תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2019 אימון לתיווך הדדי והשפעתו על אינטראקציה בין עמיתים ועל מוטיבציה ללמידה בסביבה מתוקשבת בכיתה PhD עצמון-מורדוך, לאה פרופ' חבר אופיר ברוך
פרופ' (אמריטוס) דוד צוריאל
2018 ניתוח רכיבי תיווך באינטראקציה לימודית, המתקיימת בין תלמידים הלומדים בצוותא, בבית ספר על יסודי, באמצעות הוראה מרחוק MA שמיר, אורית פרופ' חבר יוסף קליין
פרופ' חבר אופיר ברוך
2015 תפיסת האוטונומיה של התלמיד וזיקתה למרחק הבנה הדדית בסביבת למידה ניידת מבוססת מקום PhD אליקים, ניצן פרופ' חבר אופיר ברוך
ד"ר איריס רכב
2015 העשרת לימודי מדעים בלמידה מרחוק מתווכת ורגילה והקשר שלה לטיפוח יצירתיות מדעית MA להב, נעה פרופ' חבר אופיר ברוך
ד"ר דפנה עציון
2014 ניתוח של רכיבי תיווך בקרב תלמידי בית ספר תיכון הלומדים באמצעות מערכת למידה מרחוק א-סינכרונית, שמוריהם הוכשרו בפעילויות תיווך, לעומת תלמידים שמוריהם לא הוכשרו בפעילויות תיווך PhD בן-חיים, אריה פרופ' חבר אופיר ברוך
2013 הערכה של שיפוט מורים למדעים בחטיבת הביניים לגבי רמת היצירתיות המדעית של תלמידיהם MA לביא, רע פרופ' חבר אופיר ברוך
2012 קשר בין מטרות הוראה והתאמת ההוראה לצרכי הלומד לבין תחושת "מרחק הבנה הדדית" של מרצים בסביבת למידה מרחוק לעומת סביבה מסורתית PhD ונגרוביץ, ניבה פרופ' חבר אופיר ברוך
2011 מידת ההתנגדות של מורים לשינוי טכנולוגי בבתי ספר בעלי סגנון ניהול ריכוזי ומבוזר MA לביא שי פרופ' חבר אופיר ברוך
2010 הקשר בין סגנון הלמידה לפיתוח תחושת מסוגלות עצמית והישגים בקורס למידה מרחוק MA רוזנבלום, זיוה פרופ' חבר אופיר ברוך
2007 השפעה של לימוד באמצעות מערכת ללמידה מרחוק, בהשוואה ללמידה מסורתית, על דימוי עצמי והישגים של תלמידים MA דוידוב, רגינה פרופ' חבר אופיר ברוך
2007 מורה מעצב לעומת מורה מתגמל והשפעתם על הישגים לימודיים, הנעה ללמידה ועמדות התלמיד כלפי למידה מרחוק MA ורדי, אפרת ד"ר
פרופ' חבר אופיר ברוך
2007 השפעתם של סוגי משוב שונים (משוב לתוכן, משוב ליכולת ומשוב למאמץ) ושל גורמים אישיותיים על הישגים, שביעות רצון והתמדה של תלמידים בסביבת לימוד מרחוק PhD ציכנר, אורית פרופ' חבר אופיר ברוך
2007 הערכת יעילות של "למידה מרחוק", ברכישת "מהות הקריאה" - למידה מרחוק לעומת תכנית משולבת MA רז, טל פרופ' חבר אופיר ברוך
ד"ר מאירה איזנהמר
2006 הקשר בין הישגים בלמידה מרחוק (בשיטת ועידת וידאו) לבין עמדה כלפי שיטת הלימוד ותחושת כשלון\הצלחה MA בנטוב, ענת פרופ' חבר אופיר ברוך
2006 הקשר בין תלות ואי תלות שדה והשפעתם על רמת שיפור התפיסה החזותית באמצעות תוכנה גראפית תלת ממדית בקרב בני 9-11 MA חקק לנדאו, אושרת פרופ' חבר אופיר ברוך
2006 הנעה והישגים בקרב תלמידים הלומדים מתמטיקה בשיטה משולבת לעומת תלמידים הלומדים בשיטה המסורתית MA יערי, זוהר פרופ' חבר אופיר ברוך
2005 השפעתן של סביבת למידה רגילה וסביבת למידה מרחוק על אינטראקציות מרצה-סטודנט התומכות בהבטים קוגניטיביים ומטהקוגניטיביים של תהליך הלמידה בקרב סטודנטים באוניברסיטה ‬(אנגלית) PhD ברט, אינגריד ‬ פרופ' חבר אופיר ברוך
2005 ציפיית מסוגלות לעומת ציפיית תוצאה של סטודנטים הלומדים בפורמט מתוקשב בהשוואה לסטודנטים הלומדים בפורמט מסורתי MA חיבה, לימור פרופ' חבר אופיר ברוך
2004 ההשפעה של סביבת למידה מרחוק על ייחוס גורמי הצלחה וכישלון של סטודנטים MA אלפי, ענת פרופ' חבר אופיר ברוך
2004 השפעת התנסות תלמידים בפעילות הפקה בטלוויזיה הקהילתית על הדימוי העצמי ועל משתני אישיות PhD אפללו, מיכל פרופ' חבר אופיר ברוך
2004 קשר בין רמת יצירתיות, למסוגלות עצמית ועמדות תלמידים כלפי למידה באמצעות מערכת למידה מרחוק MA אשכנזי, שרון פרופ' חבר אופיר ברוך
2003 הקשר בין דמוי עצמי מקצועי ושחיקה של מנחים ועמדתם כלפי תקשוב קורסים אקדמיים MA ארליך-פיליפ איריס פרופ' חבר אופיר ברוך
2003 קשר בין גיל ותהליכי אינטראקציה בלימוד באמצעות אינטרנט MA עשת ענת פרופ' חבר אופיר ברוך
2002 השפעת לימוד אנגלית בסביבת אינטרנט על הקשר בין סגנון קוגניטיבי ובין גישות לימוד ועל הישגים ושביעות רצון מבית-הספר PhD אהרוני, נעה פרופ' חבר אופיר ברוך
2002 עיבוד שטח ועיבוד עומק בתהליך למידה בהוראה מרחוק במערכת סנכרונית לעומת תהליך למידה בהוראה מרחוק במערכת א-סנכרונית MA הרפז-אתי, יפעת פרופ' חבר אופיר ברוך