הנעה והישגים בקרב תלמידים הלומדים מתמטיקה בשיטה משולבת לעומת תלמידים הלומדים בשיטה המסורתית