקע הבדלי גיל MA גרון רבקה גלנץ יוסף ז"ל
1977 משנתו החינוכית של רבי יהודה החסיד על פי "ספר החסידים" MA זליגר טובה רפל דב ז"ל
1977 המשל התלמודי כשיטה חנוכית וכמעביר תכנים חנוכיים MA ירחי אהרון רפל דב ז"ל
1977 בית הספר הדתי ותלמידים שמשפחתם אינה דתית, בעיני מורים והורים MA כרמיאל לאה גלנץ יוסף ז"ל
1977 הערכה דיאגנוסטית של פרחי הוראה לקראת קידומם במוסד להכשרת מורים MA מברך זמירה שטרן אליעזר ז"ל
1977 הקשר בין עוצמת הצרכים הסוציאליים של המורה ובין הצלחתו בהוראה MA רוזמרין שושנה שפניר זאב ז"ל
1977 גורמי התנהגות בעיתית אצל תלמידים במרכז הנוער MA רוטשילד גדעון ריץ' ישראל
1977 ציפיות תפקידי המין - Sex roles expectations בקרב הנוער הישראלי MA שחר חנה
רנד יעקב ז"ל